Kunskap & Inspiration

Kunskap

Vi delar med oss i form av kunskap och inspiration och det senaste gällande digitalisering, framtidens affärssystem och hållbara affärsprocesser.

Technology 6920368 1280

Automatisering – vilket verktyg passar ditt företag bäst, Power Automate eller systemintegration genom Logic Apps?

Idag är det viktigare än någonsin för företag att ha effektiva och automatiserade flöden. Detta för att förbättra företagets produktivitet och därmed konkurrenskraft. Det kan hjälpa dig att spara tid, minimera risken för misstag samt öka effektiviteten i ditt företag. I den här artikeln går vi igenom och jämför två av de populäraste verktygen för automatisering.
Utvecklingen av S4/HANA fortsätter i snabb takt samtidigt som allt fler börjar titta åt Cloud där nya versioner presenterar utvecklade områden.
Utvecklingen av S4/HANA fortsätter i snabb takt samtidigt som allt fler börjar titta åt Cloud där nya versioner presenterar utvecklade områden.
Det går inte att veta vad framtiden för med sig vare sig vi spår i kaffesump, stjärntecken eller affärsdata. Vad vi kan vara säkra på är att världen förändras i allt högre takt.
Det går inte att veta vad framtiden för med sig vare sig vi spår i kaffesump, stjärntecken eller affärsdata. Vad vi kan vara säkra på är att världen förändras i allt hög…
Ett affärssystem är inget man byter i onödan. Många väntar tills affärerna, verksamheten och personalen börjar bli lidande. Gör inte det! Börja med att gå igenom företagets behov. Kommer ert nuvarande affärssystem att kunna tillgodose dem? Om inte kan det vara dags att agera.
Ett affärssystem är inget man byter i onödan. Många väntar tills affärerna, verksamheten och personalen börjar bli lidande. Gör inte det! Börja med att gå igenom företag…
Har ni som målsättning att öka er omsättning, rekrytera nya medarbetare, erövra nya marknader eller kanske etablera ett nytt bolag? Det är inte ovanligt att ett affärssystem med tiden blir ett hinder för företagets tillväxt och utveckling. Men hur vet du om det gäller ert affärssystem?
Har ni som målsättning att öka er omsättning, rekrytera nya medarbetare, erövra nya marknader eller kanske etablera ett nytt bolag? Det är inte ovanligt att ett affärssy…
Byten av ERP-system har rykte om sig att kunna dra över tid och budget och inte alltid bli som man hade hoppats. Du kan förstås aldrig förvänta dig ett helt riskfritt projekt, men det finns en hel del du kan göra för att minimera riskerna.
Byten av ERP-system har rykte om sig att kunna dra över tid och budget och inte alltid bli som man hade hoppats. Du kan förstås aldrig förvänta dig ett helt riskfritt pro…
Tidsfaktorn har inte bara stor betydelse för risken, utan också för vilken avkastning ni får på investeringen i ert nya affärssystem. Tid är pengar. Efter en viss tidpunkt i projektet ger det allt mindre nytta per timme.
Tidsfaktorn har inte bara stor betydelse för risken, utan också för vilken avkastning ni får på investeringen i ert nya affärssystem. Tid är pengar. Efter en viss tidpunk…
Att skaffa nytt affärssystem är lika mycket ett val av långsiktig partner som av en IT-produkt. Ett val som kan komma att prägla dina och dina kollegors arbetsdagar flera år framåt.
Att skaffa nytt affärssystem är lika mycket ett val av långsiktig partner som av en IT-produkt. Ett val som kan komma att prägla dina och dina kollegors arbetsdagar flera…
Om du står inför beslutet att köpa in ett nytt affärssystem finns det många faktorer att ta hänsyn till: kostnad, risk och flexibilitet bara för att nämna några. Men en av de allra viktigaste är ofta underskattad: hur lång tid det tar att få det i drift.
Om du står inför beslutet att köpa in ett nytt affärssystem finns det många faktorer att ta hänsyn till: kostnad, risk och flexibilitet bara för att nämna några. Men en a…
Att byta eller uppgradera sitt affärssystem kan göra arbetet effektivare och möjliggöra bättre beslut, men det kan dra iväg rejält med både budget och tidplan.
Att byta eller uppgradera sitt affärssystem kan göra arbetet effektivare och möjliggöra bättre beslut, men det kan dra iväg rejält med både budget och tidplan.
Effektivt beslutsstöd, Business Intelligence, Analytics, Performance Management eller bara rapportering och uppföljning är alla benämningar som ofta definieras på olika sätt och i många sammanhang. Här kommer du att få en genomgång av vad begreppet Business Intelligence innebär och vilka aktiviteter som kretsar kring detta när företag använder det här i praktiken.
Effektivt beslutsstöd, Business Intelligence, Analytics, Performance Management eller bara rapportering och uppföljning är alla benämningar som ofta definieras på olika s…
Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte är uppgraderat till S/4.
Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte …
Tillverkningsindustrin har pressats rejält på senare år. Produktivitetstillväxten för industriföretag i EU har enligt OECD i princip halverats sen millennieskiftet.
Tillverkningsindustrin har pressats rejält på senare år. Produktivitetstillväxten för industriföretag i EU har enligt OECD i princip halverats sen millennieskiftet.…