Aktuellt

”Systempartners behöver förhålla sig till kundernas digitala transformation med mer förändringsledning och större verksamhetskunskap”

Vi är tacksamma över att ha medverkat i HerbertNathan & Co’s Round Table ERP där vi tillsammans med andra ledande branschexperter inom affärssystem fått diskutera aktuella frågor som är viktiga för såväl kunder som leverantörer. I denna omgång av serien är temat ”Framtidens systempartner”, ett spännande ämne med många olika perspektiv att utgå ifrån.

På plats hittar du Jörgen Aronsson, VD och medgrundare på Implema. Tillsammans med andra ledare i branschen samlas ”över 100 års erfarenhet, insikter och kunskap” för att besvara frågor kring hur övergången från On prem till Cloud påverkat systemleverantörens roll och relationen till kunderna jämfört med innan Cloud.

Bland annat tittar vi på marknadens behov av stöttning efter systemimplementationen och hur kraven på oss som partners ser ut. Vi går också igenom hur leverantörerna behöver agera för att hållbart guida kunder genom den digitala transformationen och vidare på en invecklad förändringsresa.

Hör vad expertpanelen har att säga om ”Framtidens systempartner” här.

Vi passade också på att fråga Jörgen Aronsson om hur det var att medverka i detta runda bordet-samtal, på vilket sätt Implema, med sin 20+ års erfarenhet från affärssystem, kunde bidra med insikter och hur man framåt kan tänkas fördjupa sig i temat ”Framtidens systempartner”:

– Att medverka i HerbertNathans Round Table ERP var inspirerande, lärande och roligt. Det jag upplever att vi från Implema tog med oss till samtalet var insikten om systempartners roll; vår roll kommer att bli bredare och större. Det kommer krävas dubbla förmågor. Dels fortsatt (och utökad) förmåga att kunna hjälpa kunden att maximera användningen av affärssystemet i den form som det levereras (alltså att förstå kraften i att använda standard i första hand). Dels att ha både bredd och djup inom de områden som inte längre hanteras inne i affärssystemet, men som är fortsatt (eller mer) relevanta för ett kontinuerligt värdeskapande, inleder Jörgen

Denna omgång av Round Table ERP introducerar ett tydligt tema där panelen skrapar på ytan till ett viktigt ämne. När det gäller fördjupning i ämnet tror Jörgen att följande frågeställning bli raktuell:

– Systempartners måste jobba nära kunderna hela tiden, stötta dem i vidareutvecklingen. Viktigast är förmågan att utveckla och vara innovativ tillsammans med kunden. Det räcker inte med att kunna allt nytt tekniskt (vilket kommer att bli en omöjlighet) – istället man måste ligga nära kunden och kunna deras verksamhet och processer. Därför tror jag att vi behöver fråga oss själva: Hur kan vi hitta bra metoder för att facilitera innovation och utvecklingsprocessen? Det skulle vara ett intressant fördjupningsområde, avslutar Jörgen

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig vidare i den digitala resan och att accelerera den i affärssystem från SAP och Microsoft.

Relaterat innehåll