G) Process Mining – automatiserad analys av affärsflöden

Med Process Mining kan vi visuellt granska hur en process ser ut. Hur går det till i praktiken och hur du kan implementera Process Mining som en central del i förbättringsarbetet?

Hur vi arbetar i våra processer är kanske den faktor som mest avgör hur effektiva vi är i vårt arbete. Samtidigt är det svårt att överblicka hur en process fungerar i verkligheten och identifiera var eventuella problemområden ligger.

För att kunna följa hur en process ser ut i verksamheten har vi möjligheten att använda oss av det vi kallar för Process Mining. Förenklat handlar det om att samla in alla händelser som sker i en process och sedan visuellt granska vilka aktiviteter som utförts, i vilken ordning och när de utfördes.

När all grunddata är på plats kan vi berika processen med mer data så att vi även ser vilka användare, leverantörer, kunder eller maskiner som varit involverade i aktiviteterna. Vi kan också se hur den faktiska processen avviker från den ursprungligt definierade.

När allt är sammanställt och visuellt tillgängligt kan vi snabbt analysera utfallet i detalj och identifiera var det eventuellt finns förbättringsmöjligheter. Processer som skall vara effektiva måste automatiseras på rätt ställen och det måste vara möjligt att automatiskt mäta effekten av förbättringarna löpande.

I det här seminariet kommer vi visa hur det går till i praktiken och hur du kan implementera Process Mining som en central del i ditt förbättringsarbete.

Hur kommer man igång och hur mäter man effekten av process mining? Hur jobbar användarna i verktygen med process mining och hur ser verktygen ut för användarna?

I seminariet ingår ett konkret kundcase som presenteras inom kort.