Technology 6920368 1280

Automatisering – vilket verktyg passar ditt företag bäst, Power Automate eller systemintegration genom Logic Apps?

Idag är det viktigare än någonsin för företag att ha effektiva och automatiserade flöden. Detta för att förbättra företagets produktivitet och därmed konkurrenskraft. Det kan hjälpa dig att spara tid, minimera risken för misstag samt öka effektiviteten i ditt företag. I den här artikeln går vi igenom och jämför två av de populäraste verktygen för automatisering.

NYheter & Kunskap

SAP Ekonomi

Här kan du läsa våra senaste nyheter och kunskapsinlägg inom SAP ekonomi och finans 

Det är sedan länge välkänt att mindre bolag ofta ställs inför likviditetsproblem när större bolag bestämmer betalningsvillkor. En ny lag har utformats med syfte att vända på utvecklingen av längre betalningstider i näringslivet och på så sätt främja tillväxten av mindre svenska företag genom bättre förutsättningar. Sedan den 1 mars 2022 är företag med minst 250 anställda enligt lag skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har för inköp från mindre företag. Ungefär 1500 svenska företag påverkas av detta.
Det är sedan länge välkänt att mindre bolag ofta ställs inför likviditetsproblem när större bolag bestämmer betalningsvillkor. En ny lag har utformats med syfte att vänd…
VAT in the Digital Age” är ett initiativ från Europeiska kommissionen som ämnar att öka användandet av digital rapportering och e-fakturering inom EU.
VAT in the Digital Age” är ett initiativ från Europeiska kommissionen som ämnar att öka användandet av digital rapportering och e-fakturering inom EU.
Nya system och regler för momshantering, redovisning och E-handel. Framtaget för att fånga skatteintäkter, göra det enklare samt värna om handeln inom EU.
Nya system och regler för momshantering, redovisning och E-handel. Framtaget för att fånga skatteintäkter, göra det enklare samt värna om handeln inom EU.
Under hösten 2022 kommer en förändring gällande utformning av adressen för utlandsbetalningar. I praktiken betyder detta att en ändring i DMEE-strukturen, d.v.s. strukturen av själva filen, troligtvis kommer att behöva göras.
Under hösten 2022 kommer en förändring gällande utformning av adressen för utlandsbetalningar. I praktiken betyder detta att en ändring i DMEE-strukturen, d.v.s. struktur…
Tidigare har olika länder haft olika betalfilsformat vilket krånglat till det onödigt mycket. 2022 träder ISO 20022 i kraft vilket bland annat möjliggör ett standardiserat och globalt betalningsformat. Detta gör att samtliga länder kommer att kunna nyttja samma betalfilsformat.
Tidigare har olika länder haft olika betalfilsformat vilket krånglat till det onödigt mycket. 2022 träder ISO 20022 i kraft vilket bland annat möjliggör ett standardisera…
En av Implemas ståndpunkter när det kommer till affärssystem är att hålla sig till standard, så långt det bara går. Detta av den enkla anledningen att de funktioner som våra partners erbjuder i sina affärssystem ofta täcker de behov och processer som kunder har.
En av Implemas ståndpunkter när det kommer till affärssystem är att hålla sig till standard, så långt det bara går. Detta av den enkla anledningen att de funktioner som v…