Aktuellt

Från listor i Excel till Microsoft Dynamics 365 Sales Professional på fyra veckor!

Censor M&A fick på fyra veckor, med hjälp av Implema och Microsoft Dynamics Sales Professional, ett CRM -verktyg för att långsiktigt och strukturerat bearbeta marknaden.

Från ett ineffektivt arbetssätt, som i stort byggde på kund och prospektlistor i Excel, har Censor M&A nu en CRM – plattform i molnet som stödjer bolagets fortsatta tillväxt. 

Med erfarenhet från över 100 bolagstransaktioner är Censor AB Mergers & Acquisitions idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag. Bolaget, som grundades 2004, erbjuder rådgivning och projektledning inom ägarplanering, ägarskiften och förvärv till små och medelstora onoterade bolag.

I våras fattade man beslut om att det var dags att lämna Excel bakom sig och skaffa ett verktyg för att långsiktigt och strukturerat bearbeta marknaden. Valet föll på Microsoft Dynamics 365 Sales Professional och Implema, som under våren tagit steget att utveckla sitt erbjudande inom CRM under ledning av Mattias Liss-Daniels.

Insikten om att det var dags att göra en nystart för att långsiktigt och strukturerat ta sig an marknaden hade funnits ett tag hos bolagets grundare och ägare Mats Axell. Bolagets marknadsbearbetning var otillräcklig, ineffektiv och byggde i stort sett på kund- och prospektslistor i Excel.

Dynamics 365 Sales Professional

Mats Axell, som också är bolagets VD, säger så här om varför man inte investerat i ett CRM-system tidigare:

Som grundare av Caesar Affärssystem var jag en av de som skapade och utvecklade den svenska CRM-marknaden på 90-talet, så detta är inget nytt för mig, men man är väl som bagarens barn och tycker att man kan hålla allt i huvudet när bolaget är litet. Men i takt med att Censor har vuxit och fortsätter att växa behöver vi framtidssäkra vår affär och investera i en plattform som stöttar och driver vår utveckling.

Axell fortsätter:

På knappt fyra veckor fick vi, med hjälp av Implema, ett verktyg för att långsiktigt och strukturellt bearbeta marknaden. Systemet är nu uppsatt för leads-, prospects- och kunddialog hela vägen till att kunden är ”klar”.

Mattias Liss-Daniels, som drivit projektet från Implemas sida, sammanfattar projektet:

Med den lösning vi snabbt implementerade har Censor nu en framtidssäker plattform och ett verktyg som kommer hjälpa bolaget att växa. Lösningen är Microsoft Dynamics 365 Sales Professional, som också är integrerad med Credit Safe för att Censor ska ha tillgång till uppdaterad finansiell data om bolagen. Systemet är nu också ”laddat” med definierade målgrupper och konfigurerat för en löpande bearbetning.

Med en molnbaserad plattform har Censor alltid den senaste versionen av Dynamics 365 Sales Professional. Liss-Daniels sammanfattar fördelarna så här:

Utöver att alltid ha den senaste versionen vet jag att Censor nu kommer jobba effektivare och enkelt kunna nå och bearbeta nya målgrupper. CRM-plattformen stödjer Censors fortsatta tillväxt och hjälper till att framtidssäkra företaget för nästa generation Censorianer.

Vill du veta hur du lyckas med CRM?

Varmt välkommen att höra av dig till mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll