Kunskap & inspiration

Vad är Business Intelligence

Vad är Business Intelligence?

Effektivt beslutsstöd, Business Intelligence, Analytics, Performance Management eller bara rapportering och uppföljning är alla benämningar som ofta definieras på olika sätt och i många sammanhang. Här kommer du att få en genomgång av vad begreppet Business Intelligence innebär och vilka aktiviteter som kretsar kring detta när företag använder det här i praktiken.

Pusselbitarna som ersätter Business Warehouse i nästa generation Analytics

Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte är uppgraderat till S/4. Oavsett när din organisation planerar att flytta till S/4 finns det all anledning att redan nu titta på vilka möjligheter som finns att ta på beslutsstödssidan. Resan till att lämna BW 7.x kan nämligen starta både före och tillsammans med uppgraderingen till S/4. Nästa generations beslutsstöd från SAP består av fem centrala delar som alla är en viktig pusselbit för att du skall kunna mäta och analysera din verksamhet.
Pusselbitarna Som Ersatter Business Warehouse I Nasta Generation Analytics