Kundcase

Nelson Garden
Nelson Garden implementerade 2020 SAP S/4HANA Cloud - som är ett fullskaligt SAP system levererat i molnet av Implema till en fast månadskostnad. Projektet pågick under hösten och från och med årsskiftet är Nelson Garden live med sin verksamhet i Norge.
Företag
Nelson Garden
Affärssystem
SAP S/4HANA Cloud
Bransch
Handel och grossist

Nelson Garden förbereder global tillväxt med SAP i molnet till en fast månadskostnad

Nelson Garden, Nordens ledande aktör inom trädgårdsprodukter, förbereder för en expansion på den nordiska hemmamarknaden och i Europa, för att sedan nå ut till kunder i hela världen. Kritiskt för att lyckas är effektiva affärsprocesser och en framtidssäkrad affärssystemsplattform för digitalisering. Valet föll på den senaste tekniken – SAP S/4HANA Cloud – som är ett fullskaligt SAP system levererat i molnet av Implema till en fast månadskostnad. Projektet pågick under hösten och från och med årsskiftet är Nelson Garden live med sin verksamhet i Norge.

Nelson Garden är en ledande aktör inom trädgårdsbranschen med ett brett sortiment av fröer, lök, redskap och växtvård samt ett av Nordens bredaste utbud av förodlingsprodukter.

I januari 2019 gick Nelson Garden samman med norska branschledaren, tillika jordproducenten, Nordic Garden. Med storsatsning på e-handel är Nelson Gardens strategi nu att växa ut i Europa.

Martin Borgström, VD och koncernchef Nelson Garden

För att snabbt kunna växa och utveckla verksamheten enligt den strategi vi lagt behövde vi se över och effektivisera våra affärsprocesser och vårt sätt att arbeta, säger Martin Borgström, VD och koncernchef på Nelson Garden. När vi utvärderade olika möjligheter sökte vi en framtidssäkrad plattform som vi snabbt kan anpassa efter nya affärsmodeller. En plattform som inte hämmar vår tillväxt eller de framtida möjligheter som kommer med ny teknologi och ökad digitalisering.  

Med Implema som partner beslutade sig Nelson Garden för den senaste tekniken – SAP S/4HANA – levererad som en cloudlösning.

Lösningen är en branschpaketering av SAP S/4HANA Cloud som tagits fram av Implema för att ge medelstora företag ett enkelt, kostnadseffektivt och skalbart sätt att nyttja fullskalig SAP S/4HANA och avancerad affärssystemsteknik i molnet.

SAP S/4HANA Cloud i abonnemangsform

För att ge ytterligare trygghet, och förutsägbara kostnader, har Implema paketerat såväl projekt som mjukvara i ett fast månadsabonnemang där implementering och kontinuerliga automatiska uppdateringar till senast versionen SAP S/4HANA ingår.

Implementeringen pågick under hösten (2020) och Nelson Garden är sedan årsskiftet live med fullskalig SAP S/4HANA public cloud i sin norska verksamhet. Nästa steg, som pågår nu, är den svenska verksamheten.

Jörgen Aronsson
Jörgen Aronsson, VD Implema

Nelson Garden är ett offensivt bolag som tagit rejäla kliv mot framtiden. De inser att morgondagens affärssystem måste vara redo för att kunna dra nytta av fördelarna med ny teknik. Det är jättespännande att vi tillsammans realiserar ett av marknadens kraftfullaste affärssystem i abonnemangsform, säger Jörgen Aronsson VD på Implema. SAP som molnlösning ger medelstora företag nya möjligheter att dra nytta av den senaste tekniken.

Vi ser många fördelar med en cloud-lösning, säger Borgström. Det hjälper oss att hålla oss till standardprocesser samtidigt som vi vet att vi alltid har ett affärssystem som är uppdaterat med den senaste tekniken. Med det som bas kan vi lägga vårt fokus på det som är vår kärnverksamhet med fullt fokus på att utveckla våra affärer. Det nya affärssystemet öppnar upp för många spännande möjligheter för framtiden.

Implema Trade Solution – SAP S/4HANA Cloud för företag inom handel och distribution

Implema lanserar som första systemleverantör i Sverige SAP S/4HANA Cloud i abonnemangsform och paketerad som en branschlösning för företag inom handel och distribution. På 12 – 16 veckor kan du komma igång med avancerad affärssystemsteknik och digitalisering i molnet.

Katarina Sutrowitz,
Business Area Manager SAP

Vill du veta mer om hur du kan få tillgång till fullskalig SAP i molnet?

Varmt välkommen att kontakta mig!

Relaterade lösningar

Dela med dig

Fler kundcase