CRM

SAP CRM

SAP Customer Experience (CX) är produktportfölj av Cloudlösningar utformade för att tillgodose dina behov inom sälj, service, marknadsföring, e-handel och kunddatahantering – oavsett om systemet används i webbläsare, smartphone eller pekplatta.

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

OEM International

En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap.

Framtidssäkra företagets viktigaste resurs - kunderna!

Vi på Implema tycker CRM är bland det mest spännande man kan syssla med. Det är ett sätt att beskriva och förstå hur företaget på bästa sätt skall möta sina kunder och realisera sin vision och affärsidé. Vilka är vi, vad gör vi, för vilka finns vi till och hur når vi ut till dem och levererar så att både de och vi blir framgångsrika?

I dagens krympande och allt mer konkurrensutsatta värld är inte en bra produkt något unik. Det är en självklarhet. 

Du köper av de företag som förstår dig och hjälper dig att lyckas, som har en vision du kan relatera till, som kan förklara hur du tjänar tid och pengar på att köpa deras produkt eller tjänst, som har personal som är proaktiva, pålästa och trevliga och som är lätta och smidiga att ha att göra med i sälj, leverans och support.

Kort sagt, företag som är duktiga på CRM.

Partner Affärssystem
Affärssystem tid och budget

SNABBT

TRYGGT

KOSTNADSEFFEKTIVT

SAP Customer Experience

SAP Customer Experience (CX) består av fem moduler: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud samt Customer Data Cloud. 

Implema har stor erfarenhet av att guida och leda företag i deras framtidssäkring av kunder. 

Med Implema får du en partner som tar ett helhetsansvar. Från implementation av ny CRM-lösning till välutvecklat förvaltningskoncept för både support, uppgraderingar och integrationer. 

Utöver djup och bred kompetens inom CRM så har vi viktig kompetens i kringliggande lösningar som kärnan i affärsstödet – ERP.

Implemas mindset – Implema Way – säkrar att du snabbt, tryggt och kostnadseffektivt kommer igång med ditt nya CRM-system. Vi guidar dig sedan vidare och utvecklar dina kundprocesser steg för steg.

SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud erbjuder sömlös integration mot SAP:s ERP-system med hjälp av SAP:s enhetliga datamodell. Det ger dig stöd under hela säljcykeln från lead till order, såväl som en portal för dina kundserviceärenden. 

Med hjälp av Machine Learning, avancerad BI-funktionalitet och förkonfigurerade flöden, ger SAP Sales Clouds lösningar dig möjlighet till detaljerad uppföljning och optimering av dina säljpocesser. 

Med flertalet implementationer i ryggen har vi en stabil bas att utgå från som vi sedan anpassar efter ditt företags unika förutsättningar.

SAP Sales Cloud Overview

INTRODUKTION (1:20 MIN)

SAP Service Cloud

Oavsett om behovet är en in-house baserad kundservice eller ambulerande service-tekniker så erbjuder SAP:s Service Cloud-lösning det du behöver. 

Den förpaketerade integrationen mot SAP ERP, såväl som tredjepartsintegrationer för hela flödet, tas om hand på ett överskådligt och effektivt sätt med återrapportering till användaren som en viktig komponent. 

Vad är CRM?

CRM (Customer Relationship Management) är en definition på en typ av IT-system som innehåller leads, kunder, kontakter, affärsmöjligheter, ärenden etc, men det är också ett sätt att definiera ett företags intäktsgenererande strategi, organisation, verksamhet och processer.

Begreppet CRM har historiskt berört hela det flödet som tar hand om kundens resa mot en första transaktion. Det mer moderna uttrycket för motsvarande flöde är Customer Experience, CX. 

Oem Sap Kundcase

OEM får enhetlig säljprocess i fjorton länder med SAP Sales Cloud

Med hjälp av SAP Sales Cloud har OEM koncernens cirka femhundra säljare och sortimentsansvariga, i fjorton länder, fått en gemensam säljprocess och transparens mellan säljare och sortimentsansvariga i olika länder samt prislogik i realtid.
En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap.

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

Föregående
Nästa
Oem Sap Kundcase

OEM får enhetlig säljprocess i fjorton länder med SAP Sales Cloud

Med hjälp av SAP Sales Cloud har OEM koncernens cirka femhundra säljare och sortimentsansvariga, i fjorton länder, fått en gemensam säljprocess och transparens mellan säljare och sortimentsansvariga i olika länder samt prislogik i realtid.
En stor fördel med SAP Sales Cloud är att det är integrerat direkt som en del av vårt SAP-systemlandskap.

Jens Landgren, Key Account Manager OEM Motor

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Se videon

Anders Elovsson, chef ERP-gruppen OEM International

OEM International effektiviserade över förväntan med hjälp av SAP.

Expansiva OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Koncernen består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder och man skapar värde på två fronter samtidigt – för kunderna och för leverantörerna. Till kunderna erbjuder man ett brett sortiment av komponenter och system, och för leverantörerna fungerar man som effektiv distributions- och marknadsföringskanal.
Vi har effektiviserat mer än vi trodde var möjligt och dessutom sänkt våra kostnader genom att idag ha en renare systemmiljö med få tilläggssystem.

Anders Elovsson, chef ERP-gruppen OEM International

Föregående
Nästa

SAP SALES CLOUD

Hur framtidssäkrar jag mina kundprocesser tillsammans med Implema?

Vi guidar dig steg för steg

Hur ska du veta vilket CRM-lösning du behöver idag och i framtiden för att ditt företag ska vara lönsamt och hållbart? 
Vi guidar och leder dig steg för steg. 

Partner som tar helhetsansvar

Med Implema får du en partner som tar ett helhetsansvar. Från implementation av ny CRM-lösning till välutvecklat förvaltningskoncept för både support, uppgraderingar och integrationer.

Affärssystem tid och budget

Snabbt, tryggt & kostnadseffektivt

Implemas mindset – Implema Way – säkrar att du snabbt, tryggt och kostnadseffektivt kommer igång med ditt nya CRM-system. Vi guidar dig sedan vidare och utvecklar dina kundprocesser steg för steg. 

Erfarenhet och bred kompetens

Implema är en partner som förstår helheten. Det gäller tekniken såväl som affärsprocesserna, från sälj och marknadsföring och service till leverans, produktion och inköp. Utöver djup och bred kompetens inom CRM så har vi viktig kompetens i kringliggande lösningar som ERP xxxx. 

Mer inspiration om hur du kan framtidssäkra företagets viktigaste resurs - kunderna!

Katarina Sutrowitz,
Business Area Manager SAP

Vill du diskutera möjligheter med SAP Customer Experience produktportfölj?

Varmt välkommen att ta kontakt med mig.