Kunskap & Inspiration

Strategi för tester vid uppgradering av SAP S/4HANA Cloud

För er som gett er in i S/4HANA Cloud-världen stundar regelbundna uppgraderingar som säkerställer att affärssystemet alltid är uppdaterat med den senaste tekniken. En tydlig strategi och organisation för planering, byggande och uppföljning av tester ger stora vinster. SAPs projektmetodik Activate innehåller tydliga steg som är lätta att följa.

Precis som med allt annat där teknik går fort framåt måste man allt som oftast se till att allt lirar och att ens verksamhet kommer kunna flyta på. Det leder till att testandet blir allt mer som en återkommande organisatorisk apparat, och behovet av en tydlig strategi kring uppgraderingarna växer sig allt starkare.

SAP S/4HANA Cloud erbjuder dock hjälp. Direkt i test-systemet finns det appar som tillåter användarna att bygga automatiska testfall, varianter och testplaner. Det innebär att istället för att testa varje affärsprocess manuellt utförs detta enkelt genom att trycka på en knapp (väldigt förenklat) och analysera resultatet.

Dessutom erbjuder SAP att själva genomföra egna ”smoke tests” i samband med uppgraderingarna, så länge som de förbereds av oss.

SAPs projektmetodik Activate

Hur ser tillvägagångssättet ut? Jo, SAPs projektmetodik Activate innehåller tydliga steg som är lätta att följa. För enkelhetens skull presenteras de också här. Till att börja med så har vi Post Upgrade Tests (PUT) och regressionstester.

Post Upgrade Tests (PUT)

Post Upgrade Tests (PUT) är de smoke tests som SAP utför efter att de har erhållit tillstånd direkt i test-systemet. Det är kortare, mer grundläggande tester som fort ska kunna ge en indikation på att saker och ting fungerar som det ska direkt i samband med uppgraderingen.

Om det är något som går fel skapar SAP upp incidenter på en gång. Det fantastiska med PUT är att information som tidigare matats in i de olika apparnas fält återanvänds.

Det enda som behöver förberedas är att se till att det finns data som fungerar att mata in i de olika fälten för olika typer av testfall. T.ex, ”se till att det finns en produkt av typ handelsvara som kan användas i en OR kundorder”, eller liknande. Exakt vilka krav som behöver uppfyllas för de olika testfallen kan enkelt läsas av i ett excelark.

Regressionstester

När det gäller regressionstesterna måste man först och främst ta ett eget strategiskt beslut om vad som bör testas med automatik och vad som bör testas manuellt.

Är det en föränderlig affärsprocess? Eller är syftet att granska utskrifter eller integrationer? Ja, då är kanske ett manuellt test fortfarande att föredra.

För resterande processer är tidsvinsterna stora och i dessa fall är det värdefullt att ha ett tätt samarbete med nyckelanvändarna, så att det även ges en operativ syn på testflödena.

Självklart finns det standardtest att tillgå, i sann Cloud-anda, men dessa kan behöva kompletteras med egna så kallade customized test. Det beror dels på hur testen idag är utformade, dels på om det är något speciellt kritiskt flöde som inte följer standardflödena till punkt och pricka.

Uppföljning

Slutligen krävs det ju även uppföljning. Affärsprocesser, appar och testscript kan alla förändras över tid – och det är då självklart något som måste fångas upp i testarbetet.

Strategi och organisation

Planeringen (automatiskt vs. manuellt), byggandet (standard vs. customized) och uppföljningen, samt inte minst förarbetet inför PUT, belyser tydligt behovet av en tydlig strategi och organisation.

Det kan kännas krångligt att initiera arbetet med automatiska tester, till skillnad från förr då det mer var att tuta och köra med långa mellanrum, men i längden är tidsvinsterna stora.

Att det är hett ämne och något eftertraktat märks inte minst på de hundratals programvaror som finns där ute just för detta ändamål. I och med de inbyggda apparna för automatisk testning direkt i S/4HANA Cloud blir både tröskeln lägre och övergången smidigare än någonsin förr. Tveka inte att kontakta oss på Implema vid frågor eller vidare diskussioner kring SAP S/4HANA Cloud!

Skribenter: Klara Strandell, Linnea Harrysson, Tina Hellgren

Katarina Sutrowitz,
Business Area Manager SAP

Vill du diskutera möjligheterna med SAP S/4HANA levererat i Cloud?

Välkommen att höra av dig till mig!

Relaterade lösningar

Relaterade kundcase

Dela med dig

Relaterat innehåll

Transparent5x5px
Spela videoklipp