Aktuellt

Implema faciliterar kundens digitala resa

Vi på Implema vill bidra till att accelerera digitaliseringen av svenskt näringsliv och att vara med och skapa en hållbar industri med nya möjligheter till både tillväxt och värdeskapande. Genom att stödja och facilitera våra kunders digitala resa vill vi utmana och inspirera till att lyfta blicken, våga testa nya saker, experimentera med ny teknik och nya sätt att arbeta. Tillsammans utforskar vi nya affärsmöjligheter och tar fram en digital strategi med en verksamhetsdriven roadmap för hur företaget kommer genomföra sin digitalisering samt i vilka steg.

Digital transformation innebär en stor förändring och påverkar hur en organisation använder teknik, människor och processer i strävan efter nya affärsmodeller och nya intäktsflöden.

Framtidens plattformar för digitalisering

En stor del av det svenska näringslivet består av alla fantastiska medelstora företag som ofta representerar Implemas kunder. Många har redan, tillsammans med Implema, tagit steget och investerat i framtidens plattformar för digitalisering med moderna plattformar som Microsoft Dynamics 365 och SAP S/4HANA.

Men hur får företagen bästa möjliga värde av investeringen? Genom att ta tillvara möjligheterna med digitalisering för att optimera befintlig verksamhet, förbättra interaktionen med kunder och partners samt utforska helt nya affärsmöjligheter.

Investering i digital transformation

Jörgen Aronsson
Jörgen Aronsson, VD och en av grundarna av Implema

Jörgen Aronsson är VD och en av grundarna av Implema. Han menar att många företag i Implemas kundsegment saknar musklerna som krävs för att på egen hand investera i strategiska resurser för att utveckla den digitala transformationen.

Våra kunders budskap till mig och till Implema är tydligt. De vill ha mer av Implema och mera stöd i att analysera och förstå möjligheterna med hur all den nya tekniken kan användas. De vill också komma vidare från invanda processer och metoder.

Digitala strategier och roadmap

Ilkka Dunder Chief Digital Officer
ilkka Dunder, Chief Digital Officer och Senior Business Consultant på Implema

Ilkka Dunder är Chief Digital Officer och Senior Business Consultant på Implema. Hans uppdrag består bland annat i att stödja kundernas digitala transformation. Att tillsammans med kundens affärsverksamhet, IT-avdelning och partners ta fram digitala strategier och åtgärder samt skapa roadmaps för hur företaget steg för steg genomför sin digitala resa.

Vi har haft en rivstart med flera intressanta kundcase där vi har fått möjlighet att hjälpa våra kunder med allt från att utforska business case till val av framtida system, berättar Ilkka Dunder. Vi befinner oss i början av en accelererande resa. Det finns en enorm potential hos Implemas kunder där vi kan hjälpa till att guida, inspirera och facilitera för att påskynda värdeskapandet inom digital transformation samtidigt som värdet av tidigare investeringar i affärssystem maximeras.   

Konkurrensfördel för medelstora företag

Ilkka Dunder har lång erfarenhet av att leda försäljning, operations och innovation både i Sverige och internationellt. Tidigare har han bland annat haft rollen Director Digitalization of Services på Tetra Pak Services. Ett bolag som ligger i framkant inom digitalisering.

Han menar att det finns mer som förenar än som skiljer de riktigt stora företagen från de mindre. Det som skiljer är framförallt tidsaxeln och sättet att arbeta.

Större företag har oftast tillgång till mer resurser men de har samtidigt en betydligt större utmaning där fler anställda behöver övertygas om möjligheterna med digital transformation. Små och medelstora företag har kortare beslutsvägar som ofta leder till snabbare beslut och enklare anpassning. Detta gör att i den digitala ekonomin kan mindre företag, om de är snabba på att nyttja möjligheterna med digitalisering, skaffa sig konkurrensfördelar från de stora jättarna.

Brygga gapet mellan affär och teknik

Det är sällan tekniken som sätter gränserna, menar Ilkka Dunder. Kunnande, resurser och tekniska lösningar finns att få tag på från Implema med partners som Microsoft och SAP.

Det som är viktigt är att brygga gapet mellan affären och tekniken och att våga testa sig fram och att man börjar agera. Där har vi på Implema mycket som vi kan bidra med.

Små steg, testa, utvärdera och lär

En utmaning för alla bolag är att utvecklingen sker i ett rasande tempo. Ju längre man väntar desto större blir gapet från de som var tidigt ur startblocken.

Världen digitaliseras i rask takt var sig man vi vill eller inte. Frågan är inte om och när man ska börja utan om hur brant uppförsbacken blir och hur stora steg man tvingas ta. Har man inte redan påbörjat resan så är det viktigt att man kommer igång. Börja med att ta små steg, testa, utvärdera och lär under resans gång, rekommenderar Ilkka Dunder. Vill man inte halka efter så skulle jag säga att det är tämligen bråttom.  

Relaterat innehåll