Kunskap & Inspiration

Vad är Test Automation (och RSAT)?

När konkurrensen hårdnar och tempot ökar måste nya produktversioner och funktioner kunna levereras i samma takt. Det betyder ett högre utvecklingstempo, vilket inte minst förutsätter snabbare testning.

Tack och lov kommer ny teknik än en gång till undsättning. Vi tar en titt på Test Automation – automatiserade tester – och vad det innebär för den som har affärssystemet Dynamics 365.

Undvik att testning blir en dyr bromskloss

DevOps är en samling arbetssätt och verktyg som har kommit att bli best practice inom programutveckling. DevOps bygger på att automatisera så mycket som möjligt, och det gäller inte minst testningen.

Vill du veta mer om DevOps, läs vår artikel Vad är DevOps?

Det blir allt svårare att helt förlita sig på manuell testning. Risken är att testningen blir en bromskloss för utvecklingen – och i förlängningen för försäljningen. Det är här Test Automation kommer in.

Automatiserade tester ger snabbare leverans och snabbare feedback på hur produkten funkar. Det möjliggör också tester som inte kan göras manuellt, som att simulera tusentals samtidiga användare i ett kontrollerat testsystem. En annan fördel är att testerna kan reproduceras exakt.

Perfekt, bara att automatisera rubbet alltså!

Nja, riktigt så enkelt är det inte.

Så vad exakt ska man ha Test Automation till då? kanske du undrar.

Det ska vi reda ut. Vi börjar med att titta på de olika slags tester som görs.

Tre typer av tester

Testning blir snabbt tekniskt komplext, och dessutom finns det olika sätt att arbeta på. Men för att hålla det så enkelt som möjligt pratar de flesta om tre och ibland fyra olika nivåer av tester. Testnivåerna brukar illustreras i en pyramid, där man något förenklat börjar underifrån och testar sig uppåt.

I pyramidens botten har vi enhetstester som testar koden för olika delar, eller enheter, i en applikation eller ett system. Testinstruktionerna brukar skrivas av en programmerare.

På nästa nivå hittar vi integrationstester, även kända som acceptanstester, API-tester, komponenttester eller servicelager – kärt barn….

Här testas hur programvaran fungerar med andra system, ofta genom att testa API:er (Application Programming Interface), alltså gränssnittet mot andra system. Namnet acceptanstester kommer av att testen ska validera kravspecifikationen.

På tredje nivån görs gränssnittstester eller användartester som testar användargränssnittet.

Regressionstester kan beröra flera delar av pyramiden. De testar hela eller delar av ett system när man infört nya funktioner. Det görs för att säkerställa att systemet fungerar som tidigare och identifiera problem som ändringarna kan ha medfört.

När ska man använda Test Automation?

Alla tester varken kan eller bör automatiseras. Automatiserar man för mycket kan man missa problem som inte kan fångas upp av förutbestämda testinstruktioner, utan bara av en erfaren testare. Automatiserad testning ska snarare ses som ett stöd och komplement till manuella tester.

Mänskliga användare beter sig till exempel inte som maskiner, vi är mer oförutsägbara. När det gäller gränssnittstester är vi bättre lämpade att bedöma användarvänlighet.

Funktionstester görs fortfarande mestadels manuellt.

Automatiserad testning passar för statiska, repetitiva tester och tester som kräver stora datamängder som input, till exempel inloggning och sökfunktioner. Framför allt är det perfekt för regressionstester. Det kan frigöra avsevärd tid från tidskrävande, tråkiga tester som testarna istället kan lägga på att skapa insikter och gå till botten med kända problemområden.

RSAT – nytt verktyg för dig med Dynamics

RSAT (Regression Suite Automation Tool) är nytt testverktyg för just automatiserade regressionstester.

Bild: Testpyramiden för Dynamics 365 Finance and Operations. SysTest görs för enhetstester, ATL (Accteptance Test Library) framför allt för komponent- eller integrationstester och RSAT för integrations- och användartester (Business Cycle Tests).

RSAT används tillsammans med BMP (Business Process Modeler)-biblioteket och Azure Dev Ops, som båda ingår i Dynamics 365 for Finance and Operations.

Så har du Dynamics 365 så kan RSAT ersätta mycket av det manuella arbetet med att testa uppdateringar. Det sätter fart på acceptanstesterna och gör ditt företag mer snabbfotat.

Bild: Hur BPM, DevOps och RSAT används tillsammans. Källa.

Summa kardemumma: automatisera det som kan ersätta manuellt arbete men behåll era testare – de är fortfarande guld värda.

Vill du veta mer om Test Automation?

Se vårt webinarie Så blir du vän med Microsoft D365 One version.

Eller hör av dig till oss.

Dela med dig

Relaterat innehåll

Transparent5x5px
Spela videoklipp