IMPLEMA WAY

Vi guidar dig steg för steg. Implema Way.

Implema Way är motorn i vårt värdeskapande för en trygg och hållbar resa mot framtidens affärssystem. Ett mindset som levt inom oss i tjugo år och som vuxit sig starkare med tiden. I en snabbt föränderlig värld, där ny teknologi och digitalisering snabbt skapar nya möjligheter men också nya utmaningar, guidar vi dig steg för steg mot en framtidssäker affär. Snabbt, tryggt och kostnadseffektivt. 

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Camfil

Vi ville ha en flexibel lösning där vi enkelt kan rulla ut till flera siter och personer, öka lagringskapaciteten och lägga till nya funktioner. Det blir väldigt enkelt i en molnlösning.

John Daicic, PhD and CEO Atlas Antibodies

Atlas Antibodies

After a short Proof Of Concept we selected Implema as our implementation partner due to their track record of high quality implementation projects with unique experience and competence in the Life Science industry which is very important to us.
Customer Testimonial SAP S4HANA

Christian Houburg, VP Product Supply FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

En vilja hos företaget att adaptera till best-practice processer är helt avgörande. Det krävs också en partner med erfarna och kompetenta konsulter som kan leda och guida i best practice inom S/4HANA. Den kombinationen är nyckeln för att lyckas hålla sig till standards!
Kundreferens

Sjö Martin Larsson, Business Controller Ejendals

Ejendals

Jag är imponerad över hur snabbt det här kunde realiseras, och hur enkelt SAP Analytics Cloud är att jobba i.
SAP implementering

Anncie Persson, projekt- och förvaltningsledare Ejendals

Ejendals

Samarbetet med Implema har varit över all förväntan. Implema finns alltid där som stöd. Samarbetet har varit smidigt, med erfarna, pålitliga och lyhörda konsulter.
Kundcase SAP

Karl-Åke Nyrén, Erasteel Kloster AB.

Erasteel

Vi är mycket nöjda med resultatet då vi levererade det vi skulle samtidigt som vi höll både tidplan och budget.
Kundcase SAP

Niklas Andersson, affärsutvecklare Efva Attling

Efva Attling

Jag förväntar mig att Implema kommer vara en nära och aktiv partner i framtiden där vi tillsammans möter de utmaningar som framtiden kräver.

Vi framtidssäkrar din affär. Implema Way.

Hur vet du vilka investeringar du behöver göra idag för att vara konkurrenskraftig i morgon? 

Ny teknologi och digitalisering skapar snabbt nya möjligheter men också nya utmaningar. Det gör det nästintill omöjligt att i förväg tänka ut vilka investeringar du behöver göra idag för att vara konkurrenskraftig i morgon.

Ett modernt och kraftfullt affärssystem är en förutsättning för fortsatt digitalisering. Vår filosofi är att snabbt, tryggt och kostnadseffektivt skapa en stabil och kraftfull plattform för att sedan utveckla affärsprocesserna steg för steg mot en framtidssäker affär. 

Med Implema Way utvecklar du ditt affärsstöd stegvis. Och du tar investeringsbeslut först när du vet vad du verkligen behöver. 

Är din affär redo för framtiden? Vi guidar dig steg för steg. Implema Way. 

Affärssystem konsulter
Affärssystem tid och budget

SNABBT

TRYGGT

KOSTNADSEFFEKTIVT

IMPLEMA WAY

Hur bidrar principerna bakom Implema Way till en framtidssäker affär?

IMPLEMA GUIDAR OCH LEDER

Ingen kan veta hur ditt företags affärsstöd behöver se ut i framtiden för att företaget ska vara lönsamt och hållbart. Eller hur snabbt du behöver digitalisera din verksamhet för att vara konkurrenskraftig. Med mer än 20 års erfarenhet  guidar och leder vi dig steg för steg till insikt, till lösning och till kontinuerlig utveckling för att skapa det försprång – inte minst i tid – som hjälper dig att framtidssäkra din affär.

UTVECKLING STEG FÖR STEG

Kärnan i Implema Way är att snabbt, tryggt och kostnadseffektivt skapa en stabil och kraftfull plattform för att sedan stegvis utveckla och växa agilt med korta, snabba cykler. Påverkan på den befintliga verksamheten minimeras och varje utvecklingssteg hålls på en nivå som säkrar tidplan, budget och kvalitet. Den stegvisa utvecklingen medför att investeringsbeslut tas först när du har bättre insikt i vad som behövs i kommande steg.

Affärssystem standardprocesser best practices

STANDARD ISTÄLLET FÖR ANPASSNINGAR

Moderna affärssystem har enormt mycket funktionalitet redan i sitt standardutförande. Nyttja det! Genom att undvika anpassningar och istället prioritera standards och best practices blir det enklare, snabbare och billigare att växa och utveckla affärsprocesserna över tid. Strikt fokus på standardsprocesser är också en förutsättning för många best-of-breed lösningar, tredjeparts-appar och för en snabb och effektiv digitalisering.

Affärssystem implementera kort tid

FOKUS PÅ TID GER SNABBARE UTVECKLING OCH AFFÄRSNYTTA

Med korta tidplaner elimineras slöseri av både tid och resurser. Det ger ett tydligt fokus i projekten samtidigt som standardprocesser prioriteras i varje steg. Pågående verksamhet påverkas minimalt samtidigt som risker och kostnader minimeras. Du är snabbt live med alla kritiska affärsprocesser och kan genast nyttja den nya plattformens fördelar. Fortsätt utveckla dina affärsprocesser med ny funktionalitet och de best-of-breed lösningar som ger mest effekt.

