Polypeptide

Polypeptide fick global plattform på 6 månader med Dynamics AX

Affärssystem
Dynamics AX
Bransch
Life Science
Polypeptide Group är specialiserade inom peptidtillverkning för läkemedel och bioteknik. Koncernen är världens näst största producent och har produktionsenheter i tre världsdelar. När affärsprocesserna behövde enas valde man Implema som partner.

POLYPEPTIDES BEHOV. Polypeptide bedriver produktion i Sverige, Belgien, Frankrike, Indien och USA. En koncernövergripande utmaning var att anläggningarna arbetade på olika sätt och hade olika IT-system. Därför sökte Peptide en gemensam och transparent plattform som förenar affärs-, logistik- och produktionsprocesser samt rapportering, och säkerställer att myndighetskraven för företag inom Life Science efterlevs.

IMPLEMAS LÖSNING.  För att Polypeptide säkert och effektivt ska kunna leva upp till myndigheternas krav erbjöd Implema en lösning baserad på Dynamics AX som drivs via Microsoft Azure. Implementeringen omfattar finans, supply chain management, inköp, försäljning, quality management, projekt, planering och produktion.

RESULTAT. Tack vare Implemas effektiva metodik och en hög grad av standardfunktionalitet kunde Polypeptide ersätta nuvarande plattform i Malmö på endast sex månader, och samtidigt skapa en global mall för snabb utrullning på övriga marknader. Den nya lösningen lever upp till alla myndighetskrav och kundkrav inom Life Science, och kan implementeras utan nya valideringar.

“Projektet i Malmö är absolut en succé. Antalet anpassningsdagar sjönk från 400 i tidigare förstudier till cirka 80 och vi upplever en hög grad av flexibilitet hos Implema när vi exempelvis behöver extra resurser”, säger Jan Fuhr Miller, CFO Polypeptide Group.

Andra kundreferenser

Implema Ejendals Kundreferens Logo
Ejendals New Exalter2 Copy

Fyra steg för ledningen att skapa överblick i expressfart