Aktuellt

Webinar 11/11: Framgångsfaktorer för underhåll och efterlevnad av regulatoriska krav i Life Science ERP system

Vad är den viktigaste framgångsfaktorn i Life science för ett ERP-system? Löpande drift, underhåll och efterlevnad av regulatoriska krav genom hela livscykeln.

Plats: digitalt  
Tid: onsdag 11 november 15:00 – 16:00 
Språk: engelska 

När du implementerar ett nytt affärssystem så är ofta det stora implementationsprojektet i fokus. Alltför ofta underskattar, eller förbiser, Life Science företag nästa fas i systemets livscykel – löpande drift och underhåll.

Utan rätt kunskap och verktyg blir det mer och mer krävande att upprätthålla det validerade tillståndet för ditt ERP-system efter go-live.  

I det här webinariet får du ta del av konkreta exempel och lärdomar från flera projekt inom Life Science industrin med fokus på kunskap och verktyg för att säkra utveckling och optimering av myndighetskrav i ditt ERP system.  

Det här webinariet ges av Anni Degn och Klavs Esbjerg från Implemas partner Epista.

Vill du veta mer om regulatoriska krav, life science och ERP?

Polypeptide Group är specialiserade inom peptid tillverkning för läkemedel och bioteknik. Koncernen är världens näst största producent med produktion i Belgien, Frankrike, Indien, Sverige och USA.

För att skapa ett koncerngemensamt system för rapportering, processer och efterlevnad av regulatoriska krav valde Polypeptide Implema och Epista Life Science som leverantörer.  

>> Kundcase

Dela med dig

Relaterat innehåll