Kundcase

Flextrus är ett internationellt företag som utvecklar och producerar moderna förpackningslösningar för livsmedels- och hälsovårdsbranschen. Snabbt föränderliga marknadsbehov, konstant produktinnovation och höga kundkrav tillhör vardagen för Flextrus.
Företag
Flextrus
Affärssystem
SAP Business All-in-One
Bransch
Tillverkning

Problemfritt hos Flextrus med paketerad SAP-drift.

FLEXTRUS BEHOV. Företagets tillverkning av förpackningslösningar pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. Logistiken är komplex och produktkraven tuffa. Råmaterial i form av papper, kartong och olika plaster ska förädlas till slutprodukter som har lång hållbarhet, skyddar vid transport och lagerhållning, och bidrar till att göra innehållet attraktivt för konsumenten. Dessutom ska myndighetskrav på hygien och säkerhet uppfyllas. Mot bakgrund av ökande komplexitet, och att IT-organisationen är liten, valde Flextrus att outsourca driften av sitt SAP affärssystem.

IMPLEMAS LÖSNING. Flextrus valde Implema som SAP-expert och driftspartner efter en noggrann utvärdering av olika leverantörer baserad på ett antal urvalskriterier. Prisbild, kompetens och förmåga att ta ansvar för helheten tillhörde de viktigaste. Två månader efter Flextrus beslut flyttades SAP-driften till Implemas driftcenter i Örebro. Migreringen tog bara 24 timmar och allt har fungerat problemfritt sedan dag ett.

RESULTATET. SAP är verksamhetskritiskt och en förutsättning för störningsfri produktion hos Flextrus. Outsourcingen av driften till Implema innebär att Flextrus kan fokusera på kärnverksamheten och känna trygghet i affärsprocesserna.

Problemfritt är nyckelordet. Vi har fått det vi blivit lovade och vi är nöjda, säger Anders Lindvall, IT-chef Flextrus.

Dela med dig
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Fler kundcase

© Implema. All rights reserved

25 November 2021

Den 25 november slår vi upp portarna för årets Implema Inspire. Här träffas kunder, partners och andra Implemavänner för att tillsammans blicka in i framtiden.