Implemas tjänster

Competence Development

SAP och Dynamics 365 är plattformar som är byggda för att växa i takt med företagets ambitioner. Implema hjälper dig se till att även medarbetarna växer kontinuerligt.

Att byta eller uppgradera affärssystem innebär automatiskt att medarbetare behöver involveras och utbildas för att investeringen ska ge önskad effekt. Implema erbjuder utbildningar i olika former – från standard till skräddarsytt.

STÄNDIG KOMPETENSUTVECKLING. Implemas arbetssätt bygger på att redan från start identifiera och hantera behoven av kompetensutveckling i din organisation. Från implementeringen och framåt. Vår erfarenhet är att det krävs kontinuitet för att behålla och utveckla kunskaperna över tid. Dessutom uppstår nya utbildningsbehov löpande i samband med vikariat, nyanställningar och när medarbetare får förändrade eller breddade arbetsuppgifter.

TRE UTBILDNINGSFORMER. Vi erbjuder tre former av utbildningar med samma höga kvalitet men olika upplägg: standardiserad, anpassad och exklusiv. Standardutbildningar genomförs hos oss till fast pris och enligt förutbestämt schema. Anpassade utbildningar erbjuds när ett speciellt utbildningsbehov identifierats hos en eller flera kunder – utbildningen skräddarsys och intresseförfrågan riktas till aktuella kunder. Exklusiv utbildning genomförs på plats hos kunden enligt överenskommet innehåll, datum och pris.

Jörgen Aronsson,
CEO/CO-Founder

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig och berätta om dina planer och behov inom Kompetensutveckling!