Aktuellt

Varför heltidspensionera när du kan deltidskonsultera? Möt Alf Frohm, vår expertkonsult med 40+ års erfarenhet

När konsultveteranen Alf Frohm närmade sig ”pensionering” hamnade deltidsjobb som SAP-konsult högt på önskelistan bland tänkbara ”fritidsaktiviteter”. Efter 40 år i branschen, får heltidspensionen låta vänta på sig när Alf med sin bakgrund från såväl kund- som leverantörssidan inom IT- och affärssystem nu antar sin nyfunna roll som deltidskonsult hos Implema. Ett upplägg som samtidigt innebär en utmärkt möjlighet för Implema att stärka upp verksamheten med mångårig och mångsidig värdefull erfarenhet. Varmt välkommen Alf!

IMPLEMA HIRED

Alf Frohm

Våren 2022 fick Implema en, kanske något oväntad, men högt uppskattad tillökning i syd. Den efterlängtade förstärkningen stavas Alf Frohm som 40 år i branschen till trots valt ”en nedtrappning” över fullständig pensionering och ansluter till vårt Malmökontor som expertkonsult inom SAP.

När jag valde mellan olika tänkbara fritidsaktiviteter att syssla med efter ”min pensionering” hamnade deltidsjobb som SAP-konsult i särklass högst på önskelistan. Jag vill fortsätta göra det jag tycker om; såsom att lösa problem och att arbeta med SAP. Möjligheten till ett bra sådant upplägg fanns hos Implema och det passade mig perfekt. Mottagandet har varit både fantastiskt vänligt och väldigt proffsigt och jag är jättetaggad inför fortsättningen!

Vad hinner man egentligen med på 40 år? Alfs långa, mångfacetterade karriär innehåller allt från roller inom programmering till IT-chef, huvudsakligen i närkamp med IT-relaterade processer inom sälj- och logistik, till hälften-hälften som anställd respektive som extern konsult. Två bärande milstolpar i karriären är enligt Alf själv dels rollen som IT-chef i mitten på 80-talet och sedan som SAP-applikationsspecialist och projektledare vid millennieskiftet. Även åren därpå som SAP-konsult har betytt mycket i Alfs egen professionella utveckling.

I min roll som IT-chef på 80-talet fick jag under 12 års tid djup insikt i ett företags rutiner och processer, allt från lagerstyrning till ledningsgruppsarbete. Också tiden som SAP applikationsspecialist bjöd på karriärslivsdanande inslag – bland annat mitt första implementationsprojekt av ett nytt affärssystem vilket innebar en gedigen SAP-utbildning som skulle komma att utgöra grunden i min erfarenhetsbank runt en av marknadens ledande affärssystem.

Implema och Alf fann varandra genom Anders Hollerup, Key Account Manager och kontorsansvarig i Malmö. Från ett ömsesidigt intresse och engagemang kunde båda parter nå ett fungerande upplägg med ett gynnsamt utbyte. Implema, som ett konsultföretag med flera projekt och varierande uppgifter och Alf, med lika djup som bred kompetens och branscherfarenhet från kund- och leverantörssidan inom såväl IT- som affärssystemprojekt föll väl ut. Alltsammans i en deltidsroll för Alf som SAP Applications Expert med Support och Eftermarknad på Implema.

Möjligheterna i upplägget passar mig utmärkt – först och främst finns utrymmet att fortsätta växa i den riktning jag vill utvecklas. Dessutom är Implema ett, för mig, lagom stort konsultföretag med spännande kunder och erbjudanden, givande arbetsuppgifter och genomarbetade arbetsrutiner i en öppen, trevlig atmosfär med ett tydligt gemensamt GO i företaget. Och att mina deltidsönskemål, inte bara blir matchade utan också väl bemötta känns enastående!

Precis som Alf vittnar om, i sitt beslut att fortsätta verka som konsult, är passionen för jobbet och drivkraften att fortsätta arbeta minst lika viktiga faktorer som kompetens och erfarenhet. Implema strävar efter att vara en flexibel arbetsgivare och arbetsplats som uppmuntrar en sådan inställning på ett sätt som tillvaratar den potential som finns hos varje enskild medarbetare. Genom att, som i Alfs fall, skapa rätt anställningsförhållanden som passar den personliga situationen.

Jag instämmer med såväl Implema som andra aktörer i branschen att den stora utmaningen framåt för konsultbolag förekommer på arbetsmarknaden. Inte minst genom att rekrytera rätt och tillräckligt många konsulter men också genom att behålla befintliga anställda – speciellt de man satsat på som trainees. Till branschkollegor i min specifika situation är mitt främsta råd att söka sig till arbetsgivare med ett liknande förhållningssätt som Implema, där möjligheten att undersöka olika anställnings-/uppdragsupplägg snarare betraktas som en uppiggande utmaning än ett hinder.

På Implema tror vi på relationer, utveckling och mod och med vår företagskultur främjar vi modet att utmana, viljan att utvecklas samt drivkraften att tänka nytt och testa nytt tillsammans med våra kunder. På så sätt skapar vi värde tillsammans, som ett lag, där vi hjälps åt hela vägen i ett nära samarbete med kunden. Utifrån sin egen erfarenhet betonar Alf att modet att anta nya och vad som kanske vid tillfället verkar vara tuffa utmaningar är en stark katalysator för att utvecklas snabbare.

Just mod och utveckling har hängt ihop under mitt yrkesliv. När man inser att man klarar mer än man tror, vågar man kliva utanför sin trygghetszon. Det har i sin tur givit i alla fall mig, ytterligare självförtroende att anta nya utmaningar för att utveckla min egen erfarenhetsplattform. Vare sig det gäller att pröva nya saker och kanske på samma gång utmana kunder eller kollegor med exempelvis nya idéer eller arbetssätt. Det är en insikt många, särskilt i början av sin karriär kan dra stor nytta av.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns på Implema

Dela med dig

Relaterat innehåll