Kundcase

Oem Sap Kundcase
Med hjälp av SAP Sales Cloud har OEM koncernens cirka femhundra säljare och sortimentsansvariga, i fjorton länder, fått en gemensam säljprocess och transparens mellan säljare och sortimentsansvariga i olika länder samt prislogik i realtid.
Företag
OEM International
Affärssystem
SAP Sales Cloud (CRM)
Bransch
Handel och grossist

OEM får enhetlig säljprocess i fjorton länder med SAP Sales Cloud

Anmälan till SAPSA seminariet: Enhetlig säljprocess i 14 länder 20 april.

Expansiva OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Koncernen består av trettiosju rörelsedrivande enheter i fjorton länder. Med hjälp av SAP Sales Cloud har koncernens cirka femhundra säljare och sortimentsansvariga fått en gemensam säljprocess, transparens mellan säljare och sortimentsansvariga i olika länder samt prislogik i realtid.  

Med över fyrahundra olika leverantörer och ett sortiment på 340 000 material agerar OEM som leverantörernas förlängda arm på respektive marknad. OEM:s hundratusen kunder finns främst inom olika segment av den tillverkande industrin. 

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 37 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Moderbolaget OEM International AB är baserat i Tranås. 2020 hade OEM 894 anställda och omsatte 3,3 miljarder SEK. (Foto: Patrik Svedberg)

Ett stort antal produkter, kunder och säljare drev OEM:s behov av att få ett integrerat säljstödsystem inom hela koncernen. Ett säljstödssystem som skulle effektivisera verksamheten och ge alla säljare tillgång till aktuell och enhetlig kund- och säljrelaterad information. 

Med ett SAP ERP i grunden, och en historik inom SAP CRM, valde OEM SAP Sales Cloud för att fortsätta nyttja potentialen i ett helt integrerat system med full mobilitet, mer dynamiskt gränssnitt samt potentialen att ta del av den senaste tekniken. 

Implementeringsprojektet genomfördes 2019 tillsammans med Implema som partner. Idag har OEM cirka femhundra aktiva användare i SAP Sales Cloud. Av dessa är ungefär hälften säljare och hälften sortimentsansvariga.  

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap, berättar Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor. Vi har nu fått ett universellt verktyg som säljare och sortimentsansvariga uteslutande arbetar i. All kund- och produktinformation finns tillgänglig vilket gör att offerter kan skapas med prislogiken från ERP i realtid. Den mobila lösningen innebär att arbetet blir mer effektivt. Via landningssidan ”Daily Check” finns aktuella Opportunities och Leads samt KPI:er för hur säljaren ligger till jämfört med budget. 

Vid utvärdering och val av lösning var integrationen med SAP och transparens mellan bolagen ett krav. 

Molntjänsten innebär att vi får uppdateringar kontinuerligt och hela tiden följer med i SAP:s utveckling och kan nyttja den senaste tekniken. En bonus är såklart att vi slipper drifta något själva. Det grafiska gränssnittet är intuitivt och lättarbetat, men framförallt gör funktionaliteten och mobiliteten att vi kan effektivisera vår säljprocess på en helt ny nivå.  

OEM koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. (Foto: Patrik Svedberg)

Integrationen mot SAP ERP och SAP Business Warehouse innebär bland annat att all logik och data uppdateras i realtid mellan SAP Sales Cloud och affärssystemet. Säljarna behöver bara arbeta i ett system: SAP Sales Cloud. 

Transparensen mellan bolagen underlättar mycket när flera säljare bearbetar samma kund på olika marknader, fortsätter Jens Landgren. För produkt- och sortimentsansvariga ger den här lösningen en mycket bättre översikt med enklare uppföljning av produkt och sortiment. 

Jonas Anger, Lösningsarkitekt och Senior SAP CX Consultant, Implema

Implemas lösningsarkitekt Jonas Anger berättar att ett nära samarbete, högt i tak och fokus på tidplan och standardprocesser var viktigt för ett lyckat projekt. 

Rolf Lundqvist, projektledare Implema

Centralt var också att strikt hålla sig till projektets scope och flytta tillkommande önskemål till kommande faser, så som vi gör enligt Implema Way, berättar Implemas projektledare Rolf Lundqvist.   

Johan Broman, OEM:s CFO och projekt-styrgruppens ordförande (Foto: Patrik Svedberg)

Implemas sätt att driva projekt, och det faktum att vi tillsatt några av våra mest seniora säljledare som nyckelanvändare och ambassadörer i projektet, gjorde att vi kunde implementera på ett tryggt och effektivt sätt, menar Johan Broman, OEM:s CFO och projekt-styrgruppens ordförande. Värdet av att jobba strukturerat i samma system har blivit tydligare vilket har gjort det enklare att få med sig alla i en gemensam säljprocess.

Om OEM International

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 37 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. Moderbolaget OEM International AB är baserat i Tranås. 2020 hade OEM 894 anställda och omsatte 3,3 miljarder SEK. 

www.oem.se

Vill du ha hjälp att lösa dina utmaningar inom SAP Customer Experience?

Välkommen att kontakta mig!
Dela med dig

Fler kundcase