Vad vi gör

Vi framtidssäkrar din affär.

Med hjälp av affärssystemen som driver utvecklingen – SAP och Microsoft – ett ekosystem av noga utvalda partners och best-of-breedlösningar, samt vårt mindset –  Implema Way  – guidar vi dig på resan till en framtidssäker affär. Snabbt, tryggt och kostnadseffektivt.

Fredrik Stendal, VD

StepLock

”SAP S/4HANA Cloud Public Edition allows us to scale up as we move into new countries. Knowing that we can receive support and assistance no matter which region we expand into is reassuring,”

Fredrik Stendal, VD

StepLock

– SAP S/4HANA Cloud Public Edition ger oss mycket bättre möjligheter att enkelt skala upp när vi expanderar till fler länder. Det känns bra att vi kan få support och stöd oavsett vilken region vi vill expandera till, vd Fredrik Stendal.

Anna Gunlycke, Head of People Talent Strategy

WirelessCar

– Partnerskapet med Implema har verkligen bidragit med den expertis som behövts för att kunna ta nästa steg som bolag. Nu kan vi accelerera tillväxten ytterligare genom att arbeta smartare och mer effektivt, avslutar Anna Gunlycke.

Magnus Sävenhed, CEO Novavax Sweden

Novavax Inc.

We’re incredibly pleased with the outcome. We couldn’t have done it without Implema.

Magnus Sävenhed, VD

Novavax, Inc.

Det var extra viktigt för oss att ha en lokal partner som både är expert på SAP och har en gedigen erfarenhet av Life Science. Jag är övertygad om att implementeringen av SAP är helt avgörande för att vi ska vara det kommersiella bolaget vi nu är, för både veterinär- och humanvacciner.

Frank Isaksson, ERP Manager

OEM International

Implemas mindset, samt det sätt som Implema och OEM arbetar tillsammans som partners, är nyckelfaktorer till att samarbetet pågått under så lång tid. OEM vill ha en aktiv roll i de beslut som fattas. Med Implema kan vi på ett bra sätt kombinera OEMs kunskap inom interna processer med Implemas spetsk

Anders Wehtje, CFO

Avensia AB

VIDEO IN ENGLISH: Implema var en av de få partners som vi fastnade för. Företaget kom fram till slutsatsen att Implemas mindset och arbetssätt att snabbt, effektivt få på plats standardsystem utan anpassningar matchade bäst mot vår egen verksamhet och eget tillvägagångssätt.

Anders Wehtje, CFO

Avensia AB

VIDEO IN ENGLISH: Implema var en av de få partners som vi fastnade för. Företaget kom fram till slutsatsen att Implemas mindset och arbetssätt att snabbt, effektivt få på plats standardsystem utan anpassningar matchade bäst mot vår egen verksamhet och eget tillvägagångssätt.

Jan Hedenström, Finance Director

Calliditas Therapeutics

”Vi behövde stöd från ett bolag med erfarenhet av snabba beslutsprocesser, rätt kompetens och god förståelse för kraven inom life science. För att lyckas få på plats ett nytt affärssystem inom nio månader behövde vi också kunna tillämpa best practices kring alla nya processer, för att hela verksamhe
Hugo Petit, Renewcell, Chief Financial Officer, CFO

Hugo Petit, Chief Financial Officer

Renewcell

Vi tycker att det har varit ett viktigt nästa steg för oss att få på plats ett modernt och framtidssäkert affärssystem som kommer att klara av att stödja våra processer med hög grad av automation och säkerhet under hela bolagets utvecklingscykel.
Urban Pettersson

Urban Pettersson, Head of Business Development and Digital Transformation

Tibnor

Integration är vår Google Translate. Vi ska förstå kundens behov i ett digitalt perspektiv och översätta mellan systemen för att sedan automatisera processerna. En hög automatiseringsgrad snabbar upp flöden med kunder och leverantörer samtidigt som ökad datakvalitet ger färre fel i leveranskedjan.

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

OEM International

En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap.

