Kunskap & Inspiration

Azure DevOps – verktyg för hela produktlivscykeln

DevOps kortar tiden till marknad, höjer leveranskvaliteten och minskar risken när nya produkter ska utvecklas, implementeras och underhållas.

DevOps är till stora delar en kultur med nya sätt att tänka och arbeta, men det finns en rad lösningar som stöder de nya arbetsmetoderna.

Har du hört ord som GitHub, Power BI och Azure Automation surra i luften? De ingår i Azures heltäckande svit av integrerade verktyg för DevOps-processen. Här får du en översikt.

Om du behöver en introduktion till DevOps först, läs artikeln Vad är DevOps?

Azure DevOps – från planering till drift

DevOps är en förkortning av Development – utveckling – och Operations– drift – men täcker in hela processen: planering, utveckling, leverans och drift.

DevOps

DevOps processen
Källa: https://azure.microsoft.com/sv-se/overview/what-is-DevOps/

Planeringsfasen

I planeringsfasen är det viktigt att Utveckling, IT och andra berörda team delar sina processer, prioriteringar och problem med varandra och planerar arbetet tillsammans.

Nyckelorden är samarbete och transparens. Teamen jobbar över gränserna: IT-operatörer behöver t ex säkerställa styrning, säkerhet och compliance i planerings- och utvecklingsfasen, och utvecklare ska ta hänsyn till prestanda och stabilitet i drift.                 

Azure har utvecklat flera verktyg som gör detta möjligt. 

Azure Boards. En webbtjänst som hjälper ditt team hantera sina mjukvaruprojekt. Erbjuder en rik uppsättning funktioner inklusive integrerat stöd för metoderna Scrum och Kanban, anpassningsbara instrumentpaneler och integrerad rapportering.

Så kallade Kanban-tavlor visualiserar arbetsflödet och flaskhalsarna i processen, och gör det enkelt för teamen att definiera, spåra och visa arbetsuppgifter. Verktygets analysfunktioner kan ge värdefulla insikter om projektet.

Azure DevOps Boards

Azure Boards
Källa: https://azure.microsoft.com/sv-se/services/devops/boards/

GitHub. Med 56 miljoner användare är GitHub världens största utvecklingsplattform. I grunden är det en webbtjänsten som låter utvecklingsprojekt lagra och dela programkod. Det ger projektledare och utvecklare möjlighet att koordinera, spåra och uppdatera sina arbetsuppgifter på ett ställe, och kan med fördel anslutas till Azure Boards.

Power BI. Kopplar ihop datakällor och visar all data på ett ställe i ett visuellt, interaktivt användargränssnitt. Gör det enkelt att skapa, konsumera och dela företagets data i form av beslutsunderlag, analyser och insikter.

Läs mer om Power BI: Hur kan Power BI ge dig bättre insikter?

Utvecklingsfasen

Med DevOps släpps programvara tätt, vilket förenklar planeringen och minskar riskerna. Det blir också lättare att snabbt anpassa sig efter nya kundbehov och bemöta konkurrens.  DevOps-teamen håller ett högt tempo, misslyckas snabbt och använder sina lärdomar till att förbättra arbetsprocesserna och ”automatisera bort” upprepade misstag.

Visual Studio. En miljö för utvecklare som hjälper dem att koda snabbare och smartare. De kan till exempel smidigt samarbeta i realtid medan de redigerar programkoden.  De kan också samarbeta och dela kod med ovan nämnda GitHub. Med GitHub Actions kan de skapa automatiska arbetsflöden från idé till produktion, vilket minskar timåtgången och risken för felkodning.

Azure Pipelines. Automatiserar testningen och distribuerar programvaran kontinuerligt till valfritt moln. Funkar för Linux, macOS och Windows.

Jenkins. En populär open source-server för kontinuerlig integration och leverans av programvara.

Azure DevTest Labs. En sandbox-miljö som utvecklarna snabbt kan sätta upp och börja testa i.

Modern programutveckling. Trots sitt generiska namn är detta en specifik metod för att snabbt kunna skapa nya lösningar och snabbare få ut dem på marknaden. Baseras på molnbaserad arkitektur som bland annat gör att man kan testa fler nya idéer, reagera snabbare på nya behov och enklare köra elastiska* och skalbara program.

*Program som lätt utökar eller minskar resurserna för datorbehandling, minne och lagring efter behov.

Leveransfasen

I DevOps kan uppgraderingar till nya versioner göras snabbt, och skulle ett problem upptäckas kan allt enkelt rullas tillbaka.

Kubernetes. tt system som automatiserar processen att driftsätta, skala och sköta appar. 

Azure Resource Manager. System för att distribuera, organisera och styra åtkomsten till appresurser. Gör arbetet enklare och säkerställer kontroll och enhetlighet.  

Azure Pipelines. Säkerställer kontinuerlig leverans till olika miljöer (och används som du såg även i utvecklingsfasen).

Driftsfasen

Driftsfasen handlar så klart om övervakning för att snabbt upptäcka och åtgärda fel, men ger också data som kan ge nya insikter och se möjligheter till förbättringar.

Azure Monitor. System för så kallad fullstack-övervakning med användbara varningar och insikter från loggar och telemetri.

Azure monitor

Azure Monitor.
Källa: https://azure.microsoft.com/sv-se/services/monitor/

Azure Automation. En tjänst där man kan hantera hela sin molnmiljö på ett ställe och spara tid, pengar och minska felfrekvensen. Sköter automatisering av processer, uppdateringar och tillstånd och spårar ändringar, bland annat.

Azure Security Center. Övervakningscentral för att hålla koll på resursernas säkerhetsstatus, både de som ligger hos företaget och de som ligger i olika moln. Gjord för att begränsa hotexponeringen och för att snabbt upptäcka och åtgärda svaga punkter.

Där har du de flesta verktygen i Azure DevOps.

Vill du veta mer eller diskutera en DevOps-lösning för ditt företag,
hör av dig!

Dela med dig

Relaterat innehåll

Transparent5x5px
Spela videoklipp