E) Accelerera din digitala transformation, kundexempel från BAE Systems

Hur kan vi tillsammans med din affärsverksamhet, IT och partners ta fram en verksamhetsdriven roadmap för digital transformation?

Världen digitaliseras i rask takt vare sig vi vill eller inte och vi befinner oss i början av en accelererande resa. Det är sällan tekniken som sätter gränserna utan människorna och hur vi använder oss av tekniken.

Större företag har oftast tillgång till mer resurser men de har samtidigt en betydligt större utmaning där fler anställda behöver övertygas om möjligheterna med digital transformation. Små och medelstora företag har kortare beslutsvägar som ofta leder till snabbare beslut och enklare anpassning. Detta gör att i den digitala ekonomin kan mindre företag, om de är snabba på att nyttja möjligheterna med digitalisering skaffa sig konkurrensfördelar från de stora jättarna.

I det här seminariet berättar vi hur vi tillsammans med din affärsverksamhet, IT och partners kan ta fram en verksamhetsdriven roadmap för digital transformation.

Hur kan vi hjälpa verksamheten att artikulera de riktiga behoven? Hur kan vi prioritera och översätta behoven till krav? Hur påskyndar vi värdeskapandet inom digital transformation samtidigt som värdet av tidigare investeringar i affärssystem maximeras? Vad ska vi göra och i vilka steg?

Seminariet ges tillsammans med BAE Systems.

Presentatörer:

Ilkka Dunder

Chief Digitalization Officer, Implema

Kalle Hagström

IT-Chef BAE Systems

Fler Seminarier