Martin Borgström, VD och koncernchef

Nelson Garden

Vi ser många fördelar med en cloud-lösning. Det hjälper oss att hålla oss till standardprocesser samtidigt som vi vet att vi alltid har ett affärssystem som är uppdaterat med den senaste tekniken.

Vi framtidssäkrar din affär med intelligent digitalisering.

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass. Vårt bidrag är att framtidssäkra din affär med intelligent digitalisering. 

Men hur börjar man? Vårt råd är att börja inifrån. Ett modernt och kraftfullt affärssystem är en förutsättning för fortsatt digitalisering. Den tekniska utveckling går snabbt och affärssystemen ligger nu i molnet. Vi har valt plattformarna från de ledande leverantörerna SAP och Microsoft. 

Tillsammans med utvalda partners och ett ekosystem av best-of-breed lösningar guidar vi dig vidare i din digitala evolution. Big data, machine learning, artificiell intelligence, Internet of Things, sensorer och robotisering är exempel på teknologier som är avgörande för din framgång. Vi hjälper dig att under resans gång plocka ut potentialen av innovation och ny teknik. 

Är din affär redo för framtiden? Vi guidar dig steg för steg. Den snabbaste och tryggaste vägen mot framtidens affärssystem. 

konsulter SAP

Snabbaste vägen till framtidens affärssystem.

Hur ska du och ditt företag kunna veta vilket affärssystem som bäst kommer stötta er verksamhet i framtiden?

Ny teknologi och digitalisering skapar snabbt nya möjligheter men också nya utmaningar. Det gör det näst intill omöjligt att veta hur ditt företags affärsmodell behöver se ut i framtiden för att företaget ska vara konkurrenskraftigt, lönsamt och hållbart.

Med mer än 20 års erfarenhet guidar och leder vi dig steg för steg till insikt, till lösning och till kontinuerlig utveckling för att skapa det försprång – inte minst i tid – som hjälper dig att framtidssäkra din affär. Snabbaste och tryggaste vägen till framtidens affärssystem. 

VAd VI GÖR

Vi guidar dig!

Den snabba teknikutvecklingen gör det omöjligt att i förväg veta vilket affärssystem du behöver i framtiden. Det krävs ett öppet systemlandsskap av best-of-breed lösningar som tillsammans med en kraftfull ERP-kärna framtidssäkrar affärsstödet för ditt företags utmaningar genom hela livscykeln.

Långsiktig partner som ser till helheten

Med Implema får du en partner som tar ansvar för helheten med effektiva affärsprocesser end-to-end: från implementation och vidareutveckling till aktiv förvaltning, support och hosting.

Insikt affärssystem

Steg för steg med framtidssäkrade beslut

Implema Way är motorn i vårt värdeskapande. Du får snabbt en stabil och robust plattform för fortsatt digitalisering för att i nästa steg utveckla och växa agilt i ditt system med korta, snabba cykler. 

Affärssystem implementera

Rätt affärsstöd över hela livscykeln

Med hjälp av vårt ekosystem av partners och best-of-breed lösningar utvecklar vi ditt systemlandsskap med funktioner och lösningar för en dynamisk helhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår tjänsteportfölj innehåller alla delar som utgör grunden i vårt totala erbjudande, såväl för SAP som Microsoft Dynamics. Oavsett om affärsprocesserna ligger i molnet, on-premises eller i ett hybridlandsskap. Implemas arbetssätt, nära kunden och i team, ger oss ständigt nya perspektiv och djupare förståelse för våra kunders utmaningar och möjligheter. Detta leder ofta till smarta, paketerade tjänster och lösningar som skapar tydlig affärsnytta.

Affärssystem & Cloud ERP

ERP är kärnan i framtidens affärssystem. Med en modern och stabil plattform baserad på affärssystemen som driver utvecklingen – SAP S/4HANA och Microsoft Dynamics 365 – tar du första steget mot en framtidssäkrad affär. 

Integration

Snabb teknisk utveckling, hybridlandsskap och best-of-breedlösningar ökar behovet av effektiva och snabba integrationstjänster.

