Kunskap & Inspiration

Inspelat webinar: Effektivare inköpsprocess genom analys av rätt data

Hur kan du göra inköpsprocessen lönsammare genom att analysera mer data? Detta 30 minuters webinar ger en ökad insikt i hur du i SAP kan effektivisera inköpsprocessen med hjälp av tillgång till rätt data, samt hur en datadriven uppföljning av inköpsprocessen i ett medelstort företag kan se ut.

Webbinarie #5 i vår serie om beslutsstöd i SAP.

PRESENTATÖRER: Henrik Brodd, seniorkonsult och projektledare, Implema. Claudia Beyer, seniorkonsult, Implema.
WEBBINARIETS LÄNGD: 22 minuter

I företag som växer blir antalet externa partners snabbt fler. Komplexiteten i inköpsprocessen ökar och uppföljningen blir tidskrävande och svår att överblicka. Nya verktyg krävs för att effektivt kunna följa upp verksamheten faktabaserat.

Hur ser nuläget ut och var ska vi fokusera för att snabbt få bäst effekt? Håller vi kvaliteten i våra inköpsprocesser och var har vi de största avvikelserna?

Vem är webinariet för?

Detta inspelade webinar vänder sig i första hand till dig som är IT-chef, inköps- eller logistikchef, ERP-ansvarig eller CIO. Till dig som med hjälp av beslutsstöd och rätt data vill effektivisera inköpsprocessen i SAP.

Affärsanalys i SAP

Under detta 30 minuters webinar visar vi hur du kan skapa förutsättningar för en grundläggande affärsanalys i SAP.

I analysverktyget SAP Analytics Cloud går vi igenom hur du, via en strukturerad och överblickbar analysyta, operativt kan föda såväl inköpare som logistikchefer och controllers med den data de behöver för att effektivisera inköpsprocessen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med analytics och beslutsstöd? 
Här hittar du mer information.


Webbinarie-serie om beslutsstöd i SAP

Detta webbinarie är det första i en serie av nio där vi går igenom olika delar inom beslutsstöd:

  • uppföljning i affärssystemet
  • uppföljning av hela affären
  • planering och prognos
  • förvaltning av beslutsstödslösningen

Nästa webbinarie

6. Hur kan du förbättra ekonomiska planeringsprocessen genom att flytta in i molnet?

Beslutsstöd business intelligence
Implema | Play
Henrik Brodd,
Applikationskonsult

Vill du veta mer om analys i SAP?

Välkommen att kontakta mig!

Relaterade lösningar

Dela med dig

Relaterat innehåll