Kundcase

Det snabbväxande biotechbolaget Calliditas Therapeutics moderniserar för en global marknad. Bolaget framtidssäkrar försäljnings- och leveranskedjan av läkemedel genom Microsoft Dynamics 365 i ett framgångsrikt samarbete med Implema. Med det nya affärssystemet står Calliditas rustade att möta omfattande krav på den amerikanska läkemedelsmarknaden.
Företag
Calliditas Therapeutics
Affärssystem
Microsoft Dynamics 365
Bransch
Life Science

Biotechbolaget Calliditas Therapeutics moderniserar för en global marknad med Microsoft Dynamics 365

Calliditas Therapeutics grundades 2004, som ett litet läkemedelsbolag med forskning inom samt utveckling och tillverkning av så kallade orphan drugs. Det är avancerade läkemedel avsedda för livshotande eller mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som är sällsynta med en relativt liten patientgrupp.

Sedan 2018 har Calliditas varit ett noterat bolag på Stockholmsbörsen med ca 25 anställda fram till 2021 då bolaget intog den amerikanska marknaden. Bolaget noterades 2020 på den amerikanska börsen och på mindre än ett år växte det till ca 80 personer engagerade i verksamheten. Med sin ansökan, och sedermera godkännande, hos US Food and Drugs Administration (FDA) ställdes nya krav på bolaget som innebar en systemteknisk omställning. Calliditas behövde modernisera och harmonisera sitt affärssystem – och implementationen av ett nytt affärssystem behövde gå snabbt.

”Som ett läkemedelsbolag med ansvar för hela leveranskedjan i USA ställdes det nya krav på oss. Krav som vi med vårt tidigare ekonomisystem inte kunde möta. Vi behövde tänka om och tänka nytt och införa ett system med bättre stöd för vår verksamhet. Och detta fick inte ta får lång tid att implementera.” berättar Jan Hedenström, Finance Director Calliditas

Calliditas, det lilla utvecklingsbolaget på väg mot att bli ett större marknadsbolag behövde stöd med att välja, implementera och anpassa ett nytt affärssystem till den växande verksamheten. I det arbetet fanns utmaningarna på flera nivåer; de interna resurserna, kompetensen såväl som IT- och finansprocesserna behövde kompletteras, dokumenteras och vidareutvecklas. Och även med externt stöd på plats behövde projektet koordineras mellan Sverige och USA samt bedrivas över olika tidszoner – vilket krävde effektivt samarbete mellan samtliga involverade aktörer.

Vi behövde stöd från ett bolag med erfarenhet av snabba beslutsprocesser, rätt kompetens och god förståelse för kraven inom life science. För att lyckas få på plats ett nytt affärssystem inom nio månader behövde vi också kunna tillämpa best practices kring alla nya processer, för att hela verksamheten skulle kunna fungera globalt från vår go-live.” fortsätter Jan

Calliditas och Implema – en perfekt matchning

Lotten föll på Implema, som passade Calliditas utifrån tre huvudaspekter; mångårig erfarenhet från life science och läkemedelsbranschen, god förkunskap kring kraven på hur system ska dokumenteras och testning utföras samt välutvecklade interna processer för hur allt ska gå till väga så att kundens regelefterlevnad säkerställs och upprätthålls. Implema utmärkte sig också i sin förmåga och sitt arbetssätt, Implema Way, att snabbt implementera en standard som sedan byggs ut och utvecklas över tid tillsammans med kunden och utifrån kundens behov. Dessutom fick Calliditas utöver systemimplementationen det stöd de behövde i att utveckla, dokumentera och testa de egna IT-processerna där Implema effektivt kombinerade senior och junior kompetens för att säkerställa funktionalitet med god kvalitet.

Se gärna hela vårt kundcase tillsammans med Calliditas Therapeutics från Implema Inspire 2021 i Stockholm och hör både Tonny Kvant och Jan Hedenström berätta om Calliditas väg till ett modernt affärssystem:

En genomtänkt projektplan och ett välkoordinerat genomförande

I februari 2021 inleds samarbetet med begränsad tidsplan och budget. Det nya affärssystemet från Microsoft Dynamics 365 behöver vara redo att go-live senast den första september. Projektplanen upprättas och förstudien genomförs omgående för en snabb projektstart. Tack vare förstudien blev det bland annat möjligt att identifiera sådana krav som utgör underlag för en URS (user requirement specification). Något som bidrog till att lägga grunden för en rudimentär prototyp av systemet anpassad för läkemedelsbranschen. Den första juni inleddes implementationen med en testfas fram till midsommar för att sedan stegvis fortsatt utveckla prototypen fram till go-live-datumet.

Ett bra samarbete från dag ett – en av flera viktiga framgångsfaktorer

En viktig framgångsfaktor för projektet var samarbetet mellan Calliditas, Implema och andra externa aktörer. Samtliga parter strävade från första dagen efter ett fruktsamt och givande kompetensutbyte och att arbeta effektivt mot ett gemensamt mål.

För att sammanfatta de viktigaste framgångsfaktorerna skulle jag säga att teamet som formades var en av de viktigaste. Också Calliditas mindset, dera erfarenhet och kompetens från såväl läkemedelsbranschen som från att implementera system hade stor betydelse. Det underlättade i snabba beslutsprocesser och bidrog till ett bra samarbete över flera områden. Sedan var vårt arbetssätt Implema way, och vår tillämpning av att jobba med standard en bärande faktor för att leverera mot budget och inom tidsplan, förtydligar Tonny Kvant, ERP Project Manager, Implema.

Tack vare goda förberedelser, en genomarbetad projektplan och bra teamwork stod Calliditas redo med sin go-live redan den 25 augusti 2021. På så sätt kunde de testköra systemet skarpt inför kvartalsbokslutet i september och idag står Calliditas väl rustade med processer för finans, logistik och IT på plats. De har nu plattformen de behöver för den amerikanska marknaden och för att växa.

Robert Grahn,
Sales Director Microsoft Dynamics

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att få på plats ett modernt, framtidssäkert affärssystem Microsoft D365?

Varmt välkommen att kontakta mig

Relaterade lösningar

Dela med dig

Fler kundcase