Hur förberedd är du egentligen?

Företag i behov av ett nytt affärssystem vill ofta komma i gång med implementationen så snabbt som möjligt. Men erfarenhet visar att arbetet som görs innan projektets början är minst lika avgörande för utgången. Tillsammans med Kiebler & Partners har Implema utvecklat Project Readiness – ett unikt koncept som förbereder er inför implementationen och säkerställer att ni uppnår uppsatta mål – snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Project Readiness

Project Readiness

Project Readiness är ett unikt koncept, baserat på mångårig erfarenhet av ERP implementationer och tillhörande förändringsprojekt. Vi följer en beprövad process som säkerställer att ni är väl förberedda när implementationen startar.

Project Readiness gör att ni kommer i mål snabbare och sparar både tid och pengar. Det blir enklare att fatta beslut under projektets gång, samtidigt som risken att det uppstår problem minskar.

Project Readiness

Hur redo är ditt företag?

Kan du med säkerhet svara ”JA” på de här frågorna?

 1. Är projektets målsättning och scope dokumenterade?
 2. Är alla projektroller definierade och tillsatta?
 3. Har alla i teamet rätt kompetens och motivation för uppgiften?
 4. Är affärsprocesser och systemintegrationer dokumenterade?
 5. Är all master data tillgänglig och av god kvalitet?

För att lyckas med projektet bör den här typen av frågor vara avklarade innan projektstarten. Vi rekommenderar därför alltid våra kunder att börja med en inledande Readiness Workshop.

Project Readiness

Hur redo är ditt företag?

Kan du med säkerhet svara ”JA” på de här frågorna?

 • Är projektets målsättning och scope dokumenterade?
 • Är alla projektroller definierade och tillsatta?
 • Har alla i teamet rätt kompetens och motivation för uppgiften?
 • Är affärsprocesser och systemintegrationer dokumenterade?
 • Är all master data tillgänglig och av god kvalitet?

För att lyckas med projektet bör den här typen av frågor vara avklarade innan projektstarten. Vi rekommenderar därför alltid våra kunder att börja med en inledande Readiness Workshop.

En timme i förberedelsefasen kan spara fem timmar i projektet. 

Power Platform Start

En timme i förberedelsefasen kan spara fem timmar i projektet

workshop

Kom igång – ta första steget med en Readiness Workshop

Implema erbjuder en 3 timmar lång Readiness Workshop, specifikt riktad till blivande projektledare och sponsorer. Tillsammans med våra seniora rådgivare går ni igenom var ni befinner er i processen. Vi tittar på drivkrafterna bakom projektet och era behov, samt hur ni…

 • sätter tydliga projektmål
 • förbereder organisationen för förändring
 • organiserar projektet
 • säkerställer resurser och rätt kunskap
 • arbetar med affärsprocesser, integration och data


Efter workshoppen har ni en tydlig bild av vilka förberedelser som krävs för att säkerställa ett lyckat projekt.

Daniel Falk,
Business Area Manager Business Solutions and Advisory

Vill du veta mer om Project Readiness?

Jag besvarar gärna dina frågor!

workshop

Kom igång med en Readiness Workshop!

Ta första steget mot ett lyckat ERP projekt med en Readiness Workshop. Den 3 timmar långa workshoppen är riktad mot blivande projektledare och sponsorer och leds av seniora rådgivare från Implema och Kiebler & Partners.
Vi går igenom var ni befinner er i processen, tittar på drivkrafterna bakom projektet och era behov, samt hur ni…

 • sätter tydliga projektmål
 • förbereder organisationen för förändring
 • organiserar projektet
 • säkerställer resurser och rätt kunskap
 • arbetar med affärsprocesser, integration och data


Efter workshoppen har ni en tydlig bild av vilka förberedelser som krävs för ett framgångsrikt projekt.

Daniel Falk,
Business Area Manager Business Solutions and Advisory

Vill du veta mer om Project Readiness?

Jag besvarar gärna dina frågor!

