Kundcase

Expansiva OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Koncernen består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder och man skapar värde på två fronter samtidigt – för kunderna och för leverantörerna. Till kunderna erbjuder man ett brett sortiment av komponenter och system, och för leverantörerna fungerar man som effektiv distributions- och marknadsföringskanal.
Företag
OEM
Affärssystem
SAP Business All-in-One
Bransch
Handel & grossist

OEM International effektiviserade över förväntan med hjälp av SAP.

OEM:s BEHOV. OEM International växte ur sitt affärssystem när verksamheten snabbt expanderade i Europa, såväl organiskt som genom förvärv. Krav på centraliserad logistik, ökad samordning mellan bolagen och smidig integration av förvärv gjorde att OEM beslutade att utvärdera alternativa affärssystem och bjöd in ett urval företag till upphandling.

IMPLEMAS LÖSNING. Upphandlingsprocessen utmynnade i att Implema och SAP ERP var för sig bedömdes matcha urvalskraven bäst, där SAP bland annat valdes för det starka stödet för koncernstrukturer. Vid första steget driftsattes sex bolag i tre länder under samma månad, och i efterföljande steg gjordes utrullningen till övriga bolag. I samband med affärssystembytet vässade OEM sina lagerprocesser.  

RESULTATET. Lagerprocesserna har blivit markant effektivare. Utleverans var 50% effektivare två månader efter driftsättning, och inleverans förbättrades med 20%. Utöver det har högre kvalitet i lagerprocesserna inneburit betydande vinster för OEM.

Vi har effektiviserat mer än vi trodde var möjligt och dessutom sänkt våra kostnader genom att idag ha en renare systemmiljö med få tilläggssystem, säger Anders Elovsson, chef ERP-gruppen, OEM International.

Se även:
OEM International väljer Implema och MediusFlow för fakturahantering
Den senaste kunden att välja Implema och MediusFlow för sin SAP-lösning är OEM International, en av Europas ledande teknikhandelskoncerner med verksamhet i fjorton länder. OEM International ska med MediusFlow automatisera fakturahanteringen. MediusFlow är en molnbaserad lösning för att optimera och automatisera hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning.

Implema | Play
Dela med dig

Fler kundcase