F) Power Platform – Verktyget för digital transformation

Vad är Power Platform och vilka förmågor kan det ge din organisation? Varför ska din organisation använda Power Platform och hur kommer man igång med att bygga appar?

Power Platform ger alla i organisationen en möjlighet att bygga mer produktiva lösningar. Allt ifrån djupare analyser till effektivare affärsprocesser samtidigt som du skyddar verksamhetskritisk data.

Med Power Platform kan du exempelvis  automatisera arbetsuppgifter som din organisation tidigare behövt utföra manuellt.

Vi kommer på detta spår övergripande gå igenom de olika komponenterna i Power Platform samt hur du kan komma att nyttja dessa för att transformera din verksamhet.

Vad är Power Platform och vilka förmågor kan det ge din organisation? Varför ska din organisation använda Power Platform och hur kommer man igång med att bygga appar?

Presentatörer:

Henrik Höglund

Projektledare Microsoft Dynamics 365, Implema

Peter Rhodin

Microsoft

Fler Seminarier