Innovationsplattform

Innovationsplattformar

Med innovationsplattformar som Microsoft Power Platform eller SAP Business Technology Platform kan du snabbt utveckla unika applikationer och tjänster  

ALM Application Lifecycle Management

Application Lifecycle Management

Ett ALM koncept som inkluderar sömlösa kontinuerliga uppgraderingar och automatiska tester är nyckeln för ett alltid uppgraderat affärssystem. 

Data analytics & BI

Framtiden ligger i att bli mer datadriven i sitt beslutsfattande. Beslut tas baserat på det som kommer att hända istället för det som redan hänt. 

SAP Drift Tillgänglighet

Övervakning & Drift

Affärskritiska processer ska vara trygga och tillgängliga. Kundanpassade lösningar för driftmiljö, övervakning och förvaltning säkrar tillgängligheten 24/7. 
CRM Customer Engagement

CRM

Kunden är din viktigaste resurs. Med hjälp av pålitlig information om marknadsaktiviteter, affärer, och eftermarknad kan du agera istället för reagera.

Insikt affärssystem

Inspire Labs

Inom Inspire Labs hjälper vi dig och ditt företag att bättre förstå, och lösa, såväl dagens som framtidens utmaningar. 

 
Microsoft Dynamics Gold Patner

Microsoft

 

Med Dynamics 365 kan du få allt du önskar av ett framtidssäkert och skalbart affärsstöd som är 100% molnbaserat och appdrivet.
Med Implema som partner och guide får du en framtidssäker affär och den bästa tänkbara start på transformationen till den digitala tidsåldern.

SAP Platinum Partner

SAP

SAP har alla verktyg du behöver för att framtidssäkra ditt affärsstöd. Med digitala kärnan SAP S/4HANA öppnas dörren till intelligent analys och insiktsdrivna affärsprocesser.
Som en av Sveriges ledande SAP-partners guidar vi dig på resan till framtidens affärssystem. 

Ekosystem

För en dynamisk helhet, och konkurrenskraftiga end-to-end affärsprocesser, arbetar Implema med ett växande ekosystem av samarbetspartners och best-of-breedlösningar.

Implema Way

vi guidar dig steg för steg. implema way.

Implema Way är motorn i vårt värdeskapande för en trygg och hållbar resa mot framtidens affärssystem. Ett mindset som levt inom oss i tjugo år och som vuxit sig starkare med tiden. I en snabbt föränderlig värld, där ny teknologi och digitalisering snabbt skapar nya möjligheter men också nya utmaningar, guidar vi dig steg för steg mot ett framtidssäkert affärssystem. Snabbt, tryggt och kostnadseffektivt.

Implema faciliterar kundens digitala resa

Vi på Implema vill bidra till att accelerera digitaliseringen av svenskt näringsliv och att vara med och skapa en hållbar industri med nya möjligheter till både tillväxt och värdeskapande. Genom att stödja och facilitera våra kunders digitala resa vill vi utmana och inspirera till att lyfta blicken, våga testa nya saker, experimentera med ny teknik och nya sätt att arbeta. Tillsammans utforskar vi nya affärsmöjligheter och tar fram en digital strategi med en verksamhetsdriven roadmap för hur företaget kommer genomföra sin digitalisering samt i vilka steg.

– Vi har haft en rivstart med flera intressanta kundcase där vi har fått möjlighet att hjälpa våra kunder med allt från att utforska business case till val av framtida system, berättar Ilkka Dunder. Vi befinner oss i början av en accelererande resa. Det finns en enorm potential hos Implemas kunder där vi kan hjälpa till att guida, inspirera och facilitera för att påskynda värdeskapandet inom digital transformation samtidigt som värdet av tidigare investeringar i affärssystem maximeras.   

Ilkka Dunder, Chief Digital Officer och  Senior Business Consultant, Implema AB

Implema vill gå sin egen väg - bort från timträsket

”Vår affärsidé är att implementera affärssystem med en väl beprövad och kvalitetssäkrad standard som bas, och inte skruva sönder det. Det är där, i affärssystemet, du har dina värdefulla data. Idag kretsar allt kring att du måste hålla koll på den data du har och då har det visat sig att det är affärssystemet och affärsprocesserna som är navet, säger han och konstaterar att det inte alltid ser ut så i kundernas it-miljöer.”