Workshopen leds av våra erfarna rådgivare

Daniel Falk

Senior rådgivare inom affärssystem med lång
erfarenhet av lösningsarkitektur och projektledning.

Implema Logotyp Blue Web Res

ilona Kiebler

Senior projektledare med lång erfarenhet av
förändringsarbete i samband med affärssystemprojekt.
Grundare av Kiebler & Partners.

Mer om Project Readiness

Project Readiness är ett unikt koncept utvecklat av Implema och Kiebler & Partners. Upplägget baseras på vår mångåriga erfarenhet av ERP implementationer och tillhörande förändringsprojekt. Arbetet tar avstamp i resultatet från Readiness Workshoppen och delas in i två huvudområden:

Organizational Readiness utförs oberoende av vilket affärssystem ni valt/väljer. Här ser vi till att hela organisationen är väl förberedd och redo att ta till sig de kommande förändringarna. Projektmål, scope och blivande affärsprocesser fastställs. Projektet organiseras och vi gör upp en plan som säkerställer att alla roller och individer har den kompetens som krävs för att lyckas.

Implementation Readiness utgår från det valda affärssystemet. Vi använder Best Practice för att ta fram en lösning baserad på affärssystemets standardfunktionalitet, samt ser till att master data är av god kvalitet och systemintegrationer är definierade.

Vi arbetar med beprövade metoder, bl a Kotter, Prosci, MS Catalyst och Google Lightning Decision Jam. 

Fredrik Johansson, Chief Financial Officer, Calliditas Therapeutics

Calliditas Logotype

Allt gick fortare än vad vi vågat hoppas på. Efter Project Readiness visste vi exakt vad som krävdes för att uppnå våra mål.
Det skapade en trygghet i projektet, och i slutänden sparade vi både tid och pengar.

Calliditas Logotype

5 av de 10 största hindren för en lyckad ERP-implementation kan hanteras med ett bra förändringsprogram.

Project Readiness

Om Project Readiness

Project Readiness är ett unikt koncept, baserat på mångårig erfarenhet av ERP implementationer och tillhörande förändringsprojekt. Vi följer en beprövad process som säkerställer att ni är väl förberedda när implementationen startar. Arbetet tar avstamp i resultatet från Readiness Workshoppen och delas in i två huvudområden:

Organizational Readiness utförs oberoende av vilket affärssystem ni valt/väljer. Här ser vi till att hela organisationen är väl förberedd och redo att ta till sig de kommande förändringarna. Projektmål, scope och blivande affärsprocesser fastställs. Projektet organiseras och vi gör upp en plan som säkerställer att alla roller och individer har den kompetens som krävs för att lyckas.

Implementation Readiness utgår från det valda affärssystemet. Vi använder Best Practice för att ta fram en lösning baserad på affärssystemets standardfunktionalitet, samt ser till att master data är av god kvalitet och systemintegrationer är definierade.

Vi arbetar med beprövade metoder, bl a Kotter, Prosci, MS Catalyst och Google Lightning Decision Jam.

Project Readiness

Om Project Readiness

Project Readiness är ett unikt koncept, baserat på mångårig erfarenhet av ERP implementationer och tillhörande förändringsprojekt. Vi följer en beprövad process som säkerställer att ni är väl förberedda när implementationen startar. Arbetet tar avstamp i resultatet från Readiness Workshoppen och delas in i två huvudområden:

Organizational Readiness utförs oberoende av vilket affärssystem ni valt/väljer. Här ser vi till att hela organisationen är väl förberedd och redo att ta till sig de kommande förändringarna. Projektmål, scope och blivande affärsprocesser fastställs. Projektet organiseras och vi gör upp en plan som säkerställer att alla roller och individer har den kompetens som krävs för att lyckas.

Implementation Readiness utgår från det valda affärssystemet. Vi använder Best Practice för att ta fram en lösning baserad på affärssystemets standardfunktionalitet, samt ser till att master data är av god kvalitet och systemintegrationer är definierade.

Vi arbetar med beprövade metoder, bl a Kotter, Prosci, MS Catalyst och Google Lightning Decision Jam.

Calliditas Logo White