Kunskap & Inspiration

DMEE: Strukturerade adresser

Under hösten 2022 kommer en förändring gällande utformning av adressen för utlandsbetalningar. I praktiken betyder detta att en ändring i DMEE-strukturen, d.v.s. strukturen av själva filen, troligtvis kommer att behöva göras.

Ändringen innebär att betalningar till utlandet kommer kräva en strukturerad adress i adressfältet i filen. Ändringen gäller för samtliga banker, men när ändringen faktiskt träder i kraft kan variera från bank till bank.

Den strukturerade adressen kräver att mottagaren har uppdaterade uppgifter i form av:

  1. Gatans namn
  2. Byggnadens nummer
  3. Postnummer
  4. Stadens namn
  5. Adressens landskod

När ändringen i filstrukturen är genomförd samt när uppgifterna är uppdaterade på betalningsmottagaren kommer dessa uppgifter att plockas upp i filen och banken kan därmed hantera utlandsbetalningen.

Vi rekommenderar att ni hör med er bank och utifrån svar genomför denna ändring så snart som möjligt för att minimera risken för avslagna betalningar. Dock kommer inte en hela filen att avvisas utan endast det enskilda betalningsuppdraget, om ändringen inte är genomförd vid tillfället där ändringen träder i kraft.

Hör av er till Lousie Haavisto, louise.haavisto@implema.se om ni önskar höra mer eller vill ha hjälp att säkerställa att er fil är uppdaterad.

Lisa Eriksson,
Applications Consultant

Har du frågor om våra SAP Ekonominyheter?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll