Kunskap & Inspiration

Pusselbitarna som ersätter Business Warehouse i nästa generation Analytics

Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte är uppgraderat till S/4.

Oavsett när din organisation planerar att flytta till SAP S/4 finns det all anledning att redan nu titta på vilka möjligheter som finns att ta på beslutsstödssidan.

Resan till att lämna BW 7.x kan nämligen starta både före och tillsammans med uppgraderingen till SAP S/4. Nästa generations beslutsstöd från SAP består av fem centrala delar som alla är en viktig pusselbit för att du skall kunna mäta och analysera din verksamhet.

Operativ rapportering i S/4

Användare som jobbar direkt i processerna varje dag skall jobba i realtid med ett beslutsstöd som finns tillgängligt direkt i de appar som körs för att utföra processtegen.

Genom konceptet Embedded Analytics i SAP S/4 levereras affärssystemet med ett stort utbud av färdigt beslutsstöd som kan konsumeras, det är i första hand utbildning hos användarna som krävs.

Embedded Analytics tillhandahåller ett stort antal appar, både analysappar enbart avsett för analys samt inbyggt beslutsstöd i appar där vi arbetar för att ta oss vidare i processen.

Alla appar får sin information via vyer (baserat på Core Data Services, CDS) som sätter ihop informationen virtuellt direkt från originalkällan i S/4 där informationen ligger lagrad. Inga mellanlager behövs av replikerade data som tidigare.

Vyerna som levereras i standard finns även tillgängliga från andra ställen, en vy som gör det möjligt att konsumera bokföringsinformation kan lika gärna konsumeras i andra verktyg som är uppkopplade till S/4, både SAP-verktyg och tredjepartsverktyg som t ex Power BI.

Analytics Cloud

Allt beslutsstöd kan inte konsumeras i appar direkt i affärssystemet. Det gäller särskilt mer strategisk rapportering som till exempel i samband med bokslut eller för nyckeltal som är unika för verksamheten.

Då finns i stället möjligheten att skapa visuellt beslutsstöd med diagram och grafiska indikatorer. Analytics Cloud är en helt molnbaserad lösning som enkelt kopplas ihop med S/4 (och hundratals andra datakällor) där vi antingen kan konsumera data i realtid via standardvyer på samma sätt som med appar i S/4 eller genom att vi replikerar data som vi sedan kan sätta samman till helt egna nyckeltal.

I utgångsläget är det möjligt att bygga helt egna instrumentbrädor eller utgå från någon av de hundratals mallar som levereras och uppdateras löpande i tjänsten.

Analysis for Office

Förr eller senare kommer behovet av att drilla ner på enskild transaktionsnivå, då är inte sällan Excel ett bra gränssnitt. Med Anlysis for Office som bl a ingår i Analytics Cloud kan du komma åt alla information som finns både i Analytics Cloud och från standardvyerna i S/4, men i ett rent Excel-gränssnitt med kompletterande verktyg för att vrida och vända på informationen ner på enskilda transaktioner.

BW4/HANA

För organisationer där behovet av att samla information från flera olika datakällor utöver affärssystemet finns BW/4HANA som är nästa generations plattform för stora datalager. Här finns alla verktyg du kan önska dig för att hantera ditt datalager inklusive verktyg för big data och maskininlärning.

Data Warehouse Cloud

Den helt molnbaserade plattformen Data Warehouse Cloud innebär att du får tillgång till en avancerad plattform för stora datalager. Den har en helt skalbar modell vilket innebär att du får möjligheten att löpande anpassa funktion och storlek till exakt de behov som verksamheten har – det här gäller över hela linjen där du kan anpassa antalet användare, processorkraft, lagringsutrymme och till och med möjligheten att betala per användningstillfälle.

En stor fördel som gäller för hela portföljen är att du kan skapa hybrida lösningar där du kan kombinera de olika verktygen och använda varje enskild del där den gör störst nytta och för rätt användare. Alla verktyg bjuder på mycket bra verktyg för integration och framför allt datamodeller, oavsett om de är virtuella eller replikerade, kan du konsumera från samtliga verktyg oavsett var någonstans de är byggda.

5 avgörande frågor om du funderar på att byta affärssystem
Dela med dig

Relaterat innehåll