Implema vill gå sin egen väg - bort från timträsket

“Vår affärsidé är att implementera affärssystem med en väl beprövad och kvalitetssäkrad standard som bas, och inte skruva sönder det. Det är där, i affärssystemet, du har dina värdefulla data. Idag kretsar allt kring att du måste hålla koll på den data du har och då har det visat sig att det är affärssystemet och affärsprocesserna som är navet, säger han och konstaterar att det inte alltid ser ut så i kundernas it-miljöer.”

Jörgen Aronsson, VD Implema AB

20 år med snabba och kostnadseffektiva projekt

“När vi startade Implema 1998 var vårt mål att hitta enklare och snabbare sätt att implementera affärsprocesser på. Genom att fokusera på standardprocesser i SAP kunde vi korta implementationstiderna drastiskt. Vår plan var att använda samma arbetssätt och samma metodik på Microsoft Dynamics. Och det har visat sig att det fungerar alldeles utmärkt

NIKLAS LINDEFELT | IMPLEMA INSPIRE 2020

SE FILMEN (2 MIN)

IMPLEMA WAY

Vad säger kunderna om Implema Way?

Redan när Implema grundades var affärsidén att hitta enklare och smartare sätt att implementera och utveckla affärssystem på. Vi var tidigt pionjärer på att implementera SAP snabbt, tryggt och kostnadseffektivt och använder sedan flera år exakt samma mindset inom Microsoft Dynamics. 

Implema Way är nyckeln till många lyckade kundprojekt och 100% referenskunder.    

Fujifilm Diosynth Biotechnologies

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies implementerade 2020, med Implema som partner och Implema Way som mindset,
ett fullt validerat SAP S/4HANA system inom life science. Go-live genomfördes, trots pågående pandemi, efter bara sex månader.

SAP implementera standard
Spela videoklipp

Fokus på standards

“Vi var mycket strikta i projektet när det gällde att hålla oss till standards. I varje situation där vi hade ett val att hålla oss till standard, eller att utveckla något själva, så pushade vi för standard. Utan det som mindset genom hela organisationen hade vi aldrig lyckats genomföra projektet på så kort tid.

Christian Houburg, VP Product Supply, Fujifilm Diosynth Biotechnologies

SAP implementering kort tidplan
Spela videoklipp

Kort tidplan

“En kort tidplan är något vi på Implema alltid eftersträvar. Att prioritera blir enkelt eftersom vi måste prioritera standard. Det skärper ditt fokus under projektets gång och eliminerar allt som inte är nödvändigt. Fokus ligger på kärnprocesserna och på det som är viktigt! Det är något vi lyckades bra med under det här projektet tycker jag.

Katarina Sutrowitz, Sales Director SAP Implema.

Best-practices affärsprocesser
Spela videoklipp

Anpassa till best practices

“En vilja hos företaget att adaptera till best-practices är helt avgörande. Det krävs också en partner med erfarna och kompetenta konsulter som kan leda och guida i best practice inom S/4HANA. Den kombinationen är nyckeln för att lyckas hålla sig till standards!

Preben Holst Nielsen, Business Advisor, Implement Consulting Group

Camfil

Vintern 2020 implementerade Camfil, med Implema som partner och Implema Way som mindset, en koncerngemensam
affärssystemlösning och en framtidssäker plattform för digitalisering baserat på Microsoft Dynamics 365.

Spela videoklipp

Grunden är stabil plattform

Om vi backar tre år tillbaka i tiden så satte vi en ny strategi för Camfil. Vi ställde oss frågan var vill vi vara om tre till fem år? Vi såg att en av de viktiga delarna var att ha en stabil plattform att stå på. Det gällde såväl organisation som system och processer

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Standardprocesser Microsoft Dynamics
Spela videoklipp

Undvik anpassningar

Moderna affärssystem har så enormt mycket möjligheter att stödja processerna. Se till att nyttja det och var öppna för att jobba på ett nytt sätt så slipper man mycket av det som är riskerna i projekt och kostnader på sikt med anpassningar. Det är mitt stalltips

Viktor Lundquist, Affärsområdeschef Microsoft Dynamics, Implema.

Implema Way digitalisering
Spela videoklipp

Möjliggör digitalisering

Det nya affärssystemet blir en möjliggörare för den fortsatta digitaliseringen. Vi ser exempelvis möjligheter i att använda AI i olika delar av processen, internt såväl som mot kund. Sen finns det jättemånga andra spännande utvecklingsområden med exempelvis sensorer och Internet of Things som vi också ser kommer som nästa steg. Vi måste ha en stabil bas först att bygga på”

Torbjörn Bäck, President Camfil Northern Europe

Mer inspiration om hur Implema Way hjälper dig att framtidssäkra din affär

Niklas Lindefelt,
Co-founder / Business Development

Vill du veta mer om hur Implema kan hjälpa dig att framtidssäkra din affär?

Välkommen att höra av dig till mig för en diskussion kring dina behov och tankar om framtidens affärssystem!
© Implema. All rights reserved