Jörgen Aronsson, VD Implema AB

Vad är rätt affärssystem för en framtidssäker affär?

”Ett affärssystem som följer med under hela digitaliseringsresan och som framåt kan födas med ny innovation och nya teknologier genom hela livscykeln”

Intervju med Daniel Falk från Implema Inspire 2020. (klipp från 5,08)

VAD VI GÖR

Vad säger Implemas kunder?

StepLock moves to the cloud in just 12 weeks with S/4HANA Cloud Public Edition

When StepLock needed a new, robust, and future-proof business system, they chose S/4HANA Cloud Public Edition. With Implema’s help, the new business system was up and running in a record 12 weeks.
When StepLock needed a new, robust, and future-proof business system, they chose S/4HANA Cloud Public Edition. With Implema’s help, the new business system was up and running in a record 12 weeks.

Fredrik Stendal, VD

Så kunde StepLock gå till molnet i raketfart – S/4HANA Cloud Public Edition på 12 veckor

När StepLock behövde ett nytt, robust och framtidssäkrat affärssystem föll valet på S/4HANA Cloud Public Edition. På rekordtiden 12 veckor fick de tillsammans med Implema sitt nya affärssystem på plats.
När StepLock behövde ett nytt, robust och framtidssäkrat affärssystem föll valet på S/4HANA Cloud Public Edition. På rekordtiden 12 veckor fick de tillsammans med Implema sitt nya affärssystem på plats.

Fredrik Stendal, VD

Kundcase: Med rätt struktur och processer kan WirelessCar accelerera tillväxtresan

WirelessCar är på en imponerande tillväxtresa. De är redan världsledande i sin bransch och växer med ca 20-30% per år. En sådan tillväxt kräver struktur och processer kring de finansiella flödena. Här berättar de om hur partnerskapet med Implema bidragit med den expertis som behövts för att nu ta nästa steg som bolag.
Med rätt struktur och processer kan WirelessCar accelerera tillväxtresan.

Anna Gunlycke, Head of People Talent Strategy

Biotech company Novavax implemented SAP S/4HANA Cloud at the height of the pandemic 

When Implema was appointed to help implement SAP S/4HANA Cloud at Novavax's Swedish subsidiary, there was no shortage of challenges. The company was transitioning from a clinical business to a commercial organisation in the midst of the pandemic and needed a new business system. At the same time, unprecedented demand meant the company was growing rapidly. "We couldn't have done it without Implema," says Magnus Sävenhed, CEO of Novavax Sweden, referring to the joint effort behind the project.
When Implema was appointed to help implement SAP S/4HANA Cloud at Novavax’s Swedish subsidiary, there was no shortage of challenges. The company was transitioning from a clinical business to a commercial organisation in the midst of the pandemic and needed a new business system. At the same time, un

Magnus Sävenhed, CEO Novavax Sweden

Biotechbolaget Novavax implementerade SAP S/4HANA Cloud mitt under brinnande pandemi

När Implema fick uppdraget att hjälpa det svenska dotterbolaget med implementeringen av SAP S/4HANA Cloud saknades inte utmaningar: mitt under pågående pandemi skulle bolaget ställa om från kliniskt bolag till kommersiellt bolag och implementera ett affärssystem. Detta samtidigt som bolaget växte kraftigt till följd av den stora efterfrågan på bolagets produkter. ”Vi hade inte klarat det utan Implema”, summerar Novavax svenska vd Magnus Sävenhed den gemensamma resan.
När Implema fick uppdraget att hjälpa det svenska dotterbolaget med implementeringen av SAP S/4HANA Cloud saknades inte utmaningar: mitt under pågående pandemi skulle bolaget ställa om från kliniskt bolag till kommersiellt bolag och implementera ett affärssystem. Detta samtidigt som bolaget växte kr

Magnus Sävenhed, VD

Oem Sap Kundcase

Så automatiserar OEM sina affärer med hjälp av EDI och integration

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner med huvudkontor i Tranås. Med automatisering och digitalisering sparar OEM tid och pengar, skapar mervärde för kunder och leverantörer samt knyter sina affärspartners närmare. I sin ökande satsning på EDI och integration har OEM ett nära samarbete med Implema. Ett partnerskap som utvecklats under snart tio år.

