Implema tjänster

Application Lifecycle Management

En av nycklarna till hållbara affärsprocesser är Implemas koncept för Application Lifecycle Management. Ett helgjutet erbjudande för långsiktig kvalitet och kundnöjdhet.

Alltsedan Implema startade 1998 har vi förfinat våra processer som långsiktigt bidrar till kvalitet och kundnöjdhet. Implemas erbjudande Application Lifecycle Management är ett effektivt och anpassningsbart koncept som riktar sig till alla våra kunder, oavsett företagets storlek och kravbild.

KVALITET SATT I SYSTEM. Implema Application Lifecycle Management (ALM) spänner över alla våra affärsområden och vårt erbjudande ser likadant ut oavsett om ditt företag använder SAP eller Dynamics 365. Vi uppfyller SAP:s och Microsofts högt ställda krav gällande processer och kompetens, och är ISO9001:2015 certifierade. Inom ALM erbjuder vi exempelvis mycket starka processer för Incident Management och Change Request.

RÄTT FRÅN START. Vissa delar av vår ALM-process är särskilt uppskattade av våra kunder. Vi har till exempel en central dispatcherfunktion (1:st line) bestående av erfarna affärssystemkonsulter som tar emot och kvalificerar ditt ärende. Vi sätter upp kundteam med namngivna resurser, vilket säkerställer rätt kompetens och kontinuitet i arbetet. Dessutom har du som ALM-kund tillgång till Implemas hela konsultstyrka för att vid särskilda kompetens- och/eller resursbehov lösa ärenden. Med Implema ALM tar du ytterligare ett steg mot hållbara affärsprocesser.

Jörgen Aronsson,
CEO/CO-Founder

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig och berätta om dina planer och behov inom Application Lifecycle Management!