Kunskap & Inspiration

Kunskap

Vi delar med oss i form av kunskap och inspiration och det senaste gällande digitalisering, framtidens affärssystem och hållbara affärsprocesser.

Det är tuffa tider för många företag. I en värld i snabb förändring känner många att de vill ha fakta om verksamheten: hur mycket sålde vi för förra veckan? Hur länge räcker lagret?
Jörgen Aronsson, CEO och medgrundare på Implema intervjuades i mitten av maj av Mikael Hveem på HerbertNathan & Co. Läs mer om hur affärsidén till Implema kom till och hur bolaget fortsätter växa och säkra tillväxten.
Läs om hur Jörgen Aronsson, CEO och medgrundare på Implema berättar om insikterna han fått under våren här och hur han omsatt dem till att stärka bolagets konkurrenskraft.
Utvecklingen av S4/HANA fortsätter i snabb takt samtidigt som allt fler börjar titta åt Cloud där nya versioner presenterar utvecklade områden.
Det går inte att veta vad framtiden för med sig vare sig vi spår i kaffesump, stjärntecken eller affärsdata. Vad vi kan vara säkra på är att världen förändras i allt högre takt.
Ett affärssystem är inget man byter i onödan. Många väntar tills affärerna, verksamheten och personalen börjar bli lidande. Gör inte det! Börja med att gå igenom företagets behov. Kommer ert nuvarande affärssystem att kunna tillgodose dem? Om inte kan det vara dags att agera.
Har ni som målsättning att öka er omsättning, rekrytera nya medarbetare, erövra nya marknader eller kanske etablera ett nytt bolag? Det är inte ovanligt att ett affärssystem med tiden blir ett hinder för företagets tillväxt och utveckling. Men hur vet du om det gäller ert affärssystem?
Byten av ERP-system har rykte om sig att kunna dra över tid och budget och inte alltid bli som man hade hoppats. Du kan förstås aldrig förvänta dig ett helt riskfritt projekt, men det finns en hel del du kan göra för att minimera riskerna.
Tidsfaktorn har inte bara stor betydelse för risken, utan också för vilken avkastning ni får på investeringen i ert nya affärssystem. Tid är pengar. Efter en viss tidpunkt i projektet ger det allt mindre nytta per timme.
Att skaffa nytt affärssystem är lika mycket ett val av långsiktig partner som av en IT-produkt. Ett val som kan komma att prägla dina och dina kollegors arbetsdagar flera år framåt.
Om du står inför beslutet att köpa in ett nytt affärssystem finns det många faktorer att ta hänsyn till: kostnad, risk och flexibilitet bara för att nämna några. Men en av de allra viktigaste är ofta underskattad: hur lång tid det tar att få det i drift.
Att byta eller uppgradera sitt affärssystem kan göra arbetet effektivare och möjliggöra bättre beslut, men det kan dra iväg rejält med både budget och tidplan.
© Implema. All rights reserved