Erasteel

Erasteel Kloster stärker kärnverksamheten med SAP.

Affärssystem
SAP Business All-in-One
Bransch
Processtillverkning
Erasteel Kloster är en världsledande producent av snabbstål och ingår i den franska Eramet-koncernen. På mindre än ett halvår tog hela den svenska verksamheten klivet till ett modernt affärssystem och effektivare arbetssätt med stöd av Implema.

ERASTEELS BEHOV. Erasteel Kloster har stora fabriker i Sverige med många gränssnitt mot externa system. Det mest komplexa var produktionsprocesserna och integrationen mot produktionssystemet. Att byta ut de egenutvecklade systemen innebar en stor utmaning för projektteamet som skulle införa ett modernt affärssystem från SAP på tre fabriker uppdelat på fem olika go-liver på fem månader.

Vi är mycket nöjda med resultatet då vi levererade det vi skulle samtidigt som vi höll både tidplan och budget.
Karl-Åke Nyrén, Erasteel Kloster AB.

IMPLEMAS LÖSNING.  Erasteel Kloster valde lösningen SAP Business All-in-One Implema Industry Provider. Den minutiösa inledande kartläggningen av produktionsprocesserna lade grunden till en effektiv utrullning på tre geografiskt utspridda enheter. Strategin att börja införa SAP närmast kund och fortsätta bakåt i produktionskedjan var lyckad och projektet höll både tidplan och budget.

RESULTATET. Genom att gå över till SAP och undvika företagsspecifika lösningar kunde Erasteel Kloster hålla både tidplanen och kostnaderna nere. Samtidigt valde man att anpassa sitt arbetssätt till standardprocesserna i SAP och därigenom stärka sitt fokus på det som är viktigast för Erasteel Kloster – att vara världsbäst på att producera snabbstål.

Karl-Åke Nyrén, Erasteel Kloster AB.

Andra kundreferenser

Atlas Antibodies Transparant
Life Science Microsoft Dynamics 365

Life science: Atlas Antibodies implements Microsoft Dynamics 365