Kundcase

Polypeptide Group kundreferens
Polypeptide Group är specialiserade inom peptidtillverkning för läkemedel och bioteknik. Koncernen är världens näst största producent med produktion i Belgien, Frankrike, Indien, Sverige och USA. För att skapa ett koncerngemensamt system för rapportering, processer och efterlevnad av regulatoriska krav valde Polypeptide Implema och Epista Life Science som leverantörer.
Företag
Polypeptide Group
Affärssystem
Microsoft Dynamics / Life Science Epista
Bransch
Life Science

Life Science: från ERP implementation till validering på sex månader

Då de olika anläggningarna arbetade på olika sätt och hade olika IT-­system sökte Polypeptide en gemensam och transpa­rent plattform som förenar affärs­, logistik­ och produktions­processer samt rapportering.

Utöver de rationaliseringsvinster som en standardiserad lösning medför är det i det närmaste en förutsättning för att kunna efterleva myndighetskraven för företag inom Life Science.

Standardiserade lösningar för ERP och kvalitetskrav

Implema och Epista Life Science är två bolag som är specia­liserade dels på effektiva implementeringar av affärssystem (Implema) samt IT­-valideringar, drift och kvalitetskrav i Life Science­branschen (Epista Life Science).

För att Polypeptide säkert och effektivt ska kunna leva upp till myndigheternas krav erbjöd Implema och Epista en lösning baserad på Dy­namics AX som drivs via Microsoft Azure.

Implementeringen omfattar finans, supply chain management, inköp, försäljning, quality management, projekt, planering och produktion.

 Implema har alltid fokus på korta projekt med standardiserade lösningar i största möjliga mån och erfarenhet inom Life Science.

Epista Life Science är ledande i Norden på kontinuerlig förbättring av regulatorisk efterlevnad genom beprövade metoder för att brygga gapet mellan QA (kvalitetssäkring), IT och de olika verksamhetsprocesserna. 

 Vi önskade hålla oss till standardfunktionalitet i största möjliga mån för våra processer inom Supply chain, finansrapportering och produktion. Av Implema fick vi bra guidning om hur vi kunde lösa de olika stegen och processen handlade till stor del om att ändra våra interna rutiner till systemet och inte tvärtom. Med hjälp av Epista har vi lyckats brygga gapet mellan IT och affärsprocesser samtidigt som vi säkerställt dokumentationskraven, berättar Jan Fuhr Miller. 

Nya implementeringar utan nya valideringar 

Genom att driva affärssystemprojektet på kort tid lyckades Polypeptide ersätta nuvarande plattform i Malmö på sex månader samt skapa en global mall för övriga anläggningar, utan att göra avkall på de regulatoriska kraven. 

Projektet i Malmö är absolut en succé. Antalet anpassningsdagar sjönk från 400 i tidigare förstudier till cirka 80 och vi upplever en hög grad av flexibilitet hos Implema när vi exempelvis behöver extra resurser, säger Jan Fuhr Miller. 

Planen är att det nya systemet och processerna ska vara utrullade på alla anläggningar senast 2018. 

Polypeptide har nu med med hjälp av Implema och Epista en gemensam plattform och ett gemensamt arbetssätt som klarar inspektioner från relevanta myndigheter och kunder samt går att implementera på andra anläggningar med endast en mindre valideringsinsats.

Detta sparar givetvis värdefull tid både vad gäller förvaltning och implementering samt skapar goda förutsättningar för en effektiv utveckling av Polypeptide Groups affär. 

Robert Grahn,
Sales Director Microsoft Dynamics

Vill du veta mer om implementering av Microsoft Dynamics inom Life Science?

Kontakta mig så berättar jag mer!
Dela med dig

Fler kundcase