Kunskap & Inspiration

Välj rätt IT-partner för affärssystemet: 5 heta tips till e-handlare

Att skaffa nytt affärssystem är lika mycket ett val av långsiktig partner som av en IT-produkt. Ett val som kan komma att prägla dina och dina kollegors arbetsdagar flera år framåt.

Istället för en lång lista med urvalskriterier ska du få 5 heta tips som kan rädda mer än era arbetsdagar.  

1.     Erfarenhet av e-handel

Det konsultbolag som ska hjälpa dig ta fram det bästa möjliga affärssystem behöver förstå din verksamhet och din affär. Om du är e-handlare är det viktigt att den kan visa på reell erfarenhet av att implementera affärssystem för e-handel.

Ett affärssystem inom vårdsektorn eller tillverkningsindustrin har helt andra förutsättningar än ett inom e-handel. Det underlättar till exempel om alla i projektet talar samma språk och förstår begreppen.

Du ska kunna dra nytta av partnerns erfarenheter av andra företag i din bransch eller företag med liknande verksamheter. Utan kunskap om din typ av affärsverksamhet är det troligt att de tvingas kompensera genom onödiga, kostsamma anpassningar i en ond cirkel utan slut.

2.     Transparent med kostnader

Fall inte i fällan att välja partnern som erbjuder lägst pris. Offerter är inte alltid vad de ser ut att vara och ibland kan det lägsta priset leda rakt mot den största investeringen. Det är inte helt ovanligt att det döljer sig kostnader som är svåra att uppskatta, framför allt anpassningar av programvaran.

Kundspecifik utveckling är dyr, det är ju den specifika kunden som betalar för kalaset istället för många. Standardprodukter ger däremot förutsättningar för tillförlitliga priser. Var tydlig med att du vill ha en fullständig och realistisk kostnadsbild och att din partner kan redovisa vad som ingår priset. En öppen dialog med din partner hjälper dig sätta en budget som kommer att hålla. 

3.     Fokus på effektivitet – istället för timmar

Vad har den potentiella partnern för prismodell? Om konsultfirman du överväger förtjänar sitt levebröd baserat på timarvode har de oundvikligen ett incentiv att sälja in stora projekt.

Stora förstudier och analyser i offerten är en varningsklocka. Om betalningen istället baseras på vad som levereras skapas incentiv att vara tidseffektiv, utan att det behöver ta fokus från adderat affärsvärde. Här kan du läs mer om hur du undviker kostnadsfällorna.

4.     Integration med andra system och applikationer

Den här artikeln handlar om val av partner snarare än affärssystem, men här går vi ändå in på en teknisk aspekt som potentiellt kan ställa till det rejält och därför är värd att tas upp: integration.

Det är sällan systemet man köper som strular, utan dess kommunikation med angränsande system. När det händer kan det bli dyrt, tidsödande och i värsta fall gå ut över era kunder.

Har den potentiella partnern integrerat ditt påtänkta affärsystem med de system och applikationer som används av ditt företag? Det kan röra sig om din e-handelsplattform, ditt lagersystem, ditt CRM-system, system för webbanalys och mycket annat. Om du väljer ett av de stora affärssystemen och håller dig till standard minskar risken för integrationsproblem.

5.     Win-win ger bäst lösningen

Att skriva på ett avtal om ett nytt affärssystem kräver förtroende. Inte minst krävs det tilltro till IT-partnern du tar språnget in i det delvis okända tillsammans med. Det absolut bästa är om båda parter känner att de gå in i ett långsiktigt affärssamarbete som både kommer att bli nöjda med. Förtroende ger långt bättre resultat än om avtalsklausuler får styra.

Dela med dig

Relaterat innehåll