Aktuellt

Sustaintechföretaget Renewcell går live med nytt affärssystem på 10 veckor

Med en ny, innovativ metod för att bryta ned cellulosa har sustaintechföretaget Renewcell etablerat sig som det enda företaget i världen som kan återvinna kläder i stor skala. Uppskalningen till flera (framtida) anläggningar och kraftigt ökad produktion har inneburit ett behov av ett fullskaligt, ”framtidssäkert”, integrerat affärssystem. Tillsammans med Implema har Renewcell fått på plats ett helt nytt SAP S/4HANA affärssystem och gått från uppstart till go-live inom 10 veckor.

Med Renewcells återvinningsteknik kan de omvandla bomull och viscosfibrer till ett återvunnet biologiskt nedbrytbart viskosmaterial som företaget kallar för Circulose®. Materialet kan i sin tur användas i tillverkningen av olika viskosfibrer. 2014 visade Renewcell upp sitt första plagg helt tillverkat av återvunna textilier och därefter har det varit full fart framåt för företaget. Under 2017 gick H&M in med investeringar i företaget, 2018 stod en demofabrik klar i Kristinehamn, 2020 börsnoterades företaget och 2022 beräknas den nya fabriken utanför Sundsvall stå klar.   

Modernt affärssystem på plats

I samband med den höga tillväxttakten insåg Renewcell behovet av ett modernt och framtidssäkert affärssystem, där ekonomi, inköp av råvaror och produktion går att sköta direkt i systemet med ökad transparens samt standardiserade och snabbare processer. I månadskiftet maj/juni 2021 tog Renewcell kontakt med Implema och uttryckte behovet att per den första november 2021 få på plats ett affärssystem som kunde sköta ekonomi och inköp och senare utvidgas med produktion för den tillkommande fabriken i Ortviken, Sundsvall.

Renewcell och Implema inledde projektet sommaren 2021 med kort förstudie och i slutet av augusti påbörjades implementationen. Den första november hade fas 1 genomförts; Renewcells nya affärssystem, SAP S/4HANA, var på plats med processer för ekonomi, inköp och försäljning. I nästa steg, fas 2 kommer ytterligare processer att aktiveras.

I dagsläget har vi installerat ett standardsystem och implementerat med best practice-processer. I fas 2 kommer vi att över tid bygga på och fylla på med ytterligare funktioner som stöder Renewcells behov och processer samt framtida tillväxt och volymökning. – Lisa Eriksson, Applications Consultant SAP och projektledare Renewcell, Implema

Betydelsefulla framgångsfaktorer för Renewcell och Implema

En vanlig egenskap hos startups är förmågan att snabbare ta till sig ny teknik och kunskap. Med den utgångspunkten blir det enklare att tillämpa ett fit-to-standard-mindset, där företaget anpassar sig efter best practices i affärssystemet istället för tvärtom. Det är en viktig förutsättning för att komma igenom sådana här projekt, särskilt dem med en distinkt tidsram, mer effektivt. På så sätt får man snabbt ett integrerat affärssystem på plats, som bidrar till ökad transparens och snabbare processer i den fortsatta tillväxten.   

Vi tycker att det har varit ett viktigt nästa steg för oss att få på plats ett modernt och framtidssäkert affärssystem som kommer att klara av att stödja våra processer med hög grad av automation och säkerhet under hela bolagets utvecklingscykel. Vi tror på att automation och digitalisering är viktiga verktyg för att uppnå högkvalitativa och effektiva processer, och efter en utvärderingsprocess har vi kommit fram till att SAP S/4HANA är det system som bäst matchar våra behov och ambitioner.  Tillsammans med Implemas expertkompetens kring utveckling av digitala affärsprocesser är vi övertygade om att vi kommer uppnå våra tillväxt mål. – Hugo Petit, Renewcell.  

Läs mer om våra affärsystem

Vill du veta mer om hur Implema kan hjälpa dig att få på plats ett modernt, framtidssäkert affärssystem?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll