Kunskap & Inspiration

Stora företag måste rapportera betalningstider enligt regeringsbeslut

Det är sedan länge välkänt att mindre bolag ofta ställs inför likviditetsproblem när större bolag bestämmer betalningsvillkor. En ny lag har utformats med syfte att vända på utvecklingen av längre betalningstider i näringslivet och på så sätt främja tillväxten av mindre svenska företag genom bättre förutsättningar. Sedan den 1 mars 2022 är företag med minst 250 anställda enligt lag skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har för inköp från mindre företag. Ungefär 1500 svenska företag påverkas av detta.

Rapporteringen kommer att ske årligen under en specificerad period och ska innehålla information om fakturor som betalats mellan den 1 juli det föregående året och 30 juni det aktuella året. Från och med den 1 juli till den 30 september 2023 kan företag rapportera in sina uppgifter till Bolagsverket för första gången. Detta kan göras genom att använda Bolagsverkets e-tjänst utan några kostnader.

De rapporterade uppgifterna kommer sedan vara offentliga och publiceras på Bolagsverkets webbsida, där de kommer vara tillgängliga för allmänheten. På sikt kommer det att vara möjligt att bland annat sammanställa och jämföra betalningstiderna för ett specifikt företag från år till år.

Om ett företag inte lämnar in uppgifterna i tid kan Bolagsverket utfärda ett föreläggande som kräver att företaget rapporterar sina betalningstider. Om företaget inte följer detta föreläggande kan Bolagsverket besluta att företaget ska betala en straffavgift.

Mer om detta går att läsa på Bolagverkets hemsida.

Lisa Eriksson,
Applications Consultant

Faller ni under rapporteringskravet och behöver hjälp för att ta fram denna rapport i SAP?

Kontakta Lisa Eriksson, Applikationskonsult/Projektledare Finance
Dela med dig

Relaterat innehåll