VAD VI GÖR

Application Lifecycle Management

En av nycklarna till hållbara affärsprocesser är Implemas koncept för förvaltning. Vi ser Application Lifecycle Management som ett ansvarsfullt åtagande med väl definierade processer och fokuserat arbete för att upprätthålla systemstödet i organisationen, men även ett uttalat proaktivt fokus med ständig förbättring och utveckling för att ytterligare effektivisera och digitalisera verksamheten.

Anders Wehtje, CFO

Avensia AB

VIDEO IN ENGLISH: Implema var en av de få partners som vi fastnade för. Företaget kom fram till slutsatsen att Implemas mindset och arbetssätt att snabbt, effektivt få på plats standardsystem utan anpassningar matchade bäst mot vår egen verksamhet och eget tillvägagångssätt.

Anders Wehtje, CFO

Avensia AB

VIDEO IN ENGLISH: Implema var en av de få partners som vi fastnade för. Företaget kom fram till slutsatsen att Implemas mindset och arbetssätt att snabbt, effektivt få på plats standardsystem utan anpassningar matchade bäst mot vår egen verksamhet och eget tillvägagångssätt.

Jan Hedenström, Finance Director

Calliditas Therapeutics

”Vi behövde stöd från ett bolag med erfarenhet av snabba beslutsprocesser, rätt kompetens och god förståelse för kraven inom life science. För att lyckas få på plats ett nytt affärssystem inom nio månader behövde vi också kunna tillämpa best practices kring alla nya processer, för att hela verksamhe

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Camfil

Vi ville ha en flexibel lösning där vi enkelt kan rulla ut till flera siter och personer, öka lagringskapaciteten och lägga till nya funktioner. Det blir väldigt enkelt i en molnlösning.

Jan Fuhr Miller, PolyPeptide Group

Polypeptide Group

Av Implema fick vi bra guidning om hur vi kunde lösa de olika stegen och processen handlade till stor del om att ändra våra interna rutiner till systemet och inte tvärtom.

ALM - APPLICATION LIFE CYCLE MANAGMENT

Med proaktiv förvaltning tar du ytterligare ett steg mot hållbara affärsprocesser

Vi guidar dig steg för steg

Alltsedan Implema startade 1998 har vi förfinat våra processer som långsiktigt bidrar till kvalitet och kundnöjdhet. Implemas erbjudande Application Lifecycle Management är ett effektivt och anpassningsbart koncept som riktar sig till alla våra kunder, oavsett företagets storlek och kravbild.

Kvalitet satt i system

Implema Application Lifecycle Management (ALM) spänner över alla våra kompetensområden och vårt erbjudande ser likadant ut oavsett om ditt företag använder SAP eller Dynamics 365Vi uppfyller SAP:s och Microsofts högt ställda krav gällande processer och kompetens, och vi är support certifierade och ISO9001:2015 certifierade. Inom ALM arbetar vi med ITIL baserade processer. 

Affärssystem implementera

Rätt från start

Vissa delar av vår ALM-process är särskilt uppskattade av våra kunder. Vi har till exempel en central Single Point of Contact (SPoC) bestående av erfarna affärssystemkonsulter som tar emot och kvalificerar ditt ärende. Vi sätter upp kundteam med namngivna resurser, vilket säkerställer rätt kompetens och kontinuitet i arbetet. Dessutom har du som ALM-kund tillgång till Implemas hela konsultstyrka för att vid särskilda kompetens- och/eller resursbehov lösa ärenden. Med Implema ALM tar du ytterligare ett steg mot hållbara affärsprocesser.

Proaktiv förvaltning

Utöver att förvalta system och processer för stabil drift och funktion etablerar vi en proaktiv samarbetsmodell i syfte att föreslå förbättringar och ny funktionalitet för att öka affärsnyttan över tid. Grunden i denna modell utgörs av Implemas etablerade arbetssätt som vi kallar Implema Way där vi utgår från en trappa där första steget innebär att få alla kritiska basfunktioner och processer på plats för att sedan, steg för steg, implementera ny förbättrad funktionalitet för att gradvis öka affärsnyttan.

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Dynamics 365

Hur bidrar Dynamics 365 i Camfils digitaliseringsresa?

När Camfil tog beslutet att med Microsoft Dynamics 365, och med Implema som partner, bygga en koncerngemensam affärssystemlösning och en framtidssäker plattform för digitalisering. Den molnbaserade lösningen innefattade initialt moderbolaget och de svenska produktions- och säljenheterna för att senare rullas ut i hela koncernen.
Det nya affärssystemet blir en möjliggörare för den fortsatta digitaliseringen. Vi ser exempelvis möjligheter i att använda AI i olika delar av processen, internt såväl som mot kund. Sen finns det jättemånga andra spännande utvecklingsområden med exempelvis sensorer och Internet of Tings.

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Gabriella Fällman, IT-chef Arvid Nordquist

Arvid Nordquist uppgraderar till SAP S/4HANA

Nu har vi kört SAP-systemet i drygt 20 år. Vare sig man vill eller inte så måste man regelbundet uppgradera!
Anledningen att vi väljer Implema är de med sin kompetens, erfarenhet och processtänk, tillsammans med deras kunskap och förståelse för vår verksamhet hjälper oss att förverkliga förbättringar i systemet och så att vi kan möta morgondagens utmaningar.

Gabriella Fällman, IT-chef Arvid Nordquist

Föregående
Nästa

Med Implema är du i trygga händer!

Med Implema får du en partner som har mer än 20 års erfarenhet av att – som helhetsleverantör – implementera, utveckla, aktivt förvalta och drifta affärsprocesser.

Implema är certifierad SAP Platinum Partner. Vi har också en lång rad certifieringar som skapar trygghet inom aktiv förvaltning, support och hosting: SAP Certified Partner Center of Expertise, SAP Certified Hosting Operations, SAP Certified in SAP HANA Operations samt SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.

Implema är certifierad Mirosoft Gold Partner och Microsoft Partner – Silver Datacenter vilket innebär att Implema har visat på sin förmåga att tillhandahålla hybrid-lösningar mellan on-premises och molnet samt har relevanta certifieringar.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och har pågående process för certifieringarna ISO 27001 – Informationssäkerhet samt ISO14001 – Miljö och ISO27701 – GDPR.

SAP Certified Hosting Operations
Data center Microsoft Dynamics

Mer inspiration om förvaltning och Application Lifecycle Management

Katarina Sutrowitz,
Business Area Manager SAP

Vill du veta hur Implema kan hjälpa dig med aktiv förvaltning av SAP eller Dynamics 365?

Kontakta mig så guidar jag dig vidare till rätt person.