VAD VI GÖR

Inspire Labs

Inom Inspire Labs hjälper vi dig och ditt företag att bättre förstå, och lösa, såväl dagens som framtidens utmaningar. Med struktur och kreativitet, skapas en samsyn för att med hög beslutshastighet lösa såväl mindre skav som större komplexa utmaningar.

ökNING AV ANVÄNDANDET AV APPAR Q3 2020
0 %

Google

LYCKAS SKALA DIGITAL TRANSFORMATION
0 %

Mc. Kinsey & Co.

AV INSAMLAD DATA ANVÄNDS INTE
0 %

Forbes

Är du nöjd med hastigheten på er digitaliseringsresa?

I en värld var digitaliseringen bara accelererar blir det svårare att hänga med och kraven på att snabbare utnyttja den fulla potentialen av dina befintliga system ökar.
 
16% av företagen lyckas idag skala sin digitala transformation. 95% av all insamlad data används inte? 

xxxxxx

Frank Isaksson, ERP Manager

OEM International

Implemas mindset, samt det sätt som Implema och OEM arbetar tillsammans som partners, är nyckelfaktorer till att samarbetet pågått under så lång tid. OEM vill ha en aktiv roll i de beslut som fattas. Med Implema kan vi på ett bra sätt kombinera OEMs kunskap inom interna processer med Implemas spetsk
Urban Pettersson

Urban Pettersson, Head of Business Development and Digital Transformation

Tibnor

Integration är vår Google Translate. Vi ska förstå kundens behov i ett digitalt perspektiv och översätta mellan systemen för att sedan automatisera processerna. En hög automatiseringsgrad snabbar upp flöden med kunder och leverantörer samtidigt som ökad datakvalitet ger färre fel i leveranskedjan.

Gabriella Fällman, IT-chef Arvid Nordquist

Arvid Nordquist

Anledningen att vi väljer Implema är de med sin kompetens, erfarenhet och processtänk, tillsammans med deras kunskap och förståelse för vår verksamhet hjälper oss att förverkliga förbättringar i systemet och så att vi kan möta morgondagens utmaningar.
Kundcase SAP

Karl-Åke Nyrén, Erasteel Kloster AB.

Erasteel

Vi är mycket nöjda med resultatet då vi levererade det vi skulle samtidigt som vi höll både tidplan och budget.

Är du nöjd med hastigheten på er digitaliseringsresa?

I en värld var digitaliseringen bara accelererar blir det svårare att hänga med samtidigt som kraven på att snabbare nyttja den fulla potentialen av dina befintliga system ökar.

Digitaliseringen ökar i snabb takt och siffrorna talar ett tydligt språk. Enligt Google ökade exempelvis användandet av appar med hela 25% bara under tredje kvartalet 2020. 

Samtidigt är det svårt för de flesta företag att hänga med. Exempelvis hävdar Mc Kinsey & Co. att endast 16% av av alla företag lyckas skala sin digitala transformation. Forbes menar att 95 procent av all data som samlas in aldrig används. 

Vi behöver helt enkelt bli bättre på att snabbare nyttja potentialen i våra system och att öka hastigheten på digitaliseringsresan. Inspire Labs är en del i vår ambition att guida dig mot en framtidssäker affär. 

Inspire Labs
Inspire labs spara tid

Digitaliseringen ökar snabbt

Inspire labs spara tid

Svårt att hänga med

Nyttja potentialen snabbare

INSPirE labs

En drivbänk för att accelerera ett tillväxtförlopp!

Inspire Labs är en samarbetsyta där ditt affärskunnande och Implemas digitaliseringskompetens kombineras i en kreativ och strukturerad arbetsprocess som sparar både tid och pengar.   

Vi utforskar och testar, bygger och implementerar!

Inspire Labs Samsyn

Skapa samsyn

Istället för att gissa och snabbt komma till en lösning skapar vi samsyn och gemensamma insikter från slutanvändare och kund.

Inspire labs spara tid

Spara tid

En process som normalt tar flera månader kortsluter vi i Inspire Labs på några få dagar.

Inspire labs spara pengar

Spara pengar

Med hjälp av prototyper provar, testar och lär vi oss. Det sparar pengar eftersom vi undviker fel lösningar. 

INSPIRE LABS

En drivbänk för att accelerera ett tillväxtförlopp!

Implema Inspire Labs kan liknas vid en drivbänk. En drivbänk där du kan accelerera ett tillväxtförlopp och där idéer snabbt blir verklighet. 

I Inspire Labs kan vi tillsammans tackla komplexa problem och utmaningar. En komplex utmaning består ofta av olika vinklingar och perspektiv, där kompetensen och insikterna finns utspridda inom olika delar av ett bolag, eller kanske hos en partner. Ofta finns det flera olika svar och mer än en lösning.

Förståelsen, och lösningen, på utmaningen hittar vi ofta via tvärfunktionellt kreativt samarbete med hjälp av de metoder och verktyg vi har tillgång till i Inspire Labs.

Vi lyfter blicken, skapar tvärfunktionella team, har modet att testa nya saker och experimenterar med ny teknik och nya sätt att arbeta. Och det går snabbt! 

Vi utforskar och testar, bygger och implementerar. 

Det tvärfunktionella skapar resultaten!

Det är precis den här kombinationen av kundens affärskunnande och Implemas teknikkunnande – det tvärfunktionella –  som på riktigt skapar de här resultaten

ILKKA DUNDER
CHIEF DIGITAL OFFICER & SENIOR BUSINESS CONSULTANT IMPLEMA

KLICKA oVAN FÖR ATT SE INTERVJUN (17 sEKUNDER)

Inspire Labs i praktiken

Inspire Labs består av en verktygslåda som hjälper dig att: 

  • Bättre förstå viktiga utmaningar
  • Skapa samsyn kring utmaningen
  • Snabbare hitta och testa idéer
  • Snabbare fatta och förankra beslut
  • Lösa komplexa utmaningar

INSPirE labs

Vilka utmaningar kan jag ta till Inspire Labs?

Många olika typer av komplexa utmaningar och problem kan lösas inom ramen för Inspire Labs. xxxxx

INSPIRE LABS

Vilka utmaningar kan jag ta till Inspire Labs?

Många olika typer av komplexa utmaningar och problem kan lösas inom ramen för Inspire Labs. Design Sprintar har bland annat använts för att besvara och lösa nedan exempel.

Hur kan vi få hjälpa användaren att utnyttja den funktionalitet som finns i vårt system idag?

Lösningen blev en superintuitiv app för att lära användare hur man utnyttjar systemet som bäst. 

Hur kan vi på ett enkelt sätt dela och utnyttja data mellan olika partners?

Lösningen blev en portal för att enkelt och standardiserat interface för att kunna dela data mellan olika partners. 

Hur kan vi använda våra servicetekniker för att öka försäljningen av reservdelar?

Lösningen blev en app där servicetekniker enkelt kunde rapportera att de reservdelsbehov de ser ute hos kunden.

Beprövade metoder och verktyg

Inom konceptet Inspire Labs använder vi oss av best-practices och beprövade metoder och verktyg som vi har utvecklat och skräddarsytt för att passa behov och utmaningar hos mindre och medelstora bolag.

Några av de verktyg vi använder oss av är Design Sprint och Hackathon

Koncept för medelstora bolag!

Det finns metoder för att skapa innovationskraft och ta fram idéer snabbare. Det kan exempelvis heta design thinking, design sprint, eller Hackathon. Det vi har gjort är att vi har tagit det bästa från olika ställen och kommit fram till ett koncept som vi tror passar perfekt för små och medelstora företag.

ESKIL REHME| DATA SCIENTIST IMPLEMA

KLICKA OVAN FÖR ATT SE INTERVJUN (1,27 MIN)

Design Sprint

Med hjälp av Design Sprint kan vi snabbt skapa samsyn och förstå ett komplext problem eller utmaning. 

Vi sätter samman tvärfunktionella team där vi under några timmar, eller några dagar, tar utvalda nyckelpersoner genom en strukturerad och kreativ process.

Det är en rolig och intensiv aktivitet som snabbt ger mängder av lärdomar och möjlighet att testa lösningskoncept och idéer mot riktiga användare tidigt i processen. 

Kom igång direkt!

Inspire Labs kan idag erbjuda en verktygslåda med olika Sprintar som variera i storlek och omfattning beroende på ert behov. 

Från 2 timmars sprintar som hjälper till att snabbt skapa samsyn till 3 dagars sprintar då vi utvecklar en snabb prototyp som vi testar med slutanvändare.

Design Sprint

Med hjälp av Design Sprint kan vi snabbt skapa samsyn och förstå ett komplext problem eller utmaning. 

Vi sätter samman tvärfunktionella team där vi under några timmar, eller några dagar, tar utvalda nyckelpersoner genom en strukturerad och kreativ process.

Det är en rolig och intensiv aktivitet som snabbt ger mängder av lärdomar och möjlighet att testa lösningskoncept och idéer mot riktiga användare tidigt i processen. 

Kom igång direkt!

Inspire Labs kan idag erbjuda en verktygslåda med olika Sprintar som variera i storlek och omfattning beroende på ert behov. 

Från 2 timmars sprintar som hjälper till att snabbt skapa samsyn till 3 dagars sprintar då vi utvecklar en snabb prototyp som vi testar med slutanvändare.

Hackathon

Hackathon är ett bra sätt att accelerera idéer på och det är ett av de verktygen vi använder oss av inom Inspire Labs.

Ordet hackathon är enligt wikipedia en nybildning av orden hacker och maraton där hack har betydelsen lekfull, utforskande programmering. 

Ett hackathon är ofta en tävling där man skapar kreativitet genom att begränsa tiden man får för att komma fram till en lösning på ett problem. 

Metoden går ut på att deltagarna får en platform att jobba på och ett begränsat problem att lösa. 

Mer inspiration om hur du accelererar
idéer till lösningar

Transparent5x5px
Spela videoklipp
Kontakta oss,
Implema

Är du nyfiken på hur Inspire Labs kan hjälpa dig att lösa komplexa utmaningar?

Varmt välkommen att höra av dig!