Kunskap & Inspiration

Kunskap

Vi delar med oss i form av kunskap och inspiration och det senaste gällande digitalisering, framtidens affärssystem och hållbara affärsprocesser.

Automatisering blir allt hetare. Förbättrad produktivitet, nöjdare kunder och anställda och minskade kostnader gör botar till en konkurrensfaktor att räkna med. Det kanske verkar avancerat, men det är faktiskt lättare än du tror att komma igång.
När konkurrensen hårdnar och tempot ökar måste nya produktversioner och funktioner kunna levereras i samma takt. Det betyder ett högre utvecklingstempo, vilket inte minst förutsätter snabbare testning.
Vad sägs om att kunna skapa smarta appar själv utan att behöva gå via IT-avdelningen? Appar som automatiserar och effektiviserar arbetet och kan ”skräddarsys” till varje teams verksamhet? I så fall har jag tre ord för dig: Microsoft Power Apps.
I detta inspelade webbinarium upptäcker du fördelarna och möjligheterna som uppstår när planeringen i SAP flyttar till molnet.
DevOps kortar tiden till marknad, höjer leveranskvaliteten och minskar risken när nya produkter ska utvecklas, implementeras och underhållas.
Inspelat webinar: Med Microsoft Dynamics 365 One Version kommer ditt affärssystem alltid vara på den senaste supporterade versionen och du kommer löpande kunna planera in mindre uppdateringar till ett fast pris.
Continuous Integration – kontinuerlig integration – har blivit bästa praxis för mjukvaruutveckling. Fullt logiskt med tanke på att metoden på samma gång ökar leveranskvaliteten, minskar risken och kortar den utvecklingstiden.
DevOps är en uppsättning arbetsprocesser, metoder och verktyg som gör processen från utveckling till drift och underhåll av programvara effektivare.
Power BI kopplar ihop skilda datakällor och visar all data på ett ställe i ett visuellt, interaktivt användargränssnitt. Det här kraftfulla verktyget gör det enkelt att skapa, konsumera och dela företagets data i form av beslutsunderlag, analyser och insikter.
Det är lika bra att ha klart för sig att det är långt ifrån alla som står inför ett CRM-projekt som kommer att lyckas nå sina mål, oavsett om de handlar om systemets användning, ökad effektivitet, större försäljning eller bättre produkter. Faktum är att 70–80% av alla projekt inte når de mål man satt upp.
CRM är inte bara ett system med data om prospekt och kunder. CRM är strategier, arbetssätt och verktyg för hur hela organisationen ska skaffa kunder och göra dem nöjda och lönsamma. Att inte utnyttja potentialen i CRM idag kan kosta affärer och sätta kundrelationer på spel.
Hur kan du göra inköpsprocessen lönsammare genom att analysera mer data? Detta 30 minuters webinar ger en ökad insikt i hur du i SAP kan effektivisera inköpsprocessen med hjälp av tillgång till rätt data, samt hur en datadriven uppföljning av inköpsprocessen i ett medelstort företag kan se ut.
© Implema. All rights reserved