Kunskap & Inspiration

Fyra anledningar till att ett CRM-projekt misslyckas

Det är lika bra att ha klart för sig att det är långt ifrån alla som står inför ett CRM-projekt som kommer att lyckas nå sina mål, oavsett om de handlar om systemets användning, ökad effektivitet, större försäljning eller bättre produkter. Faktum är att 70–80% av alla projekt inte når de mål man satt upp.

Men låt inte det avskräcka dig från att satsa på CRM. Ett CRM-projekt kräver bara lite extra noggrannhet, kontroll och insikt. Du kommer till exempel att ha stor nytta av att känna till de vanliga fallgroparna så att du kan undvika dem.

Anledningarna till att många CRM-projekt inte når sina mål är många. Här kommer fyra som toppar listan.

Produktfokus

Många företag är mycket duktiga på allt som rör produkten, från design och tillverkning till logistik och finans, men har inte samma struktur och kontroll på sin marknadsföring och försäljning. Det gör det svårt att ställa rimliga krav och upphandla ett CRM-projekt på rätt sätt. De har inte gjort sin hemläxa kring mål, strategier och processer och tror att implementationen av ett IT-system automatiskt kommer att generera positiva effekter. Men att äga ett system räcker tyvärr inte för att uppnå fler kundinsikter, ökad försäljning och bättre support.

Oerfarna upphandlare

Sälj- och marknadsavdelningarna, som ofta tar hand om CRM-köp, saknar ofta erfarna upphandlare av IT-system. De vet helt enkelt inte hur man gör, vad man kan förvänta sig, vilka krav man kan ställa på en leverantör av IT-system och på en implementationspartner.

Ingen projektvana

Många företag är inte vana att driva större, komplexa projekt, speciellt inte interna förändringsprojekt. Kanske tillsätts en projektledare som inte gjort något liknande förut och som dessutom skall klara av sina vanliga arbetsuppgifter under projektets gång. Ofta saknas tillräcklig kunskap och mandat för att fatta beslut om inriktning, prioriteringar, budget och mycket annat.

Kortsiktighet

Den fjärde fallgropen är att man inte inser att arbetet med CRM är en löpande process. Man satsar allt på projektet och tror att det ska klara hela biffen, för att sen tappa fokus och gå tillbaka till samma organisation och arbetssätt som man hade förut.

Så lyckas du med CRM
Kontakta oss,
Implema

Har du frågor? Vill du prata CRM eller affärssystem?

Hör av dig till oss!

Relaterade lösningar

Relaterade kundcase

Dela med dig

Relaterat innehåll