Frank Isaksson, ERP Manager

Avensia goes live with a group-wide platform for growth

Avensia, the modern commerce specialist, is is streamlining operations with a new group-wide business system. In close collaboration with Implema, Avensia has rolled out Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations across 10 companies in six countries . Next up are Project Operations and HR. In this video, Avensia project manager Nathalie Torshall and CFO Anders Wehtje, talk about the partnership with Implema and how the new ERP system will support their growth.
Tack vare ett gemensamt pragmatiskt mindset och Implemas unika arbetssätt Implema way fick Avensia, steg för steg, land för land, snabbt på plats ett skalbart och effektivt affärssystem anpassad för den globala marknaden koncernen verkar på.

Anders Wehtje, CFO

Avensia möter tillväxt med skalbart och effektivt affärssystem, gemensamt för 10 bolag i sex länder

Expertbolaget inom modern handel, Avensia effektiviserar verksamheten med ett gemensamt, framtidssäkrat affärssystem i sex länder. I ett tätt samarbete med Implema har Avensia avslutat utrullningen av Microsoft Dynamics 365 för Finance & Operations - härnäst väntar moduler för Project Operations och HR. I den följande filmen berättar Avensias projektledare Nathalie Torshall och Anders Wehtje, CFO mer om samarbetet och behovet av ett nytt affärssystem i den fortsatta tillväxten.
Tack vare ett gemensamt pragmatiskt mindset och Implemas unika arbetssätt Implema way fick Avensia, steg för steg, land för land, snabbt på plats ett skalbart och effektivt affärssystem anpassad för den globala marknaden koncernen verkar på.

Anders Wehtje, CFO

Biotechbolaget Calliditas Therapeutics moderniserar för en global marknad med Microsoft Dynamics 365

Det snabbväxande biotechbolaget Calliditas Therapeutics moderniserar för en global marknad. Bolaget framtidssäkrar försäljnings- och leveranskedjan av läkemedel genom Microsoft Dynamics 365 i ett framgångsrikt samarbete med Implema. Med det nya affärssystemet står Calliditas rustade att möta omfattande krav på den amerikanska läkemedelsmarknaden.
Det snabbväxande biotechbolaget Calliditas Therapeutics moderniserar för en global marknad. Bolaget framtidssäkrar försäljnings- och leveranskedjan av läkemedel genom Microsoft Dynamics 365 i ett framgångsrikt samarbete med Implema. Med det nya affärssystemet står Calliditas rustade att möta omfatta

Jan Hedenström, Finance Director

Renewcell går live med ett nytt affärssystem på 10 veckor

Med en ny, innovativ metod för att bryta ned cellulosa har sustaintechföretaget Renewcell etablerat sig som det enda företaget i världen som kan återvinna kläder i stor skala. Uppskalningen till flera (framtida) anläggningar och kraftigt ökad produktion har inneburit ett behov av ett fullskaligt, ”framtidssäkert”, integrerat affärssystem. Tillsammans med Implema har Renewcell fått på plats ett helt nytt SAP S/4HANA affärssystem och gått från uppstart till go-live inom 10 veckor.
I samband med att sustaintechföretaget Renewcell skalar upp och ökar sin produktion har de tillsammans med Impema fått på plats ett ”framtidssäkert”, integrerat affärssystem.

Hugo Petit, Chief Financial Officer

Stålleverantören Tibnor automatiserar leveranskedjan med Integration As-a-Service från Implema

SSAB:s dotterbolag Tibnor har en tydlig strategi att digitalisera och automatisera hela leveranskedjan av stål och metaller. Tillsammans med Implema som nordisk partner utvecklas den digitala resan steg för steg. Implemas roll är att guida i teknik och lösningar, att utveckla och implementera nya integrationer samt att drifta och övervaka Tibnors integrationer och automatiserade flöden. Tibnor har idag automatiserade processer mot närmare 50 strategiska affärspartners där Implema dygnet runt faciliterar 230 aktiva integrationer med affärskritisk data.
– Vi behöver ägna oss åt vår business och kan inte samtidigt upprätthålla takten i att förkovra oss inom integration och digitalisering. En extern partner, som även tar fullt ansvar för drift och övervakning, gör oss mindre sårbara och vi kan sova gott om natten.

