Kunskap & Inspiration

Digitalisering av affärsrelationer
– Nya krav för e-fakturering och e-rapportering

VAT in the Digital Age” är ett initiativ från Europeiska kommissionen som ämnar att öka användandet av digital rapportering och e-fakturering inom EU.

Den digitala interaktionen med kunder, leverantörer och myndigheter kommer påverkas av legala förändringar de kommande åren, däribland nya krav inom e-fakturering som innebär att alla fakturor mellan momspliktiga företag måste utfärdas i elektroniskt format.

Modellen för elektroniska fakturor anpassas till respektive EU-medlemsland och förändringen sker löpande. Under de kommande två åren kommer bland annat Frankrike och Polen vara i fokus med dessa lagändringar.

Har du frågor om nya legala kraven i Polen och Frankrike, kontakta din service manager.

Lisa Eriksson,
Applications Consultant

Har du frågor om våra SAP Ekonominyheter?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll