CRM

”Som man sår, får man skörda” lyder ordspråket och det stämmer såväl i jordbruk som i företagsliv. Att vara duktig på CRM är att framtidssäkra företagets viktigaste resurs – kunderna.

KUNDERNA ÄR ER VIKTIGASTE RESURS – se till att vara så enkla och värdeskapande som möjligt i era interaktioner med dem. Ta bort onödig administration och bygg in best practice i arbetssätt och system för att säkerställa kvalitet.

SÄKERSTÄLL FÖRETAGETS INTÄKTER – att styra företaget genom att titta på senaste kvartalsrapporten är som att köra bil genom att titta i backspegeln. Har man pålitlig information om marknadsaktiviteter, inkommande affärer, kundklagomål etc ger det organisationen möjlighet att mäta mot uppsatta mål och agera i stället för att reagera.

SKAPA ETT BRA KUNDMINNE – företaget kan inte göra datadrivna beslut och utvärderingar, skapa meningsfulla KPIer eller coacha grupper/personer om man inte har en pålitlig datakälla.

På Implema jobbar vi framförallt med två CRM plattformar: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement och SAP Sales Cloud.

Implemas styrka är vår snabba och effektiva implemenationsmetod och att vi förstår både tekniken och affärsprocesserna, från sälj och marknadsföring och service till leverans, produktion och inköp. 

Vi tar också ett helhetsansvar för det vi gör och har ett välutvecklat förvaltningskoncept för både support, uppgraderingar och integrationer.

Vill du veta mer?

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Mattias Liss-Daniels
+46 735 19 63 00
mattias.liss-daniels@implema.se

Läs också: Stora nog för att vara bäst – små nog för att bry sig om varje kund

SAP Sales Cloud

Peter Söderholm
+46 8 503 124 86
peter.soderholm@implema.se