Urban Pettersson, Head of Business Development and Digital Transformation

Oem Sap Kundcase

OEM får enhetlig säljprocess i fjorton länder med SAP Sales Cloud

Med hjälp av SAP Sales Cloud har OEM koncernens cirka femhundra säljare och sortimentsansvariga, i fjorton länder, fått en gemensam säljprocess och transparens mellan säljare och sortimentsansvariga i olika länder samt prislogik i realtid.
En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap.

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

Nelson Garden

Nelson Garden förbereder global tillväxt med SAP i molnet till en fast månadskostnad

Nelson Garden implementerade 2020 SAP S/4HANA Cloud - som är ett fullskaligt SAP system levererat i molnet av Implema till en fast månadskostnad. Projektet pågick under hösten och från och med årsskiftet är Nelson Garden live med sin verksamhet i Norge.
– Vi ser många fördelar med en cloud-lösning. Det hjälper oss att hålla oss till standardprocesser samtidigt som vi vet att vi alltid har ett affärssystem som är uppdaterat med den senaste tekniken.

Martin Borgström, VD och koncernchef

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Dynamics 365

Hur bidrar Dynamics 365 i Camfils digitaliseringsresa?

När Camfil tog beslutet att med Microsoft Dynamics 365, och med Implema som partner, bygga en koncerngemensam affärssystemlösning och en framtidssäker plattform för digitalisering. Den molnbaserade lösningen innefattade initialt moderbolaget och de svenska produktions- och säljenheterna för att senare rullas ut i hela koncernen.
Det nya affärssystemet blir en möjliggörare för den fortsatta digitaliseringen. Vi ser exempelvis möjligheter i att använda AI i olika delar av processen, internt såväl som mot kund. Sen finns det jättemånga andra spännande utvecklingsområden med exempelvis sensorer och Internet of Tings.

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Life science: Atlas Antibodies implements Microsoft Dynamics 365

Atlas Antibodies, a Swedish Life Science company based in Stockholm, has selected Microsoft Dynamics 365 and Implema to streamline its processes and support its extremely fast growth.
Atlas Antibodies, a Swedish Life Science company based in Stockholm, has selected Microsoft Dynamics 365 and Implema to streamline its processes and support its extremely fast growth.

John Daicic, PhD and CEO Atlas Antibodies

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Christian Houburg, VP Product Supply FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Lärdomar Life Science implementation av SAP S/4HANA

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies implementerade tillsammans med Implema och danska Implement Consulting Group ett fullt validerat SAP S/4HANA projekt inom life science på bara sex månader.
Vi ville välja en plattform för framtiden. En plattform där vi kan växa in i framtiden och utveckla affären. Beslutet vi tog var helt rätt samtidigt som projektet i sig innebar en tuff utmaning att på rekordkort tid, endast sex månader, gå live med SAP S/4HANA inom Life Science.

Christian Houburg, VP Product Supply FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Fyra steg för ledningen att skapa överblick i expressfart

I ett nyligen utfört projekt har vi arbetat med att skapa uppföljning på styrelse- och ledningsnivå med SAP Analytics Cloud hos en av våra kunder. På bara några dagar skapade vi en analysplattform på strategisk nivå med konsoliderad data från den operativa uppföljningen där vi gjort den tillgänglig för att överblicka organisationen.
Nu kan jag och användarna hålla oss uppdaterade och enkelt bygga egna och moderna rapporter som är kompatibla med telefon och surfplatta, vilket vi anser vara ett stort plus gällande användarvänlighet samt tillgänglighet av information.

Sjö Martin Larsson, Business Controller Ejendals

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Gabriella Fällman, IT-chef Arvid Nordquist

Arvid Nordquist uppgraderar till SAP S/4HANA

Nu har vi kört SAP-systemet i drygt 20 år. Vare sig man vill eller inte så måste man regelbundet uppgradera!
Anledningen att vi väljer Implema är de med sin kompetens, erfarenhet och processtänk, tillsammans med deras kunskap och förståelse för vår verksamhet hjälper oss att förverkliga förbättringar i systemet och så att vi kan möta morgondagens utmaningar.

Gabriella Fällman, IT-chef Arvid Nordquist

AVARN Security framtidssäkrar med SAP HANA och certifierad drift.

Säkerhet står högst på agendan för AVARN Security (tidigare G4S) som erbjuder sina tjänster till större företag, organisationer och offentlig sektor. Med hjälp av Implema och SAP HANA säkrar man sina affärsprocesser för framtiden. På tid och budget.
Jag är förvånad att det gick så smidigt. Implema gjorde ett bra förarbete.

Patrik Bergström, IT-systemförvaltare AVARN Security

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Anncie Persson, projekt- och förvaltningsledare Ejendals

Ejendals växer snabbt i Europa med SAP S/4HANA

Ejendals är ett svenskt företag som säljer och marknadsför högkvalitetsprodukter för skydd av händer och fötter på den europeiska marknaden. Företaget säljer ett komplett säkerhetskoncept, som ska minska antalet olyckor genom kvalitetsprodukter, utbildning och säkerhetsinspektioner.
Samarbetet med Implema har varit över all förväntan. Implema finns alltid där som stöd. Samarbetet har varit smidigt, med erfarna, pålitliga och lyhörda konsulter.

Anncie Persson, projekt- och förvaltningsledare Ejendals

Erasteel Kloster stärker kärnverksamheten med SAP.

Erasteel Kloster är en världsledande producent av snabbstål och ingår i den franska Eramet-koncernen. På mindre än ett halvår tog hela den svenska verksamheten klivet till ett modernt affärssystem och effektivare arbetssätt med stöd av Implema.
Vi är mycket nöjda med resultatet då vi levererade det vi skulle samtidigt som vi höll både tidplan och budget.

Karl-Åke Nyrén, Erasteel Kloster AB.

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Niklas Andersson, affärsutvecklare Efva Attling

Ett modernt och kraftfullt affärssystem som kan växa med verksamheten

Efva Attling Stockholm, som skapar unika smycken och design, valde Implema som partner för att implementera SAP i sin verksamhet.
Jag förväntar mig att Implema kommer vara en nära och aktiv partner i framtiden där vi tillsammans möter de utmaningar som framtiden kräver.

Niklas Andersson, affärsutvecklare Efva Attling

Hästens tog språnget mot global tillväxt med SAP och outsourcad drift.

I en bransch där många fokuserar på pris prioriterar Hästens kvalitet, hantverk och naturmaterial i sin sängtillverkning. Motsvarande höga krav ställer man på sitt affärssystem. SAP och Implema är det naturliga valet när Sveriges äldsta sängmakare satsar framåt.
I Implema har vi funnit in stark motpart som visar stort engagemang i Hästens.

Perry Forsberg, COO Hästens

Hemtex fokuserar på försäljning med stöd av SAP och drift hos Implema.

Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med cirka 160 butiker samt webbutik. Framgångsformeln är funktionell hemtextil med hög kvalitet och unik design till ett bra pris, och Hemtex ställer höga krav på effektiva och tillgängliga affärsprocesser. Implema har förtroendet att drifta Hemtex SAP-system.
Vi ville i första hand få det så bekymmersfritt som möjligt och det känner jag att vi har idag. I och med att vi är en så pass slimmad IT-organisation känns outsourcing som ett prisvärt alternativ för oss.

Anki Jansson, IT-chef Hemtex

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Anders Elovsson, chef ERP-gruppen OEM International

OEM International effektiviserade över förväntan med hjälp av SAP.

