Implema tjänster

Business Analysis

Var står ditt affärssystem idag? Och vad klarar det i framtiden? Implemas verksamhetsanalys ger värdefullt stöd när ditt företag ställer om för att uppfylla nya strategier och framtida krav.

Anar du att ditt befintliga affärssystem ligger efter teknikmässigt och effektivitetsmässigt? Verksamhetsanalysen ger dig svaren på vilka lösningar som är bäst för din verksamhet idag – och imorgon!

NÄR BEHÖVS VERKSAMHETSANALYS? En vanlig anledning är att det gått lång tid sedan implementeringen och det har skett många förändringar på nyckelbefattningar i organisationen. Ett annat skäl är när företag utökar med nya affärsområden eller inför nya affärsmodeller. Ett tredje är att ny funktionalitet och teknik finns tillgänglig men behöver utvärderas innan beslut tas.

IMPLEMAS ANALYSVERKTYG kombinerar din verksamhetskunskap med vår kompetens kring affärssystem och affärsprocesser inom olika branscher. I en strukturerad process genomlyser vi och analyserar din verksamhet, väger in förutsättningar och framtid och genomför intervjuer.

RESULTATET BLIR en rapport som presenterar slutsatser från analysen och förslag på hur verksamhet och affärsprocesser kan utvecklas för att långsiktigt optimera affärsnyttan. Rapporten innehåller bland annat processbeskrivningar, identifiering av problemområden med lösningsförslag, förbättringsområden med förslag på genomförande samt identifierade utbildningsbehov.

Jörgen Aronsson,
CEO/CO-Founder

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig och berätta om dina planer och behov inom Verksamhetsanalys!