Kunskap & inspiration

Så vet du att det är dags för ett nytt affärssystem

Så vet du att det är dags för ett nytt affärssystem

Ett affärssystem är inget man byter i onödan. Många väntar tills affärerna, verksamheten och personalen börjar bli lidande. Gör inte det! Börja med att gå igenom företagets behov. Kommer ert nuvarande affärssystem att kunna tillgodose dem? Om inte kan det vara dags att agera.

Pusselbitarna som ersätter Business Warehouse i nästa generation Analytics

Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte är uppgraderat till S/4. Oavsett när din organisation planerar att flytta till S/4 finns det all anledning att redan nu titta på vilka möjligheter som finns att ta på beslutsstödssidan. Resan till att lämna BW 7.x kan nämligen starta både före och tillsammans med uppgraderingen till S/4. Nästa generations beslutsstöd från SAP består av fem centrala delar som alla är en viktig pusselbit för att du skall kunna mäta och analysera din verksamhet.
Pusselbitarna Som Ersatter Business Warehouse I Nasta Generation Analytics

SAP S4/HANA fortsätter att utvecklas i snabb takt

Framtidssäkra ert nya ERP-system – molnet ger fördelar

Är ert affärssystem ett hinder för företagets utveckling?

Minimera riskerna när ni byter ERP-system

Maximera ROI när ni byter affärssystem

Välj rätt IT-partner för affärssystemet: 5 heta tips till e-handlare

Nytt affärssystem – snabb implementering viktigare än du tror

Undvik kostnadsfällorna när ni byter affärssystem

Vad är Business Intelligence?

Analysera mera och gör tillverkningsprocessen lönsammare

Optimera din produktionsprocess med rätt data

Vad är en verksamhetsanalys?