Kundcase

SSAB:s dotterbolag Tibnor har en tydlig strategi att digitalisera och automatisera hela leveranskedjan av stål och metaller. Tillsammans med Implema som nordisk partner utvecklas den digitala resan steg för steg. Implemas roll är att guida i teknik och lösningar, att utveckla och implementera nya integrationer samt att drifta och övervaka Tibnors integrationer och automatiserade flöden. Tibnor har idag automatiserade processer mot närmare 50 strategiska affärspartners där Implema dygnet runt faciliterar 230 aktiva integrationer med affärskritisk data.
Företag
Tibnor
Affärssystem
Integration
Bransch
Tillverkning

Stålleverantören Tibnor automatiserar leveranskedjan med Integration As-a-Service från Implema

Tibnor, som är ett dotterbolag till SSAB, förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Säljkontor, lager och bearbetningsanläggningar finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Med tusen anställda omsätter Tibnor 8,2 miljarder SEK.

Tibnor Eidsvol verk

Strategi att digitalisera och automatisera leveranskedjan

Urban Pettersson är Head of Business Development and Digital Transformation på Tibnor. Han berättar att digitalisering står högt på Tibnors agenda. Målsättningen är att nå 50 procent automatiseringsgrad i Sverige innan årets slut. Motsvarande siffra på nordisk nivå är 44 procent.

Urban Pettersson, Head of Business Development and Digital Transformation, Tibnor

Integration är vår Google Translate. Vi ska förstå kundens behov i ett digitalt perspektiv och översätta mellan systemen för att sedan automatisera processerna. En hög automatiseringsgrad inom försäljning, lager och inköp snabbar upp flöden med kunder och leverantörer samtidigt som ökad datakvalitet ger färre fel i leveranskedjan. Ju färre människor som är inne och manipulerar data desto bättre.

Sammanlagt faciliterar Implema 230 aktiva integrationer som dygnet runt överför affärskritisk data mellan ett femtiotal av Tibnors mest strategiska kunder och leverantörer.

Implema har även en viktig roll i att omvärldsbevaka, ha koll på trender och utveckling samt att komma med förslag på ny teknik och nya lösningar.

Den här branschen rusar. Vi har inte en chans att på egen hand hålla oss uppdaterade och därför är det viktigt för oss att vi har en partner som kan guida oss i tekniken, säger Pettersson. Vi behöver ägna oss åt vår business och kan inte samtidigt upprätthålla takten i att förkovra oss inom integration och digitalisering. En extern partner, som även tar fullt ansvar för drift och övervakning, gör oss mindre sårbara och vi kan sova gott om natten.

Automatisering flyttar fokus från ordermottagning till leveransflöden

Ungefär hälften av Tibnors orderrader kommer idag in digitalt. Det gör att Tibnors säljare får mer tid till försäljning istället för att vara ordermottagare. Affärer kan göras dygnet runt med full transparens och snabbare återkoppling till kunder och leverantörer.

Genom att digitalisera flödet tjänar vi mellan fyra och fem minuter per orderrad, berättar Pettersson. Automatiseringen gör att vi får mer långsiktiga partnerskap med leverantörer såväl som kunder. Med färdiga samarbetsavtal och överenskomna priser på produkter och tjänster är affären så att säga redan gjord. Den operativa verksamheten kan fokusera på avrop och leveransflöden vilket sparar tid och pengar för såväl Tibnor som för våra kunder.

Mycket administration och pappersarbete har försvunnit. Prognoser kommer in digitalt vilket ger bättre kvalitet i inköp. I ett helautomatiserat flöde, från beställning till leveransavisering och faktura, lägger Tibnors kunder beställningar i sitt egna system. Beställningar kommer även in via Tibnors kundportal alternativt, med hjälp av en punch out lösning, i kundernas egna affärssystem.

När vi producerat ser kunden i sitt system att produkterna är på väg. Varor scannas när de plockas med leveransavisering och faktura i ett automatiskt flöde. 

Standardiserad process och ett agilt arbetssätt

Pettersson uppskattar att åttio procent i ett integrationsprojekt är verksamhetsfrågor. En stor del är masterdata, priser, material och olika korsreferenser. Resterande 20 procent är teknikfrågor.

Processen att starta upp ett nytt integrationsprojekt är enkel och standardiserad idag. I första stegen fyller en kund, eller en leverantör, i ett formulär med standardfrågor på Tibnors webbplats.

Det finns färdiga mallar och koncept och vi på Tibnor kan göra ett bra förarbete innan beställningen av nästa integrationsprojekt lämnas över till Implema.

I nästa steg utvärderas affärsvärdet. När Tibnor beslutat att gå vidare skickas en ticket till Implema som utser projektledare och startar upp projektet. Implema, tillsammans med Tibnor och Tibnors affärspartner, utvecklar och testar integrationen där lösningen itereras agilt till implementation och go-live.

Ett agilt arbetssätt tycker jag är jätteviktigt. Det är så man kommer fram till de bästa lösningarna, menar Pettersson.

Automatisera automatiseringen

För att ytterligare effektivisera införandet av nya integrationer, reducera projekttiderna samt få en snabbare on-boarding av nya partners jobbar Tibnor och Implema proaktivt för att utveckla samarbetet.

Jennifer Thoresson, Integrationskonsult och Service Manager Implema

Jennifer Thoresson är integrationskonsult och service manager på Implema och har jobbat nära Tibnor i flera år. Hon menar att Implema har ett mycket närmare samarbete, och tar ett större och bredare ansvar, jämfört med gemene EDI- och integrationspartner.

Vårt gemensamma mål är att automatisera automatiseringen. Det ska vara så enkelt som möjligt att automatisera och förbättra flödena med hjälp av integration. Vi leder projekten, skapar relationer med kundens kunder och leverantörer och guidar genom hela processen från start till mål.

Det är viktigt med en personlig relation till det företag man väljer att samarbeta med, avslutar Pettersson.

Vi har samarbetat med Implema i snart tio år och det är ett långsiktigt partnerskap där vi tillsammans utvecklar den digitala resan. Vi är inte kund och leverantör utan partners där man kan lita på varandra och känna sig trygg.

Mathias Arvidsson,
Business Area Manager Development & Integration

Vill du veta hur Implema kan hjälpa ditt företag att automatisera era flöden?

Hör gärna av dig till mig för en förutsättningslös dialog!

Relaterade lösningar

Dela med dig

Fler kundcase