Expansiva OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Koncernen består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder och man skapar värde på två fronter samtidigt – för kunderna och för leverantörerna. Till kunderna erbjuder man ett brett sortiment av komponenter och system, och för leverantörerna fungerar man som effektiv distributions- och marknadsföringskanal.
Vi har effektiviserat mer än vi trodde var möjligt och dessutom sänkt våra kostnader genom att idag ha en renare systemmiljö med få tilläggssystem.

Anders Elovsson, chef ERP-gruppen OEM International

Polypeptide Group kundreferens

Polypeptide fick global Microsoft Dynamics plattform på 6 månader

Polypeptide Group är specialiserade inom peptidtillverkning för läkemedel och bioteknik. Koncernen är världens näst största producent och har produktionsenheter i tre världsdelar. När affärsprocesserna behövde enas valde man Implema som partner.
Projektet i Malmö är absolut en succé. Antalet anpassningsdagar sjönk från 400 i tidigare förstudier till cirka 80 och vi upplever en hög grad av flexibilitet hos Implema när vi exempelvis behöver extra resurser.

Jan Fuhr Miller, CFO Polypeptide Group

Problemfritt hos Flextrus med paketerad SAP-drift.

Flextrus är ett internationellt företag som utvecklar och producerar moderna förpackningslösningar för livsmedels- och hälsovårdsbranschen. Snabbt föränderliga marknadsbehov, konstant produktinnovation och höga kundkrav tillhör vardagen för Flextrus.
Problemfritt är nyckelordet. Vi har fått det vi blivit lovade och vi är nöjda

Anders Lindvall, IT-chef Flextrus

SAP S/4HANA ett naturligt steg för globala trägolvexperten Bona.

Det skånska familjeägda företaget Bona ligger inte bara i framkant när det gäller golv utan även på avancerade it-lösningar där man exempelvis är tidigt ute med att satsa på de senaste produkterna från SAP. Bona grundades redan 1919 i Malmö och har i dagsläget dotterbolag och distributörer i närmare 100 länder.
Fiori blir en krydda som kommer att göra det hela mer aptitligt när vi ska presentera det för våra ekonomer och andra användare

Tomas Malmqvist, Bona

Affärsanalys i molnet med SAP Analytics Cloud

Med SAP Analytics Cloud förstärker Efva Attling Stockholm möjligheterna till kraftfull affärsanalys i molnet för att fortsätta växa. Lösningen implementerades av Implema på under två månader och på budget.
Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Implema som SAP-partner. De har visat god förståelse för vår verksamhet och implementationen har drivits professionellt och på budget.

Anders Wiberg, VD Efva Attling

Moberg Pharma framtidssäkrar tillväxt med SAP S/4HANA och Implema

Rekordsnabb implementering av affärssystem hos snabbväxande svenskt läkemedelsföretag ger nya möjligheter till affärsanalys i realtid och accelererar global tillväxt.
Vi är mycket nöjda med att Implema kunde införa ett avancerat affärssystem från SAP så snabbt och under budget.

Mark Beveridge, Vice President Finance på Moberg Pharma

Polypeptide Group kundreferens

Life Science: från ERP implementation till validering på sex månader

Polypeptide Group är specialiserade inom peptidtillverkning för läkemedel och bioteknik. Koncernen är världens näst största producent med produktion i Belgien, Frankrike, Indien, Sverige och USA. För att skapa ett koncerngemensamt system för rapportering, processer och efterlevnad av regulatoriska krav valde Polypeptide Implema och Epista Life Science som leverantörer.
Av Implema fick vi bra guidning om hur vi kunde lösa de olika stegen och processen handlade till stor del om att ändra våra interna rutiner till systemet och inte tvärtom.

Jan Fuhr Miller, PolyPeptide Group

Föregående
Nästa

Är det dags att byta affärssystem?

Håll budget och undvik förseningar

Hur ser jag till att affärssystemet är framtidssäkert?

Kunskap & inspiration om hur du framtidssäkrar din affär

Vill du veta mer om hur du kan framtidssäkra din affär tillsammans med Implema?

Välkommen att höra av dig till mig för ett samtal kring utmaningar, möjligheter och framtidens affärssystem!