Aktuellt

Ändringar i Danmarks bokföringslag/CTC – så påverkas ditt SAP-system

Den danska bokföringslagen från 2022 har uppdaterats med nya krav som träder i kraft den 1 januari 2025. I samband med det kan nu alla leverantörer av affärssystem ansöka om att bli standardiserade affärssystem i Danmark. SAP har beslutat att inte ansöka. Det här betyder det för dig.


Även om SAP valt att inte vara med på listan över godkända standardiserade system, är det naturligtvis fortfarande godkänt i Danmark, förutsatt att vissa krav är uppfyllda – krav som idag redan är eller som kommer att uppfyllas av SAP inom kort.

1. Krav som redan är uppfyllda av SAP

• Redovisningsdokument innehåll och dokument relaterade till försäljning och inköp
• Verifieringskedja
• Digital lagring av skannade kvitton och fakturor
• Skicka och ta emot e-faktura och kreditnotor i Peppol BIS-format via Peppol Network
• Import av kontoutdrag och avstämning av bankkonton och öppna poster

2. Krav som kommer att bli uppfyllda av SAP

• Datautbyte i SAF-T filformat
• Skicka och ta emot e-fakturor och kreditnotor i OIOUBL-format genom eDelivery/ Nemhandel


Några kommentarer:

Angående SAF-T filer
Lösningen för att extrahera en SAF-T-fil finns nu på plats i SAP (2024-03). Men för att kunna göra de relevanta inställningarna för denna rapport måste du först se till att alla nödvändiga anteckningar i ditt system är uppdaterade. Så snart det är gjort kan du göra de relevanta inställningarna innan extraheringen kan göras.

Angående e-fakturering
Idag stöder SAP endast e-fakturering i PEPPOL-format via ”SAP Document and Reporting Complience”, även om det är möjligt att komma åt Peppol-formatet via Implema som partner direkt. SAP tillhandahåller ännu inte en direkt lösning för det danska OIOUBL-formatet men förväntar sig att kunna tillhandahålla en lösning under andra halvan av 2024.

I avvaktan på SAP:s lösning, kan man komma få åtkomst till/använda OIOUBL-format om man har egen integrationsplattform/Integration-as-a-Service för mappning till OIOUBL och dessutom tillgång till Nemhandel/Peppol nätverk via Implema som partner (och därmed inte behöver nå detta via SAP). Kontakta oss gärna för mer information om detta.


Angående Elektronisk inlämning av momsdeklaration
Bland de nya kraven finns instruktioner om elektronisk inlämning av momsdeklaration i kraven. Du kan dock fortfarande skicka in rapporten manuellt. Det som dock är obligatoriskt är att systemet ska kunna ge korrekt information om momsdeklarationen under det senaste räkenskapsåret.

”Företag måste utföra avstämningar som behövs för att säkerställa att det finns ett uppdaterat underlag för lagstadgade rapporter eller deklarationer som rör moms, skatter, tullar samt års- och delårsrapporter. Avstämning ska ske senast den dag då tidsfristerna för de lagstadgade rapporterna och deklarationerna löper ut.”


Kontakta oss gärna för mer information. Vi diskuterar mer än gärna vilka förändringar som behöver göras och vid vilken tidpunkt när det gäller ditt SAP-system. Våra globala United VARs-partners, som finns i mer än 100 länder, kommer också att kunna stödja lokalt vid behov.

Om du vill att vi hjälper dig med detta – för en bedömning av vad just ni som behöver göra – vänligen kontakta oss senast den 20 juni för att vara säker på att relevanta ändringar kommer att hinna göras i tid.

Vill du veta mer om vad detta betyder för dig och ditt företag?

Kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll