Kunskap & Inspiration

Är ert affärssystem ett hinder för företagets utveckling?

Har ni som målsättning att öka er omsättning, rekrytera nya medarbetare, erövra nya marknader eller kanske etablera ett nytt bolag? Det är inte ovanligt att ett affärssystem med tiden blir ett hinder för företagets tillväxt och utveckling. Men hur vet du om det gäller ert affärssystem?

Identifiera flaskhalsarna i verksamheten

Det finns en mängd tecken på att affärssystemet riskerar att bli en bromskloss att hålla utkik efter. Här är några av de mest affärskritiska.

Ineffektiv process för marknadsföring och försäljning

Har ni tillväxtmål behöver ni nå en tillräckligt stor målgrupp och kanske också skala upp ”säljpipen”. I ett tillväxtskede kan det vara svårt att hinna göra allt manuellt, och det finns en gräns för hur många man kan anställa.

Ditt affärssystem ska då kunna frigöra en del av säljarnas tid och hålla nere kostnaden för kundförvärv genom att automatisera administrativa uppgifter. Kunderna letar efter information på nätet och den digitala kundresan blir alltmer avgörande för att få nya kunder och bygga kundrelationer. För att kunna konkurrera integrerar många CRM-systemet med system för att automatisera och personalisera sin marknadsföring.

För långsamt leveransflöde

Det är inte ovanligt att företag sitter med på tok för stora lagervolymer för att de helt enkelt inte har koll på vad de har i lager. Det binder kapital som skulle behövas för att finansiera tillväxten.

Många upplever också ett behov av att få fart på leveransflödena för att hinna med fler kunder. De klarar kanske nätt och jämnt av kunderna de har idag. Låter det bekant?

Om ni stretar på med manuell administration ska ert affärssystem möjliggöra automatisering. För att inte tala om att dina medarbetare ska kunna få rätt information i rätt tid och inte behöva leta i olika system, eller fundera över om siffrorna på skärmen verkligen kan stämma.

Nya affärsmodeller stöds inte av systemet

För företag som behöver införa en ny affärsmodell kan ett omodernt affärssystem bli en tvångströja. Om ni till exempel ska börja med e-handel eller sälja via återförsäljare, ska en köpare registreras som en och samma kund i dina system oavsett var inköpet görs. Dessutom ska kunden kunna få samma service och samma rabatter.

Flera försäljningskanaler inom retail kräver ett affärssystem som kan hålla reda på olika prismodeller, kundkategorier, rabatter och kick-back till återförsäljare och agenter. Om samma kund måste registreras i flera system måste ni lägga en massa extra timmar på administration. Dessutom blir det lätt fel, vilket kan kosta pengar och kundrelationer.

Flera system som inte hänger ihop

Håller ni på att förvärva ett företag, bilda nya bolag eller öppna kontor i nya länder? Att då sitta med flera system som fungerar på olika sätt och inte kommunicerar med varandra är att be om problem. Hur ska ni få rapporteringen att fungera enhetligt om systemen levererar olika data i olika format, vid olika tidpunkter?

Om samma information finns på flera ställen behöver den synkas, helst i realtid. Det finns stora fördelar med att samla all data på ett ställe. En systemtjänst i molnet är en relativt snabb, säker lösning för att konsolidera organisationen.

Välj ett affärssystem byggt för tillväxt

Ett misstag många gör när de ska välja affärssystem är att utgå från dagens behov. Det dyraste du kan göra är att implementera ett nytt system som du har vuxit ur om ett par år.

Eftersom vi bara kan gissa hur omvärlden ser ut i framtiden, gäller det att välja ett system som dels erbjuder ett stort urval av applikationer och dels är flexibelt och lätt att anpassa. Det är därför vi på Implema har valt att arbeta med SAP och Microsoft Dynamics 365.                     

Fundera på vad du verkligen vill ha – köp inte ett likadant system som det ni redan har.

Katarina Sutrowitz, Försäljningschef SAP, Implema
5 avgörande frågor om du funderar på att byta affärssystem
Dela med dig

Relaterat innehåll