Aktuellt

Implema vinnare i AI-Hackathon

Kan AI och Machine Learning fungera som en digital stenograf och ta dina anteckningar? Den utvecklingen kanske inte är så långt borta. Det har Eskil Rehme, Data Scientist på Implema, nyligen visat prov på.

Under hösten anordnades SAP:s Hackathon i Köpenhamn, där Eskil tillsammans med sitt lag vann tävlingen. Uppgiften var att utforska hur AI och Machine Learning kan användas innovativt tillsammans med affärssystem. Evenemanget pågick under tre dagar och bland de tävlande fanns ett flertal nordiska konsultföretag med hög kompetens på området.

Eskil Rehme berättar om tanken bakom lösningen:

– Vi ville skapa något innovativt som hanterar en verklig utmaning, går snabbt att utveckla och kan innebära stor effekt för flera funktioner hos ett företag.

Arbetet inleddes med att teammedlemmarna spelade in sina röster och byggde en modell för röstigenkänning där rösten kopplas ihop med namnet på den som talar. Därefter användes affärssystemets API för att skicka en ljudfil till Googles algoritm för speech-to-text, där det automatiskt skapades en textfil med information om exakt vad som sagts och av vem.

Eskil ser ett flertal användningsområden för funktionen.

– Det finns stora fördelar med att i text dela vem som har sagt vad i ett röstsamtal. Företag kan ha nytta av det för att skicka ut anteckningar efter konferenssamtal, call-center kan använda det för att förbättra kvaliteten i samtal, och det skulle även kunna användas i samband med sentiment analysis i framtiden.

SAP:s motivering till varför just den här lösningen vann var att den var innovativ och ligger långt fram rent tekniskt.

Inom affärsområdet Analytics hjälper Implema företag att arbeta datadrivet för att bli mer proaktiva i sina analyser och rapporter för att kunna förutsäga vad som ska hända i framtiden. Här spelar AI och Machine Learning en viktig roll gällande exempelvis automatisering av processer baserade på data.

Carl-Johan Nordqvist, affärsområdesansvarig för Analytics på Implema, säger:

– Vi på Implema arbetar ständigt för att hjälpa våra kunder att hitta och genomföra de disruptiva förändringarna som kan testas utan att vända upp och ner på en hel organisation. Det här projektet är ett bra exempel på hur vi bygger en innovativ lösning snabbt och effektivt, vilket alltid har varit ett av Implemas kännetecken.

För mer information, kontakta: 

Carl-Johan Nordqvist
Business Area Manager Analytics
Telephone: +46 8 503 124 68
Mobile: +46 70 2535360
carl-johan.nordqvist@implema.se

Eskil Rehme, Data Scientist på Implema
Implema | Play
Dela med dig

Relaterat innehåll