Kunskap & Inspiration

På spaning i SAP-världen

På det årliga interna eventet Implema Connect nyligen levererade Daniel Falk, Business Area Manager SAP, en spaning om vad som händer inom SAP-världen just nu. Han gav oss the big picture och delade med sig av sina tankar om hur konsulter och företag ska kunna lyckas i en allt snabbrörligare verklighet.

Digitaliseringen och migreringen till molnet håller på att förändra marknaden i grunden. Vad innebär det för ERP:s framtid?

För oss som IT-konsulter handlar det framför allt om att fortsätta att addera värde till kundens affärsverksamhet. För våra kunder gäller det att snabbt kunna se nya affärsmöjligheter och erbjuda dem till marknaden före sina konkurrenter. Många företag vill dra nytta av de nya möjligheter som teknikutvecklingen för med sig, exempelvis inom AI och maskininlärning. Det kräver en modern plattform som ständigt är uppdaterad för att stödja nya innovationer.

Då är det också viktigt att inse fördelen med standardlösningar. De gör det mycket lättare att säkerställa att uppdateringarna kommer att fungera, men också att minimera och automatisera tester.

Vad driver de stora förändringarna?

Globaliseringen och digitaliseringens nya tekniska möjligheter innebär hårdare konkurrens för våra kunder.

Nyckeln är att förstå kundens behov och se mönster ingen annan ser genom att dra nytta av data och innovativa teknologier. Artificiell Intelligens, AI är en av dem, med maskininlärning, bildigenkänning, chatbots med mera. En annan är Internet-of-things, IoT, där programvaror och produkter kommunicerar med varandra.

Idag finns det redan en uppsjö av applikationer som bygger på de här nya teknologierna. De kan generera ett stort affärvärde, men då krävs det en modern och uppdaterad plattform. Jag tror det är just det som har drivit behovet av molnlösningar, där produktleverantören hela tiden säkerställer att kundens plattform uppfyller kraven för att ta emot nya produkter.

Innebär det att företag ska köpa molnprodukter i stället för on-prem-produkter?

Nja, det har ju inget egensyfte att gå mot molntjänster. Syftet med det är att ha en ständigt uppdaterad plattform, att snabbt och enkelt integrera ny funktionalitet och nya teknologier på. Men för att kunna uppdatera sitt system varje månad eller varje kvartal istället för en gång vart femte år, vill det till att man minimerar det som behöver göras varje gång i form av anpassningar, tester och annat. Det talar återigen för att ha en standardprodukt i botten som i princip ser likadan ut hos alla kunder, eftersom det möjliggör smärtfria uppdateringar och automatiserad testning. Det är detta som Cloud möjliggör.

För ett företag är det förmågan att använda systemet för att effektivisera sin verksamhet som avgör.

Men om ett företag har likadana system som sina konkurrenter, hur ska de då kunna skilja sig från dem?

IT-system må vara viktiga, men de är inte allt. A fool with a tool is still a fool. Det som skiljer vinnare från förlorare är inte vilka system man har utan hur man utnyttjar dem. Inom Formel 1 styr reglerna i hög grad vad man får och inte får göra med bilen och ändå finns det tydliga vinnarteam och förlorarteam. För ett företag är det just förmågan att använda systemet för att effektivisera sin verksamhet som avgör.

Till skillnad mot Formel 1 kan vi både ha ett standardiserat system och kundunika anpassningar samtidigt. För en gångs skull kan man alltså både ha kakan och äta upp den.

Gartner har lanserat en modell där man pratar om tre systemlager:

  • Systems of Record, den standardiserade kärnan som ständigt är uppdaterad
  • Systems of Differentiation där man kan göra sina egna anpassningar
  • Systems of Innovation, innovativ teknologi som möjliggör att man kan ligga i framkant
Källa: Gartner

De två sista lagren realiseras bland annat av så kallade innovationsplattformar. Två välkända exempel på sådana är förstås SAP Business Technology Platform och Microsoft Power Platform.

Så vad gör SAP för att möta den här utvecklingen?  

De har sen länge fattat att det inte funkar att bara vara ett ERP-bolag. Deras strategi tycks ha varit att köpa marknadsledaren inom många olika segment för att bredda sin portfölj, vilket gör att systemet idag faktiskt stödjer en stor mängd affärsprocesser.

Men det råder inget tvivel om att molnet nu står högst på SAP:s dagordning.

De har lanserat sina olika molnerbjudanden under samlingsnamnet RISE with SAP. De kan bygga på olika ERP-molnlösningar, bland annat deras ”nya” Public Cloud-lösning, men även fullständiga S/4HANA som körs i en molninfrastruktur med betalning via abonnemang.

 Vi kommer att behöva gå från att vara experter som sitter med alla svaren till experter på att hitta svar.

Till sist, ge oss tre konsekvenser av det här!

  1. Klassisk ERP blir lättare utbytbar. Det innebär att vi och våra partners behöver fortsätta tillföra ett tydligt värde på andra håll för att fortsätta att vara relevanta.
  2. Fokus flyttas från implementation till förmågan att utnyttja teknologin. Kunderna vinner inga slag på att ha de häftigaste systemen. Ingen funderar längre på hur man installerar MS Word, men om du använder det väl kan du vinna Nobelpris.
  3. Kunderna kommer att behöva mer stöd och guidning. Allt rör sig så snabbt. Vi kommer att behöva vänja oss vid att gå från att vara experter som sitter med alla svaren till experter på att hitta svar.

Vill du jobba hos oss?

Katarina Sutrowitz,
Business Area Manager SAP

Vill du veta mer om hur ditt företag får ut mesta möjliga affärsnytta av befintlig och ny teknik?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret.

Relaterade kundcase

Dela med dig

Relaterat innehåll

Transparent5x5px
Spela videoklipp