Aktuellt

”De flesta bolag kan frigöra 8-10 dagar per månad”– nu lanserar vi Snabba bokslut

Många bolag lägger onödigt mycket tid och energi på att göra månadsbokslut. Det vill vi råda bot på och lanserar Snabba bokslut – en tjänst som kan frigöra upp till 8-10 dagars arbete per månad. Här en intervju med upphovsmakarna.


Hallå där, Ann Karblom, Senior Business Consultant och Cristina Stomberg, Senior Consultant och på Implema – ni har tagit fram en ny tjänst, ”Snabba bokslut”, vad är bakgrunden till det? 

På Implema utvecklar vi kontinuerligt tjänster för att maximera värdet av våra kunders affärssystem. Vi har sett att många bolag lägger onödigt mycket tid och energi på att göra månadsbokslut. Det innebär både en hög arbetsbelastning och mycket stress – månad efter månad. Vi vill hjälpa våra kunder att identifiera flaskhalsar och optimera sin bokslutsprocess. Därför tog vi fram Snabba bokslut.

Att vara klar till dag 5 i en ny månad är fullt möjligt för de allra flesta bolag! Det kan frigöra ända upp till 8-10 dagar per månad – tid som kan användas för mer värdeskapande arbete inom framför allt redovisning och analys.


Så vad mer exakt är Snabba bokslut?  

Snabba bokslut handlar om att göra bokslutsarbetet mer effektivt och av högre kvalitet genom att på ett enkelt sätt använda funktioner som redan finns i Dynamics och i SAP, de affärssystem som Implema arbetar med.

Idén är att strömlinjeforma företagets bokslutsprocesser med målet att sätta upp dessa i en checklista direkt i affärssystemet. Fullt stöd för ett snabbt bokslut finns idag i Dynamics Financial Period Close Workspace och i SAP Financial Consolidation. 

Vi börjar med en genomlysning av hela bokslutet. Vilka är de delar och beroenden som skapar förseningar? Vad finns det för systemstöd för att minimera dessa och underlätta för användarna? Här guidar vi kunden steg för steg i analysen och förbättringsarbetet, till vad som slutligen blir en checklista och arbetsyta i systemet. Checklistan ger full översikt och kontroll över alla aktiviteter i alla bolag, över områden, ansvar och roller. Här ser man snabbt status i realtid. 

Efter att vi har gjort grunduppsättningen i systemet tillsammans, kan kunden förvalta och vidareutveckla listan på egen hand. Vi presenterar dessutom förslag på ytterligare möjligheter till effektiviseringar och automatiseringar i systemet.


Förutom att spara tid, vilka övriga fördelar har Snabba bokslut för organisationen?

Fördelarna är flera, inte minst inom medarbetarnöjdhet. Det medför mindre stress och en lägre toppbelastning. Med tydliga arbetsuppgifter och ansvar kan en person ansvara för ett område och utvecklas i sin roll. Det möjliggör också kompetensväxling och minskar sårbarhet.


Passar detta alla företag eller är det mer lämpligt för en viss sorts bolag? 

Det passar alla som någon gång har tänkt att ”det här borde gå att göra smidigare och snabbare”. Att genomlysa och ifrågasätta rutiner och processer är hälsosamt för en verksamhet, det är lätt att fastna i ”så har vi alltid gjort” och inte våga utmana till exempel deadlines.

Så, som svar på frågan, ja, det passar alla företag, men ju mer komplext bokslut, desto större effekt. Även enkla bokslut som tar lång tid med få personer kan bli mer effektiva och kontrollerade med tjänsten.


Vad gör man om man vill veta mer om Snabba bokslut?

Kontakta gärna någon av oss eller din ordinarie kontakt på Implema, så berättar vi mer. cristina.stomberg@implema.se, ann.karblom@implema.se

Vill du veta mer om Snabba bokslut och hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll