Kunskap & Inspiration

Microsoft Power Apps – så bra är business caset (ny undersökning)

En studie gjord 2020 av Forrester Consulting på uppdrag av Microsoft visar att Microsoft Power Apps sänkte utvecklingskostnaden för appar med 74%. Undersökningen bekräftar att Power Apps frigör en låst potential på många företag genom att släppa utvecklingen av appar fri.

”Vi väntar inte på IT längre”

För att bättre förstå fördelarna, kostnaderna och riskerna gjorde Forrester en undersökning (survey) av 53 kunder och intervjuade ytterligare 6 kunder med totalt 1044 användare av Power Apps. Företagen var spridda över hela världen och verksamma i olika branscher.

Med Power Apps kan du och dina kollegor själva skapa, bygga, publicera och dela affärsapplikationer utan att skriva kod. Lösningen är tillgänglig för alla med ett abonnemang av Office365 eller Dynamics 365.

Det gör att det inte längre bara är IT-utvecklare som kan bygga smarta appar som får arbetet att löpa smidigare. Läs mer om Power Apps här.

De som intervjuades berättade att utvecklingstiden mycket riktigt hade kortat ordentligt. Möjligheten att skapa egna appar anpassade till verksamhetens olika behov hade minskat utvecklingskostnaden och gjort arbetet effektivare.

Innan de började använda Microsoft Power Apps var det traditionella utvecklingsverktyg som gällde, och appar byggdes bara av utvecklare som kunde skriva kod.

De bekräftade det många svenska företag har erfarenhet av, nämligen att IT-projekten släpade efter och att många idéer till förbättringar av affärssystem och arbetsprocesser aldrig realiserades, delvis för att det var för dyrt och delvis för att IT alltid hade fullt upp med annat.

Verksamheten väntar inte på IT längre
– En av de intervjuade i studien

Resultatet i siffror

Deltagarnas uppgifter har använts i ett business case för ett företag med 2000 anställda. Resultaten är riskjusterade och omräknade till nuvärde (NPV).

Här får du några godbitar ur Forresters faktaspäckade rapport:

  • 74% lägre utvecklingskostnad för appar, tack vare kortare utvecklingstid men också lägre licenskostnader, lägre avgifter för inköpta tjänster och lägre kostnad för att underhålla kod och hantera applikationer.
  • 6 281 118 SEK i besparing på licenskostnad för två applikationer som inte behövde köpas.
  • 31,3 miljoner SEK sparades på minskad arbetstid under år 3, genom att 1650 användare i genomsnitt sparade 3,2 timmar i veckan, eller 1,6 timmar omräknat med en produktivitetsökning på 50%.
  • 188% avkastning (ROI) baserat på en kundnytta på 79,5 miljoner SEK under tre år, en total kostnad på 27,9 miljoner SEK och ett nuvärde (NPV) på 51,6 miljoner.
  • Återbetalningstiden låg på strax under 6 månader.


Rapporten från Forrester presenterar resultat i USD som är omräknat med dagens kurs på 8,46 SEK per USD den 4 februari 2021.

Deltagarna i studien upplevde bättre kundservice, nöjdare kunder, minskad tid-till-marknaden (TTM) och ökade intäkter (i genomsnitt 4.3%).

De upplevde också att besluten hade blivit bättre och snabbare genom att rätt information var tillgänglig. Dessutom var de anställda var mer tillfredställda i sitt arbete, och det gällde både personer i verksamheten och på IT-sidan. De nya apparna gav dem större kontroll och kunde i många fall eliminera tråkiga, repetitiva uppgifter.

Power Apps

Studiens resultat i sammanfattning. Källa: Forrester.

Eliminerar ett stort effektivitetshinder

Av intervjuerna framkom att företagen brottades med samma utmaningar. De behövde göra mer för att effektivisera arbetet, bland annat genom att implementera Office 365.

Men det gjorde att IT-avdelningen plötsligt fick en massa nya användare att ta hand om och fler nya initiativ till förbättringar som de inte hade resurser till. Det var också tydligt att de appar både internt och för kunder som fanns inte var tillräckliga, och att det hämmade deras finansiella resultat.

För ett företag i den situationen är Microsoft Power Apps verkligen spot-on.

Här kan du läsa mer om Power Apps.

Ladda ned Forresters studie.

Anna Andersson,
Applications Consultant

Är du nyfiken på hur Microsoft Power Apps och Power Platform kan effektivisera din verksamhet?

Varmt välkommen att kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll

Transparent5x5px
Spela videoklipp