Kunskap & Inspiration

Kunskap

Vi delar med oss i form av kunskap och inspiration och det senaste gällande digitalisering, framtidens affärssystem och hållbara affärsprocesser.

Världen är i ständig förändring där din beslutstödslösnings utmaningar och behov snabbt förändras över tid. Proaktiv förvaltning och utveckling säkrar att din beslutstödslösning alltid är up-to-date.
Att se syftet och affärsnyttan med en uppgradering till Dynamics 365 Finance & Supply Chain är för de flesta ingen svår sak – det finns många fördelar med D365 och konceptet One version som talar för att en sådan uppgradering snart skulle leverera ett stort värde för organisationen och vara en väl värd investering.
Detta inspelade webbinarium handlar om hur du kan återanvända din beslutsstödslösning i SAP Analytics Cloud (SAC) samt hur du får ut mesta möjliga värde genom att koppla ihop din befintliga plattform med molntjänsten.
I detta inspelade webbinarium visar vi, med live-demo, hur du snabbt och enkelt kan återanvända din befintliga BI-investering för att genom visualisering i SAP Analytics Cloud göra information mer lättillgänglig för fler användare.
För att effektivisera och även vidareutveckla användningen av affärssystemet behövs en förvaltningsplan. Genom den kan du lägga en plan för att utveckla affärskritiska funktioner framåt och på så sätt framtidssäkra företagets affärssystem med en utveckling som sker parallellt med verksamhetens och marknadens utveckling över tid.
Automatisering blir allt hetare. Förbättrad produktivitet, nöjdare kunder och anställda och minskade kostnader gör botar till en konkurrensfaktor att räkna med. Det kanske verkar avancerat, men det är faktiskt lättare än du tror att komma igång.
När konkurrensen hårdnar och tempot ökar måste nya produktversioner och funktioner kunna levereras i samma takt. Det betyder ett högre utvecklingstempo, vilket inte minst förutsätter snabbare testning.
I detta inspelade webbinarium berättar Mathias Arvidsson om de utmaningar han ser att allt fler företag kämpar med för att snabbt kunna ta in ny teknik, integrera best-of-breed applikationer eller digitalisera kommunikationen med kunder och leverantörer.
En studie gjord 2020 av Forrester Consulting på uppdrag av Microsoft visar att Microsoft Power Apps sänkte utvecklingskostnaden för appar med 74%. Undersökningen bekräftar att Power Apps frigör en låst potential på många företag genom att släppa utvecklingen av appar fri.
Vad sägs om att kunna skapa smarta appar själv utan att behöva gå via IT-avdelningen? Appar som automatiserar och effektiviserar arbetet och kan ”skräddarsys” till varje teams verksamhet? I så fall har jag tre ord för dig: Microsoft Power Apps.
I detta inspelade webbinarium upptäcker du fördelarna och möjligheterna som uppstår när planeringen i SAP flyttar till molnet.
DevOps kortar tiden till marknad, höjer leveranskvaliteten och minskar risken när nya produkter ska utvecklas, implementeras och underhållas.
© Implema. All rights reserved