Kundcase

I ett nyligen utfört projekt har vi arbetat med att skapa uppföljning på styrelse- och ledningsnivå med SAP Analytics Cloud hos en av våra kunder. På bara några dagar skapade vi en analysplattform på strategisk nivå med konsoliderad data från den operativa uppföljningen där vi gjort den tillgänglig för att överblicka organisationen.
Företag
Ejendals
Affärssystem
SAP Analytics Cloud
Bransch
Diskret tillverkning

Fyra steg för ledningen att skapa överblick i expressfart

Ledningen hos Ejendals, en ledande leverantör av högkvalitetsprodukter som skyddar händer och fötter, såg ett behov av att när som helst själva kunna ta del av uppdaterad och sammanställd information över hur verksamheten utvecklas. 

Detta förutsätter att processen är helt automatiserad och att det finns goda möjligheter att själv kunna kombinera data från olika områden för att göra de analyser som är aktuella. 

Jag är imponerad över hur snabbt det här kunde realiseras, och hur enkelt SAP Analytics Cloud är att jobba i, säger Sjö Martin Larsson, Business Controller, Ejendals.

Projektet delades in i fyra steg i samband med att lösningen utformats i Analytics Cloud. Ejendals affärssystem, SAP S/4 med tillhörande datalager i SAP Business Warehouse har varit dataplattform. 

De fyra stegen: 

  •  Utgå från det som redan finns
  •  Gör centrala nyckeltal tillgängliga
  •  Bygg mallar och utbilda användarna
  •  Låt användarna kombinera information själva


Utgå från det som redan finns. Att följa en verksamhet från högsta nivån innebär att data behöver konsolideras för att den skall gå att överblicka. Om organisationen har en väl utbyggd operativ uppföljning med bra datakvalitet i grunden är förutsättningarna för att konsolidera informationen goda.  

Gör centrala nyckeltal tillgängliga. Med bra data i grunden är det möjligt att enkelt skapa nyckeltalen som uppföljningen skall baseras på. Genom att tillhandahålla nyckelinformationen i rätt format blir det enkelt att kombinera informationen på olika sätt och synliggöra utvecklingen från de vinklar som bäst visar hur verksamheten utvecklas. 

Bygg mallar och utbilda användarna. Vi strävar alltid efter att arbeta med stegvisa förbättringar som successivt skapar värdet i lösningarna. Den principen är extra viktig när vi snabbt skall skapa värde. Vi vet att så som kunden vill ha det i början, är inte vad som efterfrågas i slutändan. Det måste vi ta höjd för redan från början. Därför bygger vi lösningen med mallar som vi vet att användarna lätt kan fortsätta att bygga vidare på. Detta ställer krav både på enkelhet i lösningen liksom att användarna måste ha rätt utbildning i analysverktyget. 

Låt användarna kombinera information själva. En nyckelfaktor är att en del av själva lösningen är att användaren själv skall kunna kombinera informationen som finns tillgänglig på olika sätt. När lösningen, inklusive möjligheten och vetskapen hur man gör detta, är på plats gör användaren mycket av arbetet själv för att ta fram de åtskilliga varianter som det går att analysera verksamheten på. 

När styrelse och ledning själva har möjlighet att följa verksamheten med ständigt uppdaterade siffror ökar möjligheten att agera proaktivt samtidigt som fokus flyttas till faktabaserat beslutsfattande istället för insamling av data. 

Nu kan jag och användarna hålla oss uppdaterade och enkelt bygga egna och moderna rapporter som är kompatibla med telefon och surfplatta, vilket vi anser vara ett stort plus gällande användarvänlighet samt tillgänglighet av information, berättar Sjö Martin Larsson, Business Controller, Ejendals.

Nyckeln i det här projektet var att komma igång snabbt, fokusera på det som var viktigast, ta vara på det som vi redan hade och designa lösningen så att den enkelt kan fortsätta att utvecklas. Detta arbetssätt summerar i mångt och mycket Implema Way, vårt hur i vårt arbete. 

Carl-Johan Nordqvist,
Manager Business Solutions

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Dela med dig

